Information

Den här artikeln i barnkonventionen handlar om din rätt att få information.

Ladda ner lättläst skrift om barnkonventionen

 • Det här säger barnkonventionen om din rätt till kunskap och information »

  Hur ska du kunna påverka ditt liv om du inte känner till fakta?

  Sverige har lovat att följa barnkonventionen. Den gäller alla upp till 18 år.

  Du har rätt att få information och kunskap och du ska kunna hämta kunskap och fakta från olika håll. Men du har också rätt att skyddas mot information som kan vara skadlig för dig. Det är därför det till exempel finns åldersgränser på bio.

  För att få kunskap har du rätt att få gå i skolan.

  För att barn och unga ska ha en möjlighet att uttrycka sig är medierna viktiga. Du har inte bara rätt att ta emot information, du ska också ha en möjlighet att sprida information och delta i medierna. Medierna ska skydda barns integritet och inte sprida fördomar om barn och unga. Medierna får inte utnyttja barn och de ska vara försiktiga när de intervjuar barn.

  Barn och unga som har ett annat modersmål än svenska ska få tillgång till information och material på sitt eget språk. Landet ska också uppmuntra produktion och spridning av barn- och ungdomsböcker.

  Kunskap ger makt att förändra
  Känner du inte till dina rättigheter är det svårt att göra din röst hörd och få hjälp. Därför är det viktigt att du tar reda på dina rättigheter. Som till exempel att alla barn har rätt att må bra och känna sig trygga och att alla barn har rätt att vara med och påverka sin situation. Du kan kräva att dina rättigheter ska respekteras!

  Har du det inte bra hemma? Eller är det något i skolan eller på fritiden som gör att du mår dåligt eller känner dig illa behandlad? Om du tvingas leva i en sådan utsatt situation är det särskilt viktigt att du har kunskap om dina rättigheter. Kunskapen ger dig bättre möjligheter att förändra situationen.

  Tycker du det är svårt att förstå vad som står i tidningen eller vad nyheterna på tv handlar om? Eller bryr sig inte medierna om att berätta om vad barn och ungdomar tycker? Ett tips är att höra av dig till de som gör tidningarna eller till radio och tv. Tala om att de måste bli bättre på att förklara så att även barn och ungdomar förstår och att lyssna på barn och ungdomar. Det kanske inte blir förändring direkt, men ju fler som begär att få sina rättigheter tillgodosedda, desto svårare blir det för vuxna att strunta i att lyssna på synpunkterna.

  Vad gör du om dina rättigheter inte tillgodoses?

 • Endast var femte har koll på sina rättigheter »

  Barn i Sverige vet ofta att de har rätt till skydd och omvårdnad. Politiska och sociala rättigheter – som att få information och att ha inflytande i frågor som rör en – är mer okända.

  Enligt barnkonventionen är det en rättighet i sig att få information om sina rättigheter. Det ska samhället tillgodose. Barnombudsmannen har därför frågat landets 11-åringar och 14-åringar vad de vet om barnkonventionen.

  Tyvärr svarar endast var femte elev i årskurs 5 att de vet vad barnkonventionen handlar om. De flesta uppger att de har fått information om barnkonventionen av sina lärare i skolan. Föräldrar och media är andra viktiga informationskällor.

  Eleverna i årskurs 8 har betydligt sämre koll på sina rättigheter. Endast en av fem har hört talas om barnkonventionen och ynka sex procent vet vad som står där. Det finns alltså fortfarande mycket att göra för att barn och unga ska få bättre kännedom om sina rättigheter.

  Känner du till vad barnkonventionen handlar om? Här på vår webbplats kan du läsa mer om alla rättigheterna. De handlar om dig.

  Informationen är hämtad från en enkät som Gfk genomförde 2010 på Barnombudsmannens uppdrag. 730 elever i årskurs 5 och 8 deltog.

 • Särskilt viktigt att du som är placerad känner till dina rättigheter »

  Ungefär 20 000 barn i Sverige är placerade på så kallade hem för vård eller boende, HVB, eller i familjehem. Det kan bero på att de inte har det bra hemma. Många av dessa barn känner inte till sina rättigheter.

  Under 2010 träffade Barnombudsmannen drygt hundra av dessa barn och unga. De berättade för oss om vad som fungerar bra när man är placerad och vad som behöver förändras. Det visade sig bland annat att få känner till sina rättigheter.

  Bor du på HVB har du exempelvis rätt att få ta del av dina journaler och vara delaktig i planeringen av din behandling. I vår folder ”Dina rättigheter” kan du läsa mer om vad som gäller dig som är placerad

  Att vara placerad på HVB innebär att ha mycket regler att följa. De barn och unga vi träffade 2010 berättade att personalen mest informerar om skyldigheter, inte om rättigheter. De tyckte det var svårt att veta vad som gäller eftersom personalen förhåller sig olika till reglerna.

  De flesta barn och unga vi träffade 2010 visste inte heller vart de kan vända sig när de tycker att något är fel eller de behandlas illa. Många berättade att de har begränsad tillgång till internet och telefon och därför inte kan ta kontakt när de vill. Socialsekreterarna har dessutom telefontider som gör dem svåra att få tag på, framför allt när man som bäst behöver. Känner du igen det?

  Barnombudsmannen vill att socialtjänsten ska informera dig som är placerad om dina rättigheter. Våga ställ krav på att få information om dina rättigheter! Det är en rättighet i sig att få information.

  Anmäl fel till Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen heter den myndighet som ska kontrollera att hemmen fungerar bra och att socialtjänsten sköter sitt arbete. Du som är placerad på ett hem har rätt att kontakta Socialstyrelsen och framföra synpunkter på din vård eller påtala att din socialsekreterare är svår att få tag på eller kanske inte lyssnar. Socialstyrelsens barnhandläggare nås på telefon 020-120 06 06. Mer information hittar du här.

  Informationen är hämtad från Barnombudsmannens årsrapport 2011 ”Bakom fasaden – barn och unga i den sociala barnavården berättar”.

På teckenspråk

Pojkansikte som tittar ner

Vad gör du om dina rättigheter inte tillgodoses?

Dina rättigheter