18 år

  • Du blir myndig.
  • Du får gifta dig.
  • Du får rösta.
  • Du får köpa cigaretter.
  • Du får köpa alkohol på restaurang och öl i affärer.
  • Du får ta körkort.

Enligt lagen slutar dina föräldrars underhållsskyldighet när du fyllt 18 år. Det betyder att de inte är skyldiga att försörja dig längre. Men om du fortfarande går i skolan fortsätter föräldrarnas underhållsskyldighet. De ska i så fall försörja dig så länge du går på gymnasiet eller tills du fyller 21 år.

ungdomar

Här kan du läsa om några viktiga åldersgränser i Sverige!

Viktiga åldersgränser