Du föds

Dina föräldrar får barnbidrag för dig.

ungdomar

Här kan du läsa om några viktiga åldersgränser i Sverige!

Viktiga åldersgränser