Endast var femte har koll på sina rättigheter

Barn i Sverige vet ofta att de har rätt till skydd och omvårdnad. Politiska och sociala rättigheter – som att få information och att ha inflytande i frågor som rör en – är mer okända.

Enligt barnkonventionen är det en rättighet i sig att få information om sina rättigheter. Det ska samhället tillgodose. Barnombudsmannen har därför frågat landets 11-åringar och 14-åringar vad de vet om barnkonventionen.

Tyvärr svarar endast var femte elev i årskurs 5 att de vet vad barnkonventionen handlar om. De flesta uppger att de har fått information om barnkonventionen av sina lärare i skolan. Föräldrar och media är andra viktiga informationskällor.

Eleverna i årskurs 8 har betydligt sämre koll på sina rättigheter. Endast en av fem har hört talas om barnkonventionen och ynka sex procent vet vad som står där. Det finns alltså fortfarande mycket att göra för att barn och unga ska få bättre kännedom om sina rättigheter.

Känner du till vad barnkonventionen handlar om? Här på vår webbplats kan du läsa mer om alla rättigheterna. De handlar om dig.

Informationen är hämtad från en enkät som Gfk genomförde 2010 på Barnombudsmannens uppdrag. 730 elever i årskurs 5 och 8 deltog.

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd