Du som elev har rättigheter i skolan

Det är inte bara din lärare eller rektor som bestämmer i skolan. Du som elev har också rättigheter. Därför är det viktigt att du känner till en del om vilka lagar och regler som gäller.

I Sverige har vi skolplikt. Det betyder att alla barn mellan6 och 16 år måste gå i skolan. Det står i skollagen. Därför har skolan ett särskilt ansvar att se till att alla mår bra och att ingen utsätts för mobbning. Gymnasiet är frivilligt. Men idag läser de flesta ungdomar vidare efter grundskolan.

En bra arbetsmiljö
Arbetsmiljölagen gäller på alla arbetsplatser i Sverige. Den gäller också för alla elever i skolan. Ingen ska behöva riskera att skada sig eller må dåligt. Skolans lokaler ska vara tillräckligt stora, rena och ljusa. Detsamma gäller toaletterna.

Om du inte tycker att skollokalerna är bra, ta kontakt med rektorn och hänvisa till arbetsmiljölagen. Om inte rektorn lyssnar på dig kan du vända dig till Arbetsmiljöverket.

Lag mot mobbning
Varje skola är skyldig att motverka alla former av kränkande behandling, som till exempel mobbning och rasistiska beteenden. Skollagen ställer krav på skolorna. Den säger att förskolor och skolor måste arbeta aktivt mot mobbning.

Prata med din lärare för att få stöd och hjälp om du eller någon du känner blir mobbad. Om det inte hjälper ska du vända dig direkt till rektorn på din skola.

Barn- och elevombudet, BEO, vid Skolinspektionen arbetar mot kränkningar och mobbning. Till BEO kan du anmäla om du har utsatts för kränkande behandling i skolan. BEO utreder om skolan har tagit sitt ansvar och kan kräva att skolan ändrar sitt arbete så att den följer de lagar och regler som gäller.

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd