Det här säger barnkonventionen om din rätt till inflytande

Sverige har lovat att följa barnkonventionen. Den gäller alla upp till 18 år.

Det står i barnkonventionen att du är fri att uttrycka dina åsikter och tankar. Du har alltså rätt att säga vad du vill och att bilda dina egna uppfattningar. Det gäller så länge du inte bryter mot lagen eller säger något som skadar någon annan.

En människa kan uttrycka sin åsikt på många olika sätt. Du får uttrycka dig på vilket sätt du vill, till exempel genom att prata, skriva, måla, bära knappar eller demonstrera. Vissa skriver låttexter, en del går med i politiska ungdomsförbund eller en förening och andra chattar om vad de tycker.

Rätten att få komma till tals i alla frågor som rör dig är absolut. Det innebär att du har rätt att säga vad du tycker oavsett om en vuxen tycker att det är viktigt eller inte.
 
Du har alltså rätt att säga vad du tycker, men du har ingen skyldighet att ha en åsikt. Ingen kan tvinga dig att avslöja vad du tycker eller tänker om något. Du har också rätt att få den information som du behöver för att kunna bilda dig en uppfattning om sådant som rör dig.

Barnkonventionen är tydlig med att du har rätt till inflytande när det handlar om sådant som rör dig. Om någon ska fatta ett beslut som påverkar dig på något sätt, har du rätt att få säga hur du vill ha det och att bli tagen på allvar. Vuxna har en skyldighet att ta reda på din åsikt och beakta den, alltså ta hänsyn till den.

När vuxna lyssnar på dig ska de utgå från din ålder och mognad. Det innebär att ju äldre och ju mognare du blir, desto större möjlighet att påverka ska du få. Men det är alltid den som är vuxen som är ansvarig för ett beslut.

Även små barn har rätt att säga vad de tycker och att bli tagna på allvar. Vuxna som pratar med barn ska anpassa sig efter hur gammalt barnet är.

Det är också viktigt att komma ihåg att du har rätt att tänka vad du vill, ha den religiösa tro du har och att ha en egen uppfattning om vad som är rätt och fel. Du har rätt att bilda, gå med i eller lämna föreningar, så länge de är fredliga och inte tar ifrån andra deras fri- och rättigheter. När det gäller den här typen av frågor har dina föräldrar eller vårdnadshavare både rätt att hjälpa dig och en skyldighet att göra det.

Vad gör du om dina rättigheter inte tillgodoses?

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd