Det här säger barnkonventionen om din rätt till egen identitet

Sverige har lovat att följa barnkonventionen. Den gäller alla upp till 18 år.

Du är en individ med en egen identitet. Det får ingen ta ifrån dig.

Du har rätt till din identitet. I det här sammanhanget innebär det i första hand att du har rätt att få ha och behålla ett namn, en nationalitet och dina familjerelationer.

Redan från det att du är liten har du rätt till ett namn. Men barnkonventionen säger ingenting om att du har rätt till en viss sorts namn. Det är upp till varje land att bestämma hur namngivningen ska gå till.

Du har också rätt att bli medborgare i ett land. Barn som har en förälder som är svensk medborgare får svenskt medborgarskap. I en del andra länder får man automatiskt medborgarskap i det land där man föds.

Du har rätt att få veta vilka dina föräldrar är, så långt det är möjligt. En del barn och ungdomar lever i krigssituationer som gör att de måste fly från sitt land. Om du flyr till ett annat land och förlorar delar av din identitet, till exempel ditt pass eller kontakten med din familj, ska du få hjälp av det land du kommer till att få tillbaka din identitet. Om du undrar över ditt ursprung ska du få hjälp att ta reda på det du behöver veta.

Ditt namn, nationalitet och familj är bara några delar av vem du är, av din identitet. Andra delar kan vara var du bor eller har bott, vem som har tagit hand om dig eller viktiga beslut som har fattats om dig. Ditt etniska ursprung, din religion och de språk du talar är också delar av din identitet.

Ofta pratar man också om att man kan skapa en egen identitet genom att lyssna på en viss musik, utöva en särskild sport, ha en viss klädstil eller tillhöra en viss grupp. Du är också fri att utveckla en egen identitet på det sättet. Du är en egen person och du har rätt att pröva dig fram till vem du är och vill vara.

Respekteras du för den du är? Finns det situationer när detta inte sker?

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd