Många barn och unga är stressade

Hur trivs du med livet? Känner du dig stressad ibland? Den känslan delar du med många av dina kompisar.

Barn i Sverige trivs oftast ganska bra med livet. Men den psykiska hälsan bland unga har försämrats under senare år, särskilt bland flickor i tonåren. En del får ångest. Andra känner oro, blir ledsna eller har svårt att sova och en del lider av ätstörningar.

Man kan må dåligt av olika skäl. Svårigheter med relationer till föräldrar och kompisar är en vanlig orsak. Många mår också dåligt av krav och höga förväntningar på att lyckas i livet.

Skolan skapar stress
Nästan varannan flicka och var tredje pojke mellan 10 och 17 år känner sig stressad minst en gång i veckan. Mest stressad är tjejer i 16-17-årsåldern.

Stress kan betyda olika saker för olika personer och för personer i olika åldrar. Skolan är en stor källa till stress, där många känner krav på att lyckas.

Fyra av tio barn och unga är stressade flera gånger i veckan eller varje dag.

Känner du dig ofta stressad? Prata med någon vuxen som du har förtroende för så att du får hjälp att förändra din situation. Det kan vara dina egna eller en kompis föräldrar, en lärare, skolsköterskan eller din tränare.

Informationen är hämtad från vår rapport ”Upp till 18 – Fakta om barn och ungdom 2010”

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10
Telefontid: måndag och onsdag 13.00-15.00
tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00
Se våra tips!

Under perioden 20 - 31 juli är telefonen stängd

Här kan du också få hjälp och stöd