12 år

Om dina föräldrar vill att du ska byta efternamn måste du först godkänna det.
Om du fyllt tolv år får du inte adopteras utan att du själv går med på adoptionen. Men även innan du fyllt tolv har du rätt att säga vad du tycker.

ungdomar

Här kan du läsa om några viktiga åldersgränser i Sverige!

Viktiga åldersgränser