Utvärdering av "Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag?"

Namn (frivillig uppgift)
Vilken verksamhet arbetar du inom?
Vad tyckte du om konferensen i sin helhet?
1= väldigt dålig, 5 = väldigt bra
Gav konferensen dig ökad kunskap om barnkonventionen och svensk lag?
1=inte alls, 5=i hög utsträckning
Kan informationen bidra till att utveckla barnrättsperspektivet inom din verksamhet?
1=inte alls 5=mycket
Vad var det bästa med föreläsningen?
Vad kan förbättras med föreläsningen?
Övriga kommentarer och synpunkter