Om Max18skolan

Skolmaterialet är fritt att ladda ner. Du kan filtrera lektionshandledningar efter tema, årskurs och ämne.

Målet med skolmaterialet är att låta ungdomar lära sig mer om barnkonventionen och få kunskap om hur den fullföljs i Sverige. Samtliga lektioner utgår från statistik i Max18 och omfattar elevmaterial och en beskrivning över hur undervisningen stegvis kan genomföras i årskurs 4-6, 7-9 och i gymnasiet.

Koppling till kursplaner