Inflytande

Dessa artiklar i barnkonventionen handlar om din rätt till delaktighet och inflytande.

12. Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter. När en myndighet eller domstol hanterar eller beslutar i en fråga som rör dig ska du få möjlighet att komma till tals.

13. Du har yttrandefrihet. Det betyder att du har rätt att söka efter, ta emot och sprida information och tankar.

14. Du har rätt att tänka och tycka vad du vill. Du har rätt att följa din övertygelse och att ha vilken religion du vill. Dina föräldrar får vägleda dig, men aldrig bestämma över dina tankar.

15. Du har rätt att vara medlem i föreningar och att välja att gå ur föreningar. Du får också delta i möten så länge de är fredliga.

Ladda ner lättläst skrift om barnkonventionen

 • Så här kan du påverka beslut »

  Alla människor har rätt att vara med och bestämma över sin vardag. Det gäller även dig som är ung. Det är självklart att beslut blir mycket bättre om de som berörs av besluten får uttrycka sin åsikt i frågan.

  •   Prata med dina kompisar för att ta reda på om ni är flera som tycker samma sak. Ni får större kraft om ni är många. 

  •   Ta reda på om det finns någon vuxen som har kunskap på området som kan förse dig med bra argument för din sak. Exempelvis en forskare. Sök på nätet och kolla vilka som har uttalat sig i frågan i media.

  •   Ta reda på vem som bestämmer i den fråga som du vill påverka. Det kan vara en politiker eller chef i kommunen, rektorn på din skola eller kanske en butiksägare.

  •   Skicka ett mejl där du berättar om dina åsikter. Ge gärna konkreta förslag på hur det kan bli bättre.

  •   Bjud in den som bestämmer, exempelvis till ett möte med din klass eller förening, för att förklara hur ni ser på saken.

  •   Om problemet rör skolan, ta upp frågan på elevrådet så att ni gemensamt kan föra synpunkterna vidare till rektorn.

  •   Ta reda på om det finns föreningar som är aktiva i din fråga, där du kan gå med för att göra din röst hörd. Starta en egen förening om det inte finns någon som passar!

  •   Starta ett upprop på Facebook där fler som tycker likadant kan visa sitt stöd.

  •   Gör en egen dokumentärfilm om problemet och lägg ut på YouTube så att alla kan se.

  •   Starta en protestlista och be alla som stöder din sak att skicka mejl till beslutsfattaren där de kräver förändring.

  •  Kontakta media och be dem uppmärksamma problemet. Det kan vara lokaltidningen eller lokalradio. Var tydlig med vad problemet är och varför och se till att förbereda bra argument för din sak.

  •  Om det är ett problem som du delar med många barn och unga i Sverige kan du kontakta redaktionen för något granskande samhällsprogram på radio eller tv. Till exempel Lilla Aktuellt, Verkligheten i P3 och Barnaministeriet i P4.

  •  Arrangera en stödgala med uppträdanden. Låt experter som stöder din sak prata eller ha en öppen scen där alla som vill får säga vad de tycker. 

  •   Ordna en manifestation på en offentlig plats. Bjud in en politiker och ställ frågor eller kräv svar. Men tänk på att det behövs tillstånd från polisen.

  Har du lyckats att påverka någonting till det bättre? Skriv till oss på info@barnombudsmannen.se!

 • Du har rätt till inflytande över ditt liv »

  Barn och unga har rätt till inflytande över sina liv. Inte bara i familjen eller i skolan, utan också i till exempel bostadsområdet. Tyvärr är det inte så många beslutsfattare i kommunerna som försöker ta reda på vad barn och unga tycker i olika frågor.

  Man kan ha inflytande inom kommunen på flera sätt. Ett sätt är att de barn och unga som använder en verksamhet, till exempel en fritidsgård eller en skola, får vara med och påverka den verksamheten.

  Ett annat sätt är att försöka påverka politikerna och de beslut som politikerna fattar. Det kan till exempel gälla beslut om cykelbanor, hot om nedläggning av skolor, eller miljöfrågor. Ibland bjuder politikerna in unga i olika grupper till samråd. Men tveka inte att själv ta kontakt för att föra fram dina synpunkter.

  Skolan är din arbetsplats 
  Som elev har du också rätt till inflytande över din utbildning. Skolan är din arbetsplats. Du ska exempelvis få vara med och planera och utvärdera den dagliga undervisningen.

  I många klasser har man klassråd. Men det finns inga regler som säger att man måste ha det. Däremot står det i lagen att eleverna, tillsammans med läraren, ska diskutera frågor som är av intresse för dem.

  Många skolor har elevråd. De för elevernas talan på skolan och arbetar för deras krav. Som enskild elev kan man vända sig till elevrådet och få hjälp.
  Finns det inget elevråd på din skola kan du starta ett. I Sverige har vi föreningsfrihet. Det innebär att alla har rätt att vara med och bilda vilka föreningar de vill, så länge det föreningen arbetar för är lagligt. 
   
  Varje skola ska ha egna elevskyddsombud som ska arbeta för att förbättra elevernas arbetsmiljö. Det ska finnas två elevskyddsombud per årskurs. Det står i arbetsmiljölagen. Från årskurs sju har elever rätt att välja egna skyddsombud. Vet du vem eller vilka som är skyddsombud på din skola?

 • Det här säger barnkonventionen om din rätt till inflytande »

  Det står i barnkonventionen att du är fri att uttrycka dina åsikter och tankar. Du har alltså rätt att säga vad du vill och att bilda dina egna uppfattningar. Det gäller så länge du inte bryter mot lagen eller säger något som skadar någon annan.

  En människa kan uttrycka sin åsikt på många olika sätt. Du får uttrycka dig på vilket sätt du vill, till exempel genom att prata, skriva, måla, bära knappar eller demonstrera. Vissa skriver låttexter, en del går med i politiska ungdomsförbund eller en förening och andra chattar om vad de tycker.

  Rätten att få komma till tals i alla frågor som rör dig är absolut. Det innebär att du har rätt att säga vad du tycker oavsett om en vuxen tycker att det är viktigt eller inte.
   
  Du har alltså rätt att säga vad du tycker, men du har ingen skyldighet att ha en åsikt. Ingen kan tvinga dig att avslöja vad du tycker eller tänker om något. Du har också rätt att få den information som du behöver för att kunna bilda dig en uppfattning om sådant som rör dig.

  Barnkonventionen är tydlig med att du har rätt till inflytande när det handlar om sådant som rör dig. Om någon ska fatta ett beslut som påverkar dig på något sätt, har du rätt att få säga hur du vill ha det och att bli tagen på allvar. Vuxna har en skyldighet att ta reda på din åsikt och beakta den, alltså ta hänsyn till den.

  När vuxna lyssnar på dig ska de utgå från din ålder och mognad. Det innebär att ju äldre och ju mognare du blir, desto större möjlighet att påverka ska du få. Men det är alltid den som är vuxen som är ansvarig för ett beslut.

  Även små barn har rätt att säga vad de tycker och att bli tagna på allvar. Vuxna som pratar med barn ska anpassa sig efter hur gammalt barnet är.

  Det är också viktigt att komma ihåg att du har rätt att tänka vad du vill, ha den religiösa tro du har och att ha en egen uppfattning om vad som är rätt och fel. Du har rätt att bilda, gå med i eller lämna föreningar, så länge de är fredliga och inte tar ifrån andra deras fri- och rättigheter. När det gäller den här typen av frågor har dina föräldrar eller vårdnadshavare både rätt att hjälpa dig och en skyldighet att göra det.

  Vad gör du om dina rättigheter inte tillgodoses?

På teckenspråk

Pojkansikte som tittar ner

Vad gör du om dina rättigheter inte tillgodoses?

Dina rättigheter