Utvecklingsarbete: lär andra om konventionen

I moment C i den grundläggande utbildningen om barnkonventionen som heter Utvecklingsarbete genomför ni ett grupparbete. Observera att det här är en testversion av barnrättsresan.

Planera in minst ett tillfälle där ni formulerar vilka som är era viktigaste behov inför det kommande utvecklingsarbetet.

Ta upp följande:

  • Vilken är målgruppen för insatserna?
  • Vilka behov ska arbetet tillgodose?
  • Vilka är era mål för arbetet?
  • Hur ser er tidsplan ut?

När ni är klara med det välj en av nedanstående utbildningsinsatser. 

Antingen väljer ni att fortbilda er inom gruppen eller så utbildar ni medarbetare om barnkonventionen.

Öka kunskapen om barnkonventionen

Utbildning inom gruppen

Alternativ ett
Välj en av barnrättskommitténs allmänna kommentarer till barnkonventionen som är extra relevant för ert arbete. Läs den och för ett gemensamt samtal om hur den.

Allmänna kommentarer (barnombudsmannen.se). Använd pilarna i din webbläsare för att komma tillbaka till Barnrättsresan när du har tagit del av artikeln.

Alternativ två
Intervjua medarbetare eller chefer i din organisation om hur de arbetar med att efterleva barnkonventionen och/eller hur de säkerställer artikel 12 om att lyssna till barn och göra dem delaktiga.

Utbilda kollegor

Sprid kunskap om barnkonventionen till dina kollegor.

Gör en egen powerpoint med några bilder utifrån det du själv tycker är viktigt i barnkonventionen för ert arbete.

Använd dig gärna av Barnombudsmannens text till någon eller några av de filmade föreläsningarna som finns i avsnittet Individuell förberedelse: om barnkonventionen. Textmanusen till föreläsningsfilmerna finns publicerade i word-format.

Du hittar dem under respektive föreläsningsfilm.

(Observera att det bara är de filmade föreläsningarna som har tillhörande textmanus i word, inte de andra filmerna).

Individuell förberedelse: om barnkonventionen