Vanligt att hoppa över frukosten

Hej, hur mår du? Förhoppningsvis ganska bra. De flesta barn och unga i Sverige tycker att deras hälsa är bra. Mest nöjda är ni som är i åldern 10–12 år.

Visste du att barn i Sverige har en bra hälsa jämfört med barn i andra länder. När det gäller fysisk hälsa ligger ni faktiskt i topp. Sverige har låg spädbarnsdödlighet, få barnolycksfall och de allra flesta barn vaccineras mot olika sjukdomar. Ni äter mindre godis idag jämfört med för tio år sedan och får därför färre hål i tänderna.

Det är bra. Men hälsa handlar förstås inte bara om hur man mår rent fysiskt.

Stora skillnader i hälsa
Du mår också olika bra beroende på vem du är och var du bor. Det säger statistiken. Barn från familjer som har sämre ekonomi riskerar att få sämre hälsa och tandhälsa.

Att äta frukost och lunch har stor betydelse för hur du orkar under resten av dagen. Men många barn skippar måltiderna. Är du en av dem? Bland 16–17-åringarna brukar var tredje flicka och var femte pojke hoppa över frukosten.

Skollunchen är särskilt viktig för barn i familjer där det är brist på pengar. Men alla kommuner satsar inte lika mycket pengar på skollunchen. År 2009 kostade skolmaten i genomsnitt 29 kronor per elev och dag. Hur ser det ut i din kommun?

Informationen är hämtad från vår rapport ”Upp till 18 – Fakta om barn och ungdom 2010

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd