Sverige missar rättigheter

Alla barn är lika mycket värda. Det betyder att oavsett vem du är och var du bor ska du ha samma möjligheter att ta del av dina rättigheter.

Trots det diskrimineras många barn i Sverige. Det handlar ofta om barn som är i särskilt utsatta situationer. Barn med en funktionsnedsättning. Barn vars föräldrar har ont om pengar. Asylsökande barn. Barn som inte har det bra hemma och måste bo någon annanstans.

Det kan också vara stor skillnad beroende på var du bor. En del kommuner är bättre på att se till barns rättigheter, medan andra är sämre. Så ska det inte vara.

Vart femte år måste regeringen rapportera till FN (Förenta Nationerna) om vad Sverige gör för att leva upp till barnkonventionens krav. FN är en sammanslutning där nästan alla världens länder är medlemmar och försöker samarbeta för en bättre värld. Den senaste rapporten lämnades 2012.

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd