Mobbning är ett allvarligt vardagsproblem

Mobbning är ett stort och allvarligt vardagsproblem för många. Mobbning kan vara allt ifrån kommentarer om vilka kläder man har på sig, till knuffar och slag eller kränkningar på nätet.

Nästan alla har någon erfarenhet av mobbning. Kanske har du blivit mobbad själv, varit med och mobbat någon annan eller sett det hända.

Mobbning är inte bara ett problem mellan barn, det förekommer även bland vuxna. Konstigt nog finns det faktiskt också lärare som mobbar elever. 

Mobbning finns överallt i samhället. Det sker till exempel i skolan och föreningar. På senare år har mobbning via internet blivit allt vanligare.

Mobbning är ett brott
Den som medvetet slår eller sparkar på någon eller skadar någon på annat sätt gör sig skyldig till misshandel. Ett barn som till exempel säger åt ett annat barn ”om jag inte får din mobiltelefon så kommer jag att spöa dig” gör sig skyldig till olaga hot.

Du får inte tala illa om andra personer på grund av deras hudfärg, etnicitet eller religion. Du får inte heller säga något elakt direkt till en person för att såra honom eller henne. Då gör du dig skyldig till hets mot folkgrupp eller förtal. 

Är du över 15 år säger man att du är straffmyndig. Det betyder att du kan straffas för ett brott.
Berätta alltid för en vuxen om du eller någon du känner är utsatt för mobbning för att få hjälp. Om du redan har berättat för dina lärare och rektorn och inget händer kan du kontakta Barn- och elevombudet, BEO, vid Skolinspektionen.

BEO utreder om skolan har tagit sitt ansvar och kan kräva att skolan ändrar sitt arbete så att den följer de lagar och regler som gäller. 

Informationen är hämtad från Upp till 18 – Fakta om barn och ungdom 2010 och Skolinspektionen.

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd