Det här säger barnkonventionen om din rätt till skydd

Sverige har lovat att följa barnkonventionen. Den gäller alla upp till 18 år.

Ingen får göra dig illa. Det är du som bestämmer över din kropp, dina känslor och dina tankar. Om du blir illa behandlad ska du kunna få stöd och hjälp. Du är inte till salu!

Du har rätt till skydd mot alla former av våld, övergrepp, misshandel och utnyttjande. Ingen får tvinga dig att ha sex mot din vilja eller utnyttja dig inom pornografi eller till prostitution. Du har också rätt till skydd mot narkotika.

Ingen får utnyttja dig ekonomiskt och du får inte ha ett arbete där du utsätts för fara. Om du arbetar får arbetet inte hindra din utbildning eller vara skadligt för din hälsa eller utveckling. Vuxna får inte heller utnyttja barn och ungdomar på något annat sätt. Inom forskningen får man till exempel inte göra experiment på barn eller ungdomar.

Både din familj och resten av samhället ska respektera att du har rätt till ett privatliv. Dina brev och dina dagböcker tillhör dig. Och du får inte utsättas för angrepp på din heder eller ditt rykte.

Om du skulle bli misstänkt för ett brott ska du ändå behandlas med respekt. Vuxna ska ta hänsyn till dina behov och du ska behandlas som om du är oskyldig tills din skuld är bevisad. Du har rätt att få din sak prövad i domstol och ett snabbt beslut. Vid en rättegång har du rätt till det stöd och den hjälp du behöver.

Barn och unga som har begått brott ska få stöd och hjälp att utvecklas på ett sätt som är positivt för dem själva och för hela samhället. Om du har utsatts för vanvård, övergrepp eller tortyr eller om du har deltagit i krig har du rätt till all tänkbar hjälp. Du har rätt att få komma till en miljö där du kan få tillbaka både din hälsa och din egen och andras respekt för dig.

Något som är aktuellt för ungdomar i många länder är rätten att slippa delta i krig. Om det blir krig ska landet se till att inga barn under 15 år deltar i väpnade konflikter. Om ungdomar under 18 år tas ut till soldater måste landet börja med dem som är äldst. Sverige har en särskild regel som säger att barn och ungdomar under 18 år inte får vara med i krig. Varje barn har också rätt att skyddas mot tortyr och annan grym, omänsklig eller nedvärderande behandling eller straff.

Barn får aldrig kidnappas eller säljas och alla länder måste samarbeta för att förhindra att barn förs bort från sina hem.

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd