6 år

Du ska börja i förskoleklass från och med höstterminen det år du fyller sex år. Skolplikten börjar då. Det betyder att du måste gå i skolan.

ungdomar

Här kan du läsa om några viktiga åldersgränser i Sverige!

Viktiga åldersgränser