Det här säger barnkonventionen om din rätt att må bra och känna dig trygg

Du har rätt att må bra och att känna dig trygg

Sverige har lovat att följa barnkonventionen. Den gäller alla upp till 18 år.

Du har rätt till näringsrik mat, rent vatten och annat du behöver för att din kropp ska växa och må bra.

När du är sjuk har du rätt att få bra vård. Föräldrar har ansvar för att deras barn mår bra och om föräldrarna inte klarar det ansvaret ska föräldrarna få hjälp av landet.

Bor du på en institution, till exempel ett ungdomshem, ska den fungera på ett sätt som stämmer med det som står i barnkonventionen. Du ska behandlas med respekt och du ska ha rätt att hålla kontakt med din familj genom brev och besök. Du har rätt till en regelbunden översyn av den behandling och den vård du får.

Skydd och hjälp
Om du kommer som flykting till Sverige har du rätt att få skydd och hjälp, oavsett om du kommer ensam, tillsammans med dina föräldrar eller med någon annan person.

I barnkonventionen står det också att traditioner som är skadliga för barn ska avskaffas i alla länder. Könsstympning av flickor är ett exempel på en sådan tradition.

När vuxna fattar beslut som påverkar dig måste de utgå ifrån vad som är bäst för dig. Föräldrar, domstolar och andra som fattar beslut som rör dig, ska först och främst ta hänsyn till ditt bästa.

Varje barn har rätt att leva. Därför får det inte finnas dödsstraff eller livstids fängelse för barn under 18 år. Ditt land ska också se till att skydda barnens liv genom att förhindra att de dör av svält eller av smittsamma sjukdomar och genom att förebygga självmord.

Vad gör du om dina rättigheter inte tillgodoses?

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd