6 år

Du får börja i förskoleklass från och med höstterminen det år du fyller sex år.