Vem bestämmer vad i skolan?

Alla barn i Sverige ska lära sig ungefär samma saker i skolan. Därför bestämmer regering och riksdag om många viktiga frågor som rör skolan. Men också kommunen, rektorn, lärarna och eleverna har rätt att bestämma om många frågor. 

Bestämmelserna finns bland annat i skollagen, läroplaner och kursplaner. Där står till exempel vad varje elev ska kunna när han eller hon slutar grund- eller gymnasieskolan.

Men skolorna har stor frihet att lägga upp undervisningen så som de själva vill. Läraren får till exempel själv välja material och arbetssätt. 

Rätt att vara med och bestämma
Du som elev har också rätt att vara med och utforma din utbildning. Trots det upplever många barn att det är de vuxna, lärarna och rektorn, som bestämmer det mesta. Men så behöver det faktiskt inte vara.

Det är kommunen som har ansvaret för att skolan sköts på det sätt som står i skollagen. Det är också kommunerna som bestämmer hur mycket pengar varje skola får. Besluten i kommunen fattas av politiker som sitter i en skol- eller utbildningsnämnd. 

Anmäl brister till Skolinspektionen
Skolinspektionen är den myndighet som kontrollerar att kommunerna sköter skolorna enligt de regler som finns.

Är du missnöjd med något i skolan ska du i första hand vända dig till din lärare och sedan till rektorn. Det kan till exempel handla om att undervisningen i ett visst ämne är dålig, att det är för mycket lärarlösa lektioner, men också om att du inte får rätt stöd för att kunna följa undervisningen.

Är du inte nöjd med deras svar kan du kontakta skolchefen och politikerna i skol- eller utbildningsnämnden. Ring kommunens växel så får du hjälp att komma rätt.

Om varken skolpersonalen eller styrelsen lyssnar kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Du kan anmäla på webben, genom mejl eller skicka ett brev.

Skolinspektionen gör en utredning. Om det visar sig att skolan inte har följt de lagar och regler som gäller kan de kräva att skolan ändrar sitt arbete.

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd