13 år

Om du har fyllt 13 år, får du utföra lättare arbete som inte är skadligt för din hälsa, utveckling eller skolgång. Om du är under 13 år får du inte arbeta. Men även här finns vissa undantag. Vill du veta mer, besök Arbetsmiljöverkets webbplats. 

ungdomar

Här kan du läsa om några viktiga åldersgränser i Sverige!

Viktiga åldersgränser