Barnombudsmannen rapporterar till regeringen om läget för barn i Sverige

I september är det dags för Sverige att för femte gången rapportera till FN:s barnrättskommitté som finns i Genève i Schweiz, om hur vi lever upp till barnkonventionen. Idag lämnar Barnombudsmannen vår bild av läget för barns mänskliga rättigheter i Sverige.

Här är några viktiga frågor som vi tar upp i vår rapport:

Sverige måste bli bättre på att genomföra rättigheterna i barnkonventionen och följa det som står där. Ibland överensstämmer inte Sveriges lagar med vad som står i barnkonventionen. Även när det som står i lagarna är bra så respekteras det inte alltid.

Barnkonventionen måste bli svensk lag. Då skulle det bli tydligare att barn har egna, särskilda rättigheter. Barnkonventionen skulle också användas mer i praktiken.

Regeringen måste göra mer för att alla barn ska känna till sina rättigheter. Alla vuxna, särskilt de som arbetar med barn, ska också förstå vad som står i barnkonventionen och vad det innebär.

Regeringen måste göra mer för att alla barn ska ha samma rättigheter oavsett var i landet de bor. Så är det inte idag.

Du som barn måste få uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. De vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter.  Regeringen måste därför göra mer för att du som barn ska få berätta om din inställning när en myndighet eller domstol beslutar i en fråga som rör dig. Vuxna ska skydda dig i ditt deltagande – inte skydda dig från att delta när du själv vill.

Barn i utsatta situationer måste känna till sina rättigheter och ha möjlighet att komma till tals i viktiga frågor.

Det måste finnas någonstans att vända sig för att klaga på beslut som du inte är nöjd med. Även om du inte kan få hjälp av någon av dina föräldrar eller annan vuxen ska du kunna framföra ditt klagomål.

Barn måste ha rätt att få sin sak prövad av barnrättskommittén i Genève om någon av rättigheterna i konventionen kränks och det inte finns någon annanstans att vända sig i Sverige.
Barn som far illa på olika sätt måste få bättre stöd och skydd. Vuxna måste bli bättre på att uppmärksamma barn som mår dåligt.

Regeringen måste göra mer för att barn som bor i familjehem eller hem för vård eller boende ska få sina rättigheter tillgodosedda. De måste ha rätt att tala själva med en vuxen och framföra sina klagomål.

Asylsökande barn, särskilt ensamkommande och dokumentlösa barn, måste få sina rättigheter tillgodosedda. Till exempel har de rätt att gå i skolan och rätt till hälso- och sjukvård.