Vad gör du om dina rättigheter inte tillgodoses?

Får du inte vara med och diskutera och uttrycka dina åsikter? Är det bara de vuxna som bestämmer hela tiden? Enligt barnkonventionen har du rättigheter och det är de vuxnas ansvar att se till att de tillgodoses!

Pojke som tittar bort

Våga använda dig av dina rättigheter

Du har rätt till inflytande över ditt eget liv. Till exempel har du rätt att vara delaktig i beslut som påverkar dig. Det gäller självklart hemma och i skolan, som ju är din arbetsplats. Men också i kommunen där du bor. Du är en medborgare och din röst räknas.

Om du inte tycker att du får vara med och diskutera och uttrycka dina åsikter utan att de vuxna bara bestämmer – påminn dem om att du har rättigheter och att det är de vuxnas ansvar att tillgodose dessa!

Våga också använda dina rättigheter. Prata med dina föräldrar och säg till i skolan när du tycker att du inte får komma till tals. Fråga hur de vuxna ser på din rätt till inflytande och delaktighet. Vad tycker de är rimligt? Förhoppningsvis kan ni mötas på halva vägen!

Om du far illa

Kontakta socialtjänsten om du inte har det bra hemma. En del barn har det svårt i sina familjer och får inte det stöd och den hjälp de behöver av sina föräldrar. En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att hjälpa unga människor som har det svårt.

De ska först och främst att lyssna på vad du har att säga. Sedan bör de prata med dina föräldrar för att kunna hjälpa din familj att få det bättre.
Socialtjänsten finns i kommunen där du bor och bästa sättet att nå dem är att ringa till kommunen. Telefonnumret hittar du på nätet. Be att få bli kopplad till någon som har hand om barn och familjer.

Anmäl kränkningar i skolan till BEO

Blir du eller någon du känner mobbad? Prata med din lärare för att få stöd och hjälp. Om det inte hjälper ska du vända dig direkt till rektorn på din skola.
Varje skola är skyldig att motverka alla former av kränkande behandling, som till exempel mobbning och rasistiska beteenden.

Blir din situation ändå inte bättre kan du göra en anmälan till Barn- och elevombudet, BEO, vid Skolinspektionen. BEO utreder om skolan har tagit sitt ansvar och kan kräva att skolan ändrar sitt arbete så att den följer de lagar och regler som gäller.

Anmäl brister i sociala barnavården till IVO

Du som är placerad på ett så kallat HVB, hem för vård eller boende, eller i ett familjehem har rätt att kontakta Inspektionen för vård och omsorg och framföra synpunkter på din vård eller påtala att din socialsekreterare är svår att få tag på eller kanske inte lyssnar.

Socialstyrelsen heter den myndighet som ska kontrollera att din vård och ditt boende fungerar bra och att socialtjänsten sköter sitt arbete.
Socialstyrelsens barnhandläggare nås på telefon 020-120 06 06.

Om situationen är akut – ring 112

Om det är på kvällen och det är bråttom för dig att prata med någon ska du ringa 112 och berätta vad som har hänt. Då kopplas du till någon av de 18 SOS-centraler som finns i Sverige. Personen som svarar kommer att se till att du slussas vidare till någon som kan hjälpa dig.

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd