18 år

  • Du blir myndig.
  • Du får gifta dig.
  • Du får rösta.
  • Du får köpa cigaretter.
  • Du får köpa alkohol på restaurang och öl i affärer.
  • Du får ta körkort för bil och tung motorcykel.

Enligt lagen slutar dina föräldrars underhållsskyldighet när du fyllt 18 år. Det betyder att de inte är skyldiga att försörja dig längre. Men om du fortfarande går i skolan fortsätter föräldrarnas underhållsskyldighet. De ska i så fall försörja dig så länge du går på gymnasiet eller tills du fyller 21 år.

ungdomar

Här kan du läsa om några viktiga åldersgränser i Sverige!

Viktiga åldersgränser