Ny rapport: Barn på utsatta platser i Sverige utsätts för våld

Barn som bor på utsatta platser i Sverige växer upp med våld – det visar en rapport från Barnombudsmannen. Nu vill vi att regeringen tar fram en plan för att barn inte ska utsättas för våld.

Illustration på två barn som står på en balkong

Vi ville veta mer om hur barn som bor på utsatta platser i Sverige har det. Med utsatta platser menar vi orter där många människor har mindre pengar och där många barn har sämre skolresultat och hälsa än på andra ställen i Sverige.
Det handlar både om förorter till storstäder och kommuner runt om i Sverige.

Vi har pratat med eller fått skrivna svar från över 900 barn som bor på såna ställen.

Barnen i rapporten berättar att de upplever våld i sin vardag. De kan ha sett människor bli skjutna eller sett drogförsäljning på väg till skolan. Vissa barn har själva utsatts för våld. Många känner sig otrygga i sitt område.

– Det är oerhört allvarligt att barn så unga som 4-5 år beskriver våld som en del av sin vardag, det är en mänsklig rättighet att skyddas mot våld! säger Anna Karin Hildingson Boqvist som är vikarierande barnombudsman.

Barn i förorten tycker att media beskriver deras ort på ett dåligt sätt. Barn som bor i glesbygden tycker att deras område aldrig ens nämns i media. De känner sig bortglömda.

Barnen tycker också att det känns som att vuxna har låga förväntningar på dem. Det kan till exempel vara lärare som tror att eleverna inte kan någonting. Det gör att barnen tror att det kommer att bli svårt att få ett jobb i framtiden.

Barnombudsmannen vill att barn som bor på utsatta platser ska få det bättre. Därför har vi gett flera förslag till politikerna som bestämmer. Här är några exempel:

  • Vi vill att regeringen tar fram en plan där det står hur de ska göra för att inga barn ska utsättas för våld.
  • Vi vill att alla elever ska ha samma möjligheter att lära sig i skolan.
  • Barn och unga på utsatta platser måste få vara med och påverka mer där de bor. De borde till exempel kunna söka pengar för att göra roliga saker i sitt område.

Barnen som är med i vår rapport har också gett egna förslag på hur barn på utsatta platser kan få det bättre:

  • Öka tryggheten i skolan och stötta eleverna.
  • Politiker och andra vuxna måste lyssna på barn och unga.
  • Politiker borde jobba emot fördomar och normer för att samhället inte ska delas upp.
  • Ge barn som bor på utsatta platser något att vara stolta över i sitt bostadsområde, till exempel ett museum eller ett högt hus. 
  • Stoppa våldet som finns på utsatta platser.

Här kan du läsa mer om rappporten.