1 år

Från och med att du är 1 år har du rätt att gå i förskola. Förskolan är frivillig. Det är föräldrarna som bestämmer om ett barn ska gå i förskola.

ungdomar

Här kan du läsa om några viktiga åldersgränser i Sverige!

Viktiga åldersgränser