Var stolt över ditt ursprung

Vårt ursprung, det vill säga vilket land och vilken kultur vi kommer ifrån, är en viktig del av identiteten. Det präglar oss som människor och hur vi väljer att leva våra liv. Var du än kommer från har du rätt att vårda och vara stolt över ditt ursprung.

Knappt 350 000 barn i Sverige har utländsk bakgrund. Det är vart femte barn. Kanske har du en förälder som är född i ett annat land. I sådana fall är du en av dem. Eller så kanske du är en av de 100 000 barn och unga som tillhör de nationella minoriteterna i vårt land.

Man brukar säga att det finns 194 självstyrande länder i världen. Gissa hur många länder som barn och unga i Sverige har sitt ursprung i? Svaret är 188 olika länder. Imponerande, eller hur!

Yngre barn med utländsk bakgrund är ofta födda i Sverige medan de äldre barnen i regel är födda utomlands. De vanligaste ursprungsländerna är Irak, Finland, det som tidigare hette Jugoslavien, Turkiet och Somalia.

Fem nationella minoriteter
I Sverige finns det fem så kallade erkända nationella minoriteter: samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Samerna är ett urfolk. De andra grupperna har funnits i Sverige under lång tid. Sverigefinländarna är flest, den judiska gruppen minst.

Regeringen har bestämt att de nationella minoriteternas språk ska skyddas och att deras kulturer ska hållas levande. I 38 av landets kommuner finns det ett förstärkt skydd och stöd för en nationell minoritet. Bor du i en sådan kommun?

Om du har ditt ursprung i ett annat land eller tillhör en nationell minoritet har du rätt att utöva din familjs kultur. Du har också rätt att få undervisning i ditt hemspråk, om du vill. Prata med din skola om du inte tycker att du får dessa rättigheter tillgodosedda!

Här kan du läsa barnkonventionen på de nationella minoritetsspråken.
Informationen är hämtad från vår rapport ”Upp till 18 – Fakta om barn och ungdom 2010” och från regeringens webbplats om mänskliga rättigheter humanrights.gov.se

 

 

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10
Telefontid: måndag och onsdag 13.00-15.00
tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00
Se våra tips!

Under perioden 20 - 31 juli är telefonen stängd

Här kan du också få hjälp och stöd