Stor dag för barns rättigheter

Den 11 oktober firades världens alla flickor på FN:s internationella flickdag vars syfte är att uppmärksamma flickors utsatta situation och stärka deras rättigheter.

Under fredagen gick också Nobels fredspris till två barnrättskämpar, Kailash Satyarthi från Indien och Malala Yousafzai från Pakistan som båda kämpar för barns och ungas rättigheter och för barn och särskilt flickors rätt att gå i skolan.

På Max18 visar Barnombudsmannen statistik om barn och ungas levnadsförhållanden i Sverige i relation till barnkonventionen. Nästan all statistik som visas på Max18 går att jämföra mellan pojkar och flickor. 

Och, hur har flickor det i Sverige idag? Barnombudsmannens uppföljningssystem Max18 visar att det är vanligare att flickor läser böcker varje dag medan det är vanligare att pojkar följer nyheterna. Statistiken visar också att flickor presterar bättre på PISA:s läsförståelsetest än vad pojkar gör. 

Titta in på Max18 där du hittar statistik och kan jämföra hur flickor och pojkar har det i Sverige.

barnombudsmannen.se/max18

Barnombudsmannen kommer även senare i år att publicera en fördjupad analys om könsskillnader i utbildningsprestationer och psykisk ohälsa som bygger på statistiken i Max18.