Det här säger barnkonventionen om din rätt till utbildning

Sverige har lovat att följa barnkonventionen. Den gäller alla upp till 18 år.

Du har rätt att få gå i skolan. Det står i barnkonventionen. Grundskolan är och ska vara gratis, obligatorisk och tillgänglig för alla. Du ska också ha möjlighet till utbildning efter gymnasiet. Studievägledning och yrkesorientering ska också vara tillgänglig för alla, står det i barnkonventionen.

Närvaro i skolan ska uppmuntras och landet ska se till att så få som möjligt hoppar av.

Du har rätt till skydd mot alla former av övergrepp i skolan. Till exempel har du rätt att slippa mobbning och kränkande behandling. Skolan har också ansvar för att barn och ungdomar som mår dåligt får hjälp.

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen