Sverige missar rättigheter

Alla barn är lika mycket värda. Det betyder att oavsett vem du är och var du bor ska du ha samma möjligheter att ta del av dina rättigheter.

Trots det diskrimineras många barn i Sverige. Det handlar ofta om barn som är i särskilt utsatta situationer. Barn med en funktionsnedsättning. Barn vars föräldrar har ont om pengar. Asylsökande barn. Barn som inte har det bra hemma och måste bo någon annanstans.

Det kan också vara stor skillnad beroende på var du bor. En del kommuner är bättre på att se till barns rättigheter, medan andra är sämre. Så ska det inte vara.

Vart femte år måste regeringen rapportera till FN (Förenta Nationerna) om vad Sverige gör för att leva upp till barnkonventionens krav. FN är en sammanslutning där nästan alla världens länder är medlemmar och försöker samarbeta för en bättre värld. Den senaste rapporten lämnades 2012.