Kollegialt lärande

Metoden innebär ett strukturerat lärande och samarbete mellan kollegor  som utvecklar kunskap om sitt arbete tillsammans.

Genom att gemensamt reflektera över sitt jobb i förhållande till barns rättigheter skapas förutsättningar för utveckling. 

Att arbeta utifrån barnkonventionen och ha ett barnrättsperspektiv i en organisation handlar om att strukturera och systematisera arbetet med barnkonventionen. Det handlar också om att arbeta med organisationens kultur och att föra in nya tankesätt. För det behövs samtal inom hela organisationen.

Det kollegiala lärandet och utvecklingsarbetet inom Barnrättsresan sker genom fyra moment:

  • individuell förberedelse
  • kollegial reflektion
  • utvecklingsarbete
  • gemensam uppföljning.

Så är Barnrättsresan uppbyggd

Varje utbildningsmodul består av fyra delmoment.

Fyra delmoment

Individuell förberedelse
Gör alla deltagare själva.

Tidsåtgång: I Grundläggande utbildning i barnkonventionen som är den introducerande utbildningsmodulen tar den individuella förberedelsen mellan 45 minuter och 1 timme och 10 minuter att göra.

Kollegial reflektion
Den kollegiala reflektionen görs i grupp. Gärna under ledning av en process- eller samtalsledare.

Tidsåtgång: En reflektion tar 1 till 1 timme och 30 minuter.

Barnrätt i praktiken: utvecklingsarbete
Under det här momentet genomförs ett utvecklingsarbete i verksamheten.

Tidsåtgång: Varierande. Ni kan själva välja ambitionsnivå.

Gemensam uppföljning
Uppföljningen görs under ett eller två tillfällen.

Tidsåtgång: 1 till 1 timme och 30 minuter per gång.

Barnrättsresan i sin helhet ska innehålla 5 stationer eller utbildningsmoduler utöver grundläggande utbildning i barnkonventionen när den är klar.