Att vara processledare

För att skapa goda förutsättningar för utvecklingsarbetet är det bra om det finns en utsedd processledare.

Processledaren kan vara en utomstående person. Det kan också vara någon i gruppen som ansvarar för förberedelser och samtalsledning. Ansvaret kan rotera från gång till gång.

Att ha en samtals- eller processledare är viktigt för att ge samtalen den strukturerade karaktär som skapar förutsättning för inlärning, reflektion och förändring.

Processledarens uppgift

Som samtals- eller processledare ska du skapa förutsättningar för alla i gruppen att komma till tals. Du ska också bidra med att bjuda motstånd för att få deltagarna att reflektera över sitt agerande och sitt arbete utifrån nya perspektiv.

Exempelvis kan du:

  • Sammanfatta samtalet utifrån likheter eller olikheter och bekant eller obekant.
  • Ställa frågor som får berättaren att definiera begrepp. 
  • Ställa frågor om sakliga argument.
  • Ställa konsekvensfrågor.
  • Ställa frågor om alternativa perspektiv eller möjligheter.

Förberedelse

För att förbereda dig som process- och samtalsledare rekommenderar vi att du läser sidorna 7–13 i Handledning Grundutbildning i mänskliga rättigheter från Länsstyrelserna i Sverige.  

I handledningen beskrivs hur mänskliga rättigheter kan användas som ett verktyg för att arbeta med verksamhet inom myndigheter, kommuner, landsting och regioner.

Handledning Grundutbildning i mänskliga rättigheter (pdf)