Du har rätt till inflytande över ditt liv

Barn och unga har rätt till inflytande över sina liv. Inte bara i familjen eller i skolan, utan också i till exempel bostadsområdet. Tyvärr är det inte så många beslutsfattare i kommunerna som försöker ta reda på vad barn och unga tycker i olika frågor.

Man kan ha inflytande inom kommunen på flera sätt. Ett sätt är att de barn och unga som använder en verksamhet, till exempel en fritidsgård eller en skola, får vara med och påverka den verksamheten.

Ett annat sätt är att försöka påverka politikerna och de beslut som politikerna fattar. Det kan till exempel gälla beslut om cykelbanor, hot om nedläggning av skolor, eller miljöfrågor. Ibland bjuder politikerna in unga i olika grupper till samråd. Men tveka inte att själv ta kontakt för att föra fram dina synpunkter.

Skolan är din arbetsplats 
Som elev har du också rätt till inflytande över din utbildning. Skolan är din arbetsplats. Du ska exempelvis få vara med och planera och utvärdera den dagliga undervisningen.

I många klasser har man klassråd. Men det finns inga regler som säger att man måste ha det. Däremot står det i lagen att eleverna, tillsammans med läraren, ska diskutera frågor som är av intresse för dem.

Många skolor har elevråd. De för elevernas talan på skolan och arbetar för deras krav. Som enskild elev kan man vända sig till elevrådet och få hjälp.
Finns det inget elevråd på din skola kan du starta ett. I Sverige har vi föreningsfrihet. Det innebär att alla har rätt att vara med och bilda vilka föreningar de vill, så länge det föreningen arbetar för är lagligt. 
 
Varje skola ska ha egna elevskyddsombud som ska arbeta för att förbättra elevernas arbetsmiljö. Det ska finnas två elevskyddsombud per årskurs. Det står i arbetsmiljölagen. Från årskurs sju har elever rätt att välja egna skyddsombud. Vet du vem eller vilka som är skyddsombud på din skola?

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd