Kollektiv bestraffning är förbjudet

Kollektiv bestraffning är inte tillåtet, så det är viktigt att du reagerar om du råkar ut för sådan behandling.

Två tjejer bredvid varandra i en skolkorridor. Längre bort går några andra tjejer som man ser bakifrån.

Får man verkligen straffa alla fast det bara är en eller några som har gjort fel? Det får vi på Barnombudsmannen en del frågor om från barn och ungdomar. 

Nej det får man inte! Kollektiv bestraffning är inte tillåtet, så det är viktigt att du reagerar om du råkar ut för sådan behandling.

Det finns många exempel på kollektiva bestraffningar. Kanske har du varit med om att en klasskamrat gjort något dumt i skolan och så har hela klassen blivit bestraffad. Visst känns det orättvist! 

Ungdomar vittnar om bestraffningar på HVB
När Barnombudsmannen under 2010 mötte och lyssnade till drygt 100 barn och unga som är omhändertagna av socialtjänsten berättade många om kollektiva bestraffningar på så kallade HVB, hem för vård eller boende.

Om någon bryter mot reglerna – med flit eller av misstag – händer det att alla ungdomar straffas. Ungdomarna vi mötte berättade till exempel att ingen på hemmet fick skjuts in till stan längre efter att en pojke kom hem för sent på grund av att han missat bussen. Och när en pojke råkat spilla ut ett glas vatten i datarummet stängdes det för alla. 

Bestraffningarna motiveras ofta med att ungdomarna ska lära sig. Men så får det alltså inte gå till.

Den som är omhändertagen av samhället befinner sig i en särskilt utsatt situation. Då är det extra viktigt att känna till sina rättigheter. 

Socialstyrelsen heter den myndighet som ska kontrollera att hemmen fungerar bra och att socialtjänsten sköter sitt arbete. Du som är placerad på ett hem har rätt att kontakta Socialstyrelsen och påtala brister.

Om din lärare brukar bestraffa alla för något som en eller några gjort, ta upp det med rektorn på skolan. Eller berätta för någon vuxen som du litar på som kan hjälpa till.

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10
Telefontid: måndag och onsdag 13.00-15.00
tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00
Se våra tips!

Under perioden 20 - 31 juli är telefonen stängd

Här kan du också få hjälp och stöd