Kollegial reflektion: perspektiv på barnrätt

Moment B i den grundläggande utbildningen i barnkonventionen är en kollegial reflektion som görs i grupp. Gärna under ledning av en process- eller samtalsledare. En reflektion tar en till en och en halv timme. Observera att det här är en testversion av Barnrättsresan.

Perspektiv på barnrätt

En viktig start på er barnrättsresa är att samtala om definitioner och begrepp för att få en gemensam bild av det arbete ni ska genomföra.

I barnrättsarbetet nämns ofta olika perspektiv: 

 •  Barnperspektiv
 •  Barnets perspektiv
 •  Barnrättsperspektiv

I propositionen som ligger till grund för barnrättslagen beskrivs också begreppet barnrättsbaserat synsätt.

(Perspektiv på barnrätt, föreläsningsfilm 4 minuter och 42 sekunder.)

Perspektiv på barnrätt (presentation i pdf)

Perspektiv på barnrätt (text i wordfil om du vill göra egen powerpoint)

Samtal

 • Ge exempel från ert arbete på när ni har haft ett barnperspektiv.
 • Ge exempel på när ni har tagit reda på barnets perspektiv i ert arbete.
 • Ge exempel från ert arbete där ni har haft ett barnrättsperspektiv.
 • Hur kan ni se till att ni har ett barnrättsperspektiv i ert kommande utvecklingsarbete?

Uppmuntra och hjälp varandra att bli konkreta i era exempel. 

Lev upp till barnkonventionen

Se filmen Barns tankar om barnkonventionen här nedan som ni också tittade på under den individuella förberedelsen i moment A gemensamt.

Ha ett samtal utifrån de här reflektionsfrågorna:

 • I exemplet om badhuset, vad är det viktiga som barnet lyfter ur ett barnrättsperspektiv?
 • Vilka rättigheter ur barnkonventionen lyfter barnen upp?                                                                                         
 • Vilken barnsyn förmedlar barnen att de vill att vuxna ska ha?

Tips

Anteckna vilka frågor barnet tar upp. Efter att ha sett filmen kan du läsa igenom konventionens artiklar för att se vilka artiklar barnen lyfter fram.

(Barns tankar om barnkonventionen, film 3 minuter och 30 sekunder.)

Barnkonventionens artiklar:
Barnkonventionen (barnombudsmannen.se). Använd pilarna i din webbläsare för att komma tillbaka till Barnrättsresan när du har tagit del av artikeln.

Ansvar för barnkonventionen

Om du är förtroendevald eller tjänsteman inom kommun, landsting, region eller myndighet innebär det att du har ett ansvarar för att tillämpa barnkonventionen.

 • Vilket är ditt ansvar för att barnkonventionen efterlevs?
 • Hur kan du skapa förutsättningar för att andra lever upp till barnkonventionen?
 • Vad behöver du för att kunna se till att din verksamhet tillgodoser barns rättigheter enligt barnkonventionen?