Adopterade har rätt till sitt ursprung

Det finns många barn runt om i världen som inte har egna föräldrar som kan ta hand om dem. Dessa barn behöver en ny familj.

Det finns många barn som saknar en familj. Både i Sverige och i andra länder. Det kan bero på att de biologiska föräldrarna är döda eller att de av olika skäl inte kan ta hand om sina barn. 
Vuxna som vill ta hand om ett barn som saknar egen familj kan ansöka om att få adoptera barnet. Då prövar socialtjänsten om de är bra föräldrar. En adoption är till för barnets skull, för att barnet ska få ett hem att växa upp i.

Ett adopterat barn har precis samma rättigheter som ett barn som är fött i familjen. Vårdnadshavarna har också precis samma skyldigheter som de har gentemot ett biologiskt barn. Det finns ingen skillnad.

Det är väldigt olika hur intresserad den som blivit adopterad är av sitt ursprung. En del undrar mycket över vilka som är deras biologiska föräldrar eller vilken stad de är födda i. Andra kanske aldrig funderar på detta förrän något särskilt händer – som att de blir vuxna och får egna barn eller om någon i familjen dör.

Det finns en myndighet som kontrollerar att alla adoptioner i och till Sverige sker i enlighet med lagen och principen om barnets bästa i barnkonventionen. Den heter MFoF, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Dit kan du vända dig om du har frågor kring adoptioner.

Om du är adopterad och vill söka dina rötter kan du börja med att fråga vad dina föräldrar vet. Du som inte känner att du kan prata med dina föräldrar om detta kan kontakta den organisation i Sverige som förmedlade adoptionen av dig. De sparar alla papper som rör din adoption och kan hjälpa dig vidare i sökandet efter ditt ursprung. Men var beredd på att det kan finnas många frågor som du aldrig kan få svar på.

Informationen är hämtad från MFOF:s webbplats.

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd