Sverige får dåligt betyg av FN

Sverige är för dåligt på att skydda barn som har det svårt. Det säger Förenta Nationerna, FN, i en ny rapport som handlar om hur barn i Sverige har det. FN har hittat flera fel och problem, som Sverige nu måste ta tag i.

Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska ha. För 25 år sedan skrev Sverige på barnkonventionen. Det betyder att Sverige lovar att följa reglerna i den. Men följer Sverige reglerna? Respekteras barns rättigheter?

Var femte år är Sverige med i en stor undersökning för att ta reda på det. I år var det dags igen. De som gör undersökningen är en grupp experter på FN, som kallas barnrättskommittén. Barnrättskommittén tittar på hur bra eller dåligt barnkonventionen fungerar i samhället i olika länder. Kanske finns det saker som ett land gör fel eller kan bli bättre på. I så fall får landet reda på det. Resultatet presenteras sedan i en rapport, som lämnas över till Sveriges regering. Rapporten innehåller råd och synpunkter på hur Sverige kan rätta till problemen.

Nu är FN klar med Sveriges rapport för denna gång. Sverige får beröm för att vilja göra barnkonventionen till lag. Men Sverige får en hel del klagomål när det handlar om barn som har det extra svårt. Bland annat oroas FN över att barnmisshandeln ökar i Sverige. Ett annat problem är att vissa barn behandlas sämre än andra, till exempel invandrarbarn och barn till homosexuella föräldrar.

Här är några till viktiga saker som FN tycker att Sverige måste bli bättre på:

• Gör barnkonventionen till svensk lag Om barnkonventionen blev lag skulle det bli tydligare att barn har egna, särskilda rättigheter. Det har regeringen lovat att göra, och det tycker FN är bra. Men FN vill att regeringen skyndar på arbetet med det.

• Förbjud isolering av barn och unga i samhällsvård och polisceller Idag är det möjligt att isolera barn och unga i Sverige. Isolering betyder att ett barn är instängt i ett rum utan kontakt med andra människor. I värsta fall kan barnet vara ensamt i mer än 22 timmar per dygn. Det handlar om barn som vårdas inom psykiatrin, barn som bor på särskilda ungdomshem och barn som sitter i polisceller. Detta tycker FN är hemskt, eftersom isolering kan skada barns hälsa. Därför uppmanar de Sverige att genast förbjuda isolering.

• Alla barn ska ha rätt till lika bra hjälp och stöd Barn som har det svårt får väldigt olika stöd. Det beror på att hjälpen och stödet är bättre i vissa delar av Sverige och sämre i andra. Så får det inte vara, tycker FN. Det ska inte spela någon roll var i Sverige man bor om man behöver hjälp. Alla barn i hela landet ska få sina rättigheter uppfyllda.

• Barn och unga måste få kunskap om sina rättigheter Många barn känner inte till sina mänskliga rättigheter. Och Ibland kan det vara svårt att veta vad man ska göra om man bli illa behandlad. Därför tycker FN att Sverige ska satsa mer på att utbilda barn. Barn bör få lära sig om till exempel säkerhet på nätet och nätmobbning.

Här kan du läsa mer om barns rättigheter