Läs chatten om barn som misstänks för brott

20 mars 2013

NN: hej fredrik jag mår jättedåligt,jag är 17 år och sitter i häktet i XX sen en månad sedan för mitt första och sista brottet,nu åklogare X blev en bödel och vill döda mlg här i cellen,hon omhäktar mig om och om igen trotts att jag erkänner brottet men hon tar deet personligt och vill plåga mig psykisk,hon vill att jag ska ta livet av mig här i häktet ,hon vill inte väcka åtal. snälla fredrick hjälp mig.......

Barnombudsmannen: Hej! Det låter som att du behöver tala med någon om hur du mår. Är det någon i personalen på häktet som du känner att du kan prata med? Har du en försvarsadvokat eller kontakt med en socialsekreterare som du kan ta upp detta med? Kanske kan du få stöd att bryta isoleringen lite oftare?

Jaag: Heej vad har man för rättigheter då man är 17 år?

Barnombudsmannen: Hej TjejEn! Här kan du läsa lite mer om olika åldersgränser och vad som gäller från vilken ålder: http://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/aldersgranser/

Henke: vad händer när man förhörts i arresten, blir man automatiskt släppt efter det?

Barnombudsmannen: Hej Henke! Det beror på om misstankarna finns kvar eller inte efter förhöret och beroende på hur allvarligt det brott du är misstänkt för är. Om den som leder utredningen tycker att du kan släppas antingen för att du bedöms vara oskyldig eller för att utredningen ändå kan gå vidare så släpps du ut.

TjejEn175: Hej jag undrar att om man är 18 år och vill flytta till en annan ort fast mina föräldrar inte vill visst får jag då bestämma själv.., och får man egen lägenhet i Sverige idag då man är 18 år?

Barnombudsmannen: Hej! När du är vuxen, dvs myndig och 18 år, så bestämmer du själv. Dina föräldrar kan inte hindra dig från att flytta. Lägenhet är dock inget du får automatiskt.

Sanna: Hej! Om man tar sina flextimmar från arbetet och slutar tidigare ngn dag och gör andra ärenden på stan har man rätt att hämta sin barnen senare från förskolan då? El måste man hämta sina barn från förskolan så fort man går ut från sin arbetsplats, oavsett om man tar flex/komp eller inte? Detta är en frånga som jag skulle vilja få reda på och hoppas att ni kan svara på min fråga.

Barnombudsmannen: Jag föreslår att du ställer din fråga till en handläggare på Försäkringskassan som bättre kan bedöma vad som exakt gäller i ditt fall.

Tja: Vad gör Barnombudsmannen?

Barnombudsmannen: Hej! Vi lyssnar på barn och unga i många olika situationer. Vi bevakar att kommuner, landsting och myndigheter följer barnkonventionen. Och vi driver på så att de gör det!

Jennie: när får man fängelse, när man är under 18 år var hamnar man då?

Barnombudsmannen: Hej Jennie! Om man är under 18 år och döms för ett allvarligt brott så får man oftast något som heter sluten ungdomsvård. Och då får man vara på en låst institution som heter särskilt ungdomshem. I några få fall har barn dömts till fängelse i Sverige.

MrHällerFors: Hej vad ska man inte prata om här?

Barnombudsmannen: Testa och fråga om det du undrar över. Inläggen ska förstås inte kränka andra eller lämna ut för personliga uppgifter.

Nils Vimse: Vad är bästa vägen att gå tillväga för att börja arbeta på Barnombudsmannen? Och hur mycket är rent pappersarbete och hur mycket är praktiskt procentuellt?

Barnombudsmannen: Först och främst är det viktigt att klara av skolan, grundskolan och gymnasiet. Sedan har vi olika bakgrund här. Några har pluggat juridik, andra är socionomer, ekonomer, pedagoger. Man kan alltså ha läst olika saker, men alla måste gilla att prata med barn och kunna mycket om barnkonventionen.

V: Hur påverkas ungdomarna psykiskt av att sitta häktade under lång tid? Finns det andra lösningar?

Barnombudsmannen: Hej! FN:s specialrapportör mot tortyr har visat att barn drabbas oerhört hårt av att vara isolerade. Även en kort tid av isolering kan ge bestående, livslånga skador. Det är därför vi anser att isolering bör vara förbjuden. Däremot kan det vara nödvändigt att ibland häkta barn, men under mänskliga förhållanden.

Charles Darwin: Stämmer teorin om Darwin även i komplexa fall inom brott och brottsbekämpning?

Barnombudsmannen: Förstår inte din fråga.

MrHollerFörs: Vad tycker du om ditt jobb?

Barnombudsmannen: Jag har ett väldigt roligt och intressant jobb!

jonna: Hejsan! Vad för sorts utbildning har du?

Barnombudsmannen: Jag är internationell ekonom i grunden och har sedan ägnat flera år att arbeta med barns rättigheter både i Sverige och utomlands.

Axel.E: Var anser du gränsen bör gå för att en person under 18 ska häktas?

Barnombudsmannen: Gränsen går vid 15 år. Det är dock väldigt viktigt både enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning att man är oerhört försiktig med att häkta barn.

Sjö-Martin Hällerfors: Att helt isolera en ungdom under en längre tid kan ge honom mentalt bestående skador, speciellt under tonåren då man är särskilt receptiv och är väldigt mentalt påverkbar. Detta kan totalt ödelägga ens liv. Jag vet att de har begått ett brott men vart går gränsen där man kan helt ödelägga ett barns liv?

Barnombudsmannen: Det är precis mot den bakgrunden som FN:s specialrapportör mot tortyr anser att detta ska vara förbjudet. Isolering ger skador och kan orsaka falska erkännanden.

NN: Jag är nu 17 år och har suttit häktad i 6 månader för grovt rån i en guldsmedsaffär med några av mina kompisar. Vi har suttit åtskillda under hela denna tid och jag får inte kontakta omvärlden. Just nu fick jag tillstånd att vara med i denna chatt och jag undrar om jag kan lämna detta helvete på något sätt? Hjälp mig.

Barnombudsmannen: Hej, du har suttit häktad en lång tid som du beskriver det. Barnombudsmannen håller med FN:s barnrättskommitté som säger att brott som barn misstänks för ska utredas mycket snabbt. Barn ska enligt barnrättskommittén maximalt vara frihetsberövade i 30 dagar före rättegång. Så borde det vara även i Sverige.

#Angel: Hur tycker du att barn ska hanteras när de ska häktas en långvarig tid?

Barnombudsmannen: Jag tycker som FN:s barnrättskommitté att de inte ska vara frihetsberövade före rättegång i mer än 30 dagar. Och självfallet ska Sverige behandla barn som är frihetsberövade i enlighet med de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Fisk: Har barnombudsmannen någon makt eller utfärdar ni endast rekommendationer?

Barnombudsmannen: Hej, vi har rättsliga befogenheter att begära in information. Och det har vi också gjort från polisen i detta arbete.

Hej Fredrik: Hur tycker du att man ska behandla barn istället för att häka dem? Om de har gjort såpass grova brott bör de inte ta konsekvenserna för det?

Barnombudsmannen: Även barn har rätt att betraktas som oskyldiga tills motsatsen är bevisad i domstol. Ibland är det nödvändigt att frihetsberöva under utredningen, men det ska då ske på ett sätt som är anpassat till barn.

J: Vilka frågor är du mest engagerad i?

Barnombudsmannen: BO är engagerade i många olika frågor där rättigheterna brister som mest för barn i Sverige.

H: Får Ungdomarna prata med någon när de sitter häktade under lång tid?

Barnombudsmannen: För lite. Många är isolerade i mer än 22 av dygnets 24 timmar.

#Angel: Hur brukar ungdomarna som blir häktade under en lång tid reagera på det? Jag känner ju själv att vara isolerad i en dag utan kontakt är väldigt jobbigt.

Barnombudsmannen: Många får självmordstankar, tappar verklighetsförankringen. Andra blir oerhört hatiska, ledsna och andra i sin tur blir apatiska. Man reagerar olika beroende på vem man är och vad man tidigare har upplevt.

NinjaJohan: Borde dödsstraff existera endast för 17-åringar för att enkelt eliminera framtida problem?

Fredrik Malmberg: Dödsstraff är inhumant och strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.

V: Hur viktigt är det för barnet att komma till tals, både gällande fallet och egna känslor/reflektioner? Kan de träffa psykologer eller kuratorer under häktningstiden?

Barnombudsmannen: Hej! I arrest har inga barn vi har lyssnat på fått möjlighet att möta psykolog eller kurator. Det förekommer däremot i häkte, men inte överallt.

viggo: vad tycker barnombudsmannen att man ska gör i stället för att sätta ungdomar i häktet?

Barnombudsmannen: Ibland är häktet enda alternativet, men det ska då vara anpassat till barns rättigheter. Dock ska domstolen så långt som möjligt pröva andra alternativ, det gäller enligt svensk lag.

A: Enligt en artikel i DN står det att du har sagt "Brott mot barn är inte tillräckligt högprioriterat." Varför tror du att det är så? Hur ska man göra för att denna typ av brott ska få företräde?

Barnombudsmannen: Vi har släppt flera rapporter som handlar om barn som är brottsoffer och att dessa brott inte prioriteras tillräckligt. Politikerna måste ge tydliga signaler om att dessa brott ska gå först eftersom barn drabbas hårdare av långa väntetider. Det handlar också om att det krävs skarpare tidsgränser. Läs mer i vår rapport från ifjol som heter Signaler.

viggo: vad menar du med anpassade till barnens rättigheter? kan du ge ett konkret exempel?

Barnombudsmannen: Väldigt konkret att barn inte ska få hållas isolerade i en cell i 22 eller fler av dygnets 24 timmar.

Individ: Hur ser de häktade barnens sysslor ut dagen? Har de tillgång till TV, böcker etc.

Barnombudsmannen: Hej! Det beror på vilka restriktioner barnen har fått. En del har inte rätt att se på TV eller lyssna på radio. Böcker kan dock alla få läsa. På ungdomsavdelningarna kan barnen ibland få komma ut för att sporta eller liknande. Men det är ändå mycket begränsat.

Seregant Söken: Hur lång tid brukat ungdomar sitta innan de blir deprimerade och får självmordstankar och liknande? Borde man inte ta reda på det så att man vet hur lång tid dom borde sitta innan de blir just deprimerade och kanske erbjuda dom några dagars "frihet" med en säkerhetsvakt eller liknande?

Barnombudsmannen: Det beror på barnet hur snabbt barnet tar stor skada av isoleringen. Det kan ske väldigt snabbt om barnet bär på tidigare trauman från våld och isolering exempelvis. Det är viktigt att denna typ av grym, förnedrande och omänsklig behandling förbjuds.

V: Man läser mycket om ungdomars tid i häktet, men hur är det för vuxna? Har de annorlunda bemötande? Om de inte har det, varför diskuteras inte det också?

Barnombudsmannen: Barnombudsmannens uppgift är att bevaka barnets rättigheter. Barn skiljer sig från vuxna fysiskt och psykiskt och har därför särskilda rättigheter. Men visst Sverige har även fått kritik som rör vuxna i isolering.

Fisk: Tycker du att förundersökningar med barn som är häktade och som tar lång tid bör bli prioriterade för att minimera tiden ett barn måste sitta i häkte?

Barnombudsmannen: Ja!

Yazza: Är det några tjejer i häket undeer 18 år i Sverige eller bara killar?

Barnombudsmannen: Det är mest pojkar, men det finns även tjejer.

A: Vad är det för skillnad mellan BO och SOC arbete?

Barnombudsmannen: BO är en liten statlig myndighet som bevakar barnkonventionen i Sverige. Socialtjänsten finns däremot i alla kommuner och ska ge stöd till de barn och vuxna som behöver det.

Seregant Söken: Hur många ungdomar som suttit i häktet får en fortsatt kriminell framtid?

Barnombudsmannen: Den frågan har jag inget svar på.

N: Har ni kommit långt i arbetet för att stoppa tortyren för unga i häkte?

Barnombudsmannen: Vi har uppmärksammat frågan om isolering i flera år. Vi hoppas att den här rapporten ska påverka beslutsfattare att följa det norska exemplet och förbjuda denna typ av isolering av barn.

viggo: men vad borde man göra istället för att isolera dem i 22 h om dygnet? låta dem prata med psykologer, familj, eller annat? om man låter dem göra det, hur ska man då hålla dem från att undanröja bevis och vittnen?

Barnobudsmannen: Att bryta isoleringen så att barn får mer tid utanför cellen kan ske utan några problem, det är endast en ekonomisk fråga. När det gäller kontakt med mamma eller pappa så kan det lösas i nästan alla andra länder, det borde även Sverige kunna klara av.

Fisk: Skiljer sig Sveriges lagstiftning för häktning av ungdomar mycket mot hur det är i andra länder?

Barnombudsmannen: Ja, vad gäller isolering av barn under utredningstiden är Sverige förmodligen rätt unikt. Detta förekom förut i fler nordiska länder, men även Norge och Danmark har frångått detta efter skarp kritik från FN:s och Europarådets tortyrkommittér.

viggo: på vilket sätt är de en ekonomisk fråga?

Barnombudsmannen: Att ha personal som kan bryta isoleringen och lokaler som är anpassade till det kostar pengar.

V: Vad menar ni med tortyr? Hur allvarlig är den utifrån sett, d.v.s. inte utifrån ungdomens synvinkel?

Barnombudsmannen: Vi menar det som FN:s specialrapportör mot tortyr konstaterar. Läs hans rapport till FN från 2011:http://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/externa-dokument/fran-insidan/rapport-av-fns-special-raportor-mot-tortyr.pdf

V: Hur gör andra länder när det gäller häktning av ungdomar?

Barnombudsmannen: Det finns situationer när det kan vara nödvändigt att frihetsberöva barn över 15 år när brott utreds. Det gäller i Sverige och i andra länder. Men däremot är isolering av barn inte tillåten.

Bubba: Hej! Jag måste undra vad som gav dig motivation att engagera dig inom detta? Det är väldigt inspirerande.

Barnombudsmannen: Jag tycker att det är viktigt att Sverige tar den tunga internationella kritiken som rör mänskliga rättigheter på allvar. Vi får inte vara självgoda och tro att det inte finns något vi behöver förändra.

V: Hur ser de häktade ungdomarnas möjligheter ut om de frikänns?

Barnombudsmannen: Då kan de begära ersättning för den tid de suttit häktade, det gäller även vuxna förstås. För barn är dock ekonomisk kompensation en liten tröst med tanke på att man kan ha missat mycket värdefull tid i skolan exempelvis.

#Angel: Stämmer det att fler barn som växt upp med missbrukande föräldrar ofta får det jobbigare senare i livet, kanske t.om får en kriminellt framtid?

Barnombudsmannen: Det går aldrig att generalisera. Självklart är det ett tungt bagage att bära som kan ge ökad risk för andra problem, men det behöver inte alls bli så.

Anton T: God eftermiddag Herr Malmberg, hur går Ni på Barnombudsmannen tillväga när ni bemödar er att försöka åstadkomma förändringar i FN:s barnkonvention? FN är ju trots allt en mäktigare organisation och därför frågar jag Er, Herr Malmberg, hur ni på Barnombudsmannen framför Era önskningar till FN:s organ?

Barnombudsmannen: Vi bevakar att Sverige följer och respekterar barnkonventionen eftersom riksdagen har bestämt att Sverige ska efterleva den.

Jonna: När visste du att du ville jobba som det du jobbar som och vad gjorde att du bestämde dig att jobba som barnombudsman?

Barnombudsmannen: Jag har sedan många år tyckt att det är viktigt att jobba för alla människors lika rättigheter. Jag har jobbat för Rädda Barnen i Sverige, men även i Uganda och Nepal. Barnombudsman blev jag 2008.

Jonas: Vad är den roligaste delen med ditt jobb?

Barnombudsmannen: Att möta barn och på allvar lyssna till det de har att berätta. Jag lär mig något nytt varje gång.

P: Hur många är ni som jobbar för BO? Eller är det bara du som jobbar med det?

Barnombudsmannen: Hej! Vi är just nu ca 30 personer som arbetar här.

I: Får ungdomarna ha någon kontakt med sin familj?

Barnombudsmannen: Det beror på vilka restriktioner de har fått. Det finns barn som inte har kontakt under flera månader.

Fisk: Kan man inte få möjlighet till att studera i häktet?

Barnombudsmannen: Jo, men det finns mycket mer att önska.

S: Hur många är ni som jobbar med att förbättra förhållanden för ungdomarna i häktet? Finns det någon mer organisation som liknar BO och jobbar på liknande sätt?

Barnombudsmannen: VI är en statlig myndighet och det är enbart vi som bevakar barnkonventionen. Sedan finns det många frivilligorganisationer förstås, som exempelvis Rädda Barnen, Bris och Unicef.

V: Hur går ni vidare med det här?

Barnombudsmannen: Vi kommer att ha möten med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården. Dialogen med regeringen fortsätter också.

Jonna: Tycker du inte att man förtjänar det man får när man har begått ett brott? Man är ju brottsling, inte ett offer.

Barnombudsmannen: Vi har gjort flera rapporter om barn som brottsoffer och jag har mött många barn som är i den situationen. Men inte heller de vill att oskyldiga döms för något de inte har gjort. Det är därför det är viktigt att också barn som är misstänkta får sina grundläggande mänskliga rättigheter.

H: Hamnar barnen efter i skolan när de sitter häktade?

Barnombudsmannen: Ja, det gör de oftast.

N: Har du haft något möte med någon ungdom som isolerats i arrest och häkte?

Barnombudsmannen: Ja, vi har besökt 13 arrester och häkten runt om i Sverige. Jag har mött många barn vid dessa besök.

N: Varför har man inte satt någon gräns för hur länge unga i häkte får isoleras?

Barnombudsmannen: Nej, däremot ska det förstås omprövas regelbundet. Men det finns faktiskt ingen tidsgräns vilket vi är kritiska mot.

H: Hur vet du så mycket om hur barnen i andra delar av världen har det? Har du rest runt och sett med egna ögon eller har du läst om hur de har det?

Barnombudsmannen: Jag har jobbat i Afrika och Asien för Rädda Barnen. Men i det här fallet är utgångspunkten de granskningar internationella kommittér gjort av Sverige.

Fleur Delacour: Vilka juridiska rättigheter har ett barn som hamnat i häktet?

Barnombudsmannen: Barnet kan överklaga beslut om restriktioner. Barnet har också rätt till försvarsadvokat. Ett problem är dock att många barn inte känner till sina rättigheter.

Delinin: Huruvida menar du (personligen) att vi ska gå tillväga med ungdomsmål där barn begår särskilt uppseendeväckande brott såsom grovt rån eller misshandel. Skall de inte få psykisk hjälp istället för att brytas ned av ett system som endast tänker på säkerhet och aldrig den enskilda individen. Ibland kanske vi måste bryta oss ur systemet och tänka fritt. Vad anser du?

Barnombudsmannen: Det är viktigt att misstänkta brott utreds. Och det är viktigt att brottsoffret får bra stöd. Den som döms för att ha begått brottet måste också få insatser som gör att barnet inte återfaller i nya brott.

H: Hur kommer det sig att man inte skyndar på häkningsprocessen när det är i fråga om häktade barn?

Barnombudsmannen: Det ska man göra men tiderna barn är i häkte är ändå långa.

S: Finns det någon lag på hur länge ungdomar får vara häktade?

Barnombudsmannen: Nej.

A: Om ungdomarna mår så dåligt av att bli isolerade i häktet, varför har ingen åtgärd införts?

Barnombudsmannen: Bra fråga. Det är inte tillåtet i de flesta länder. Norge och Danmark har ändrat sina regler. Sverige borde också göra det.

A: Hur är barnen när de intervjuas? Vad ska man göra för att de inte ska hamna efter i skolarbeten?

Barnombudsmannen: Vi har haft väldigt bra möten med barnen i arrest och häkte. De har varit nyanserade och haft mycket att berätta om situationen.

Mikael: Vad anser du om straffskalan i Sverige? Enligt ett flertal utredningar är ju inspärrning inte rätt tillvägagångssätt för att få brottslingar att sluta utföra kriminella handlingar (annat än i extremfall). Tror du att samhällstjänst och liknande är ett bättre sätt att gå tillväga?

Barnombudsmannen: Frågan om vilka påföljder man ska få när man är dömd är en annan än den om hur barn ska behandlas när de är misstänkta för ett brott men inte dömda.

viggo: tycker du att det är okej att isolera vuxna på samma sätt som man gör med barn i dag?

Barnombudsmannen: Tortyrkommittén är kritisk även där men är tydlig med att det är en stor skillnad när barn utsätts för isolering. Det är mycket mer skadligt för barn som inte är färdigutvecklade fysiskt eller psykiskt.

N: Varför tror du att antalet unga som häktas har ökat under de senaste åren?

Barnombudsmannen: Det är en bra fråga varför antalet barn i häkte har tredubblats på 15 år. Det stämmer inte med brottsutvecklingen bland barn och unga, enligt BRÅ. Färre barn döms också till sluten ungdomsvård. Det finns anledning att forska vidare kring detta.

Moderator: Hej! Chatten är nu stängd.Nästa chatt äger rum den 11 april klockan 10.00 till 11.00. Tack för den här gången!

Jonna: Kan du förklara exakt hur du skulle vilja att häkning för barn under e längre tid såg ut?

Barnombudsmannen: Jonna, läs gärna hela rapporten! Där får du svar på detta. Vi vill ha tidsgränser och vi vill att barn inte isoleras.

A: Varför är det inte tillåtet att hjälpa ungdomarna som sitter i häktet? De är ju unga och har hela livet framför sig. Tänk om någon som sitter häktad är oskyldig, då kan ju hela den personens framtid förstörts. Varför gör man ingenting åt det?

Barnombudsmannen: Det behöver göras mycket mer, precis som du skriver. Vår rapport har precis lämnats och jag är hoppfull om att ansvariga myndigheter kommer att göra en hel del.

Peter Pettigrew: Hur ser cellerna i allmänhet ut? Är de i bra skick eller kan det hända att man får sitta isolerad i celler utan, enligt din åsikt, tillräcklig standard? Har det förekommit skadedjur såsom råttor? Även om vissa gillar råttor kan det vara lite obekvämt att ha dem i sin cell.

Barnombudsmannen: Arrestcellerna är väldigt enkla och innehåller inte mer än kanske en säng, ett bord, en stol. Ibland finns en toalett. Det går inte att tända eller släcka lampan själv. Det går inte att se ut. Ändå är det inte den fysiska miljön som barnen upplever som värst. Det är isoleringen från all mänsklig kontakt som är svårast.

Yo Mään: Under 2011 sattes barn i polisarrest vid 3052 tillfällen i Sverige, tycker du att det är en hög siffra? Isåfall, vad kan denna höga siffra bero på? Är det den svenska lagstiftningen eller är svenska ungdomar mer brottsbenägna?

Barnombudsmannen: Enligt BRÅ är barn mindre brottsbenägna nu än för några år sedan. BO har begärt in siffror från polisen och det är först nu vi vet hur många gånger barn sattes in i polisarrest 2011. Det går inte att jämföra bakåt i tiden eftersom det aldrig funnits några siffror tidigare. Det är i sig väldigt anmärkningsvärt. Över 3000 barn i polisarrest är en mycket hög siffra.

A: Vad ska man göra för att ungdomarna inte ska hamna efter i skolan?

Barnombudsmannen: Enligt barnkonventionen har även frihetsberövade barn rätt till utbildning. De borde därför få skolböcker och undervisning av lärare. Och inte bara vid något enstaka tillfälle.

Yo Mään: Tack för din tid! Det här var jätteroligt!

Barnombudsmannen: Tack själv! Jag håller med!

"pellan": Varför tror du att man ser på brottslingar i allmänhet (inte bara unga) som på något sätt speciella personer som utför brott utan någon anledning. Varför ser man det inte istället en annan synvinkel, dvs att dessa personer är precis som vanligt folk men har hamnat i fel i livet och kommit in på en brottsbana. Detta skulle göra att man ser det som en huvudsaklig uppgift att hjälpa dessa personer (få dem att sluta att begå brott) istället för att "hindra" dem från att begå brott genom att spärra in dem?

Barnombudsmannen: Hej pellan! Jag tycker att det är viktigt att misstänkta brott utreds. Både för brottsoffret och för den som är misstänkt. Utredningen kan visa att man är oskyldig och det är ju viktigt att bli friad om man inte är skyldig. Sedan har du en poäng i att om man är skyldig är det viktigt som barn att få rätt stöd så att man inte begår nya brott. Ofta har barn som begår brott en svår bakgrund.

Fisk: Hur samverkar ni med socialstyrelsen?

Barnombudsmannen: Vi träffar socialstyrelsen väldigt ofta i många olika frågor.

Individ: Vad blir konsekvenser om en 14-åring begår grovt rån exempelvis? Hur behandlar samhällets system dem? Räcker barnhem som "straff"?

Barnombudsmannen: Är du under 15 år och brottet är allvarligt så utreds det. Behöver du stöd för att inte begå fler brott så ska du få det. Det kan handla om att bryta med vuxna som utnyttjar dig, eller att få flytta från ett hem där du utsätts för vanvård och våld.

H: Det är viktigt att komma ihåg att barn är barn. Varför gäller detta inte barn som sitter i häktet? Tror du att man glömmer att se på dem som barn bara för att de begått brott?

Barnombudsmannen: Ja, så är det nog. Vår rapport visar att det saknas rutiner hos många polismyndigheter för att möta barn som just barn när de kommer till arresten.

NN: Vad tjänar man i genomsnitt hos Barnombudsmannen?

Barnombudsmannen: Det varierar förstås beroende på vilken bakgrund man har, utbildningen man har och vilka erfarenheter man har med sig. Det skiljer sig inte från andra statliga myndigheter.

bee: Att ungdomar kan ge falska erkännanden efter en längre tid under arrest är ett faktum. Detta försluter sig endast i en "ond cirkel" som kan försätta en oskyldig ungdom i en svårare situation för att denne inte klarade av att befinna sig under den sortens isolering som den utsätts för i häktet - hur ska man kunna motverka detta?

Barnombudsmannen: Barn har rätt att omedelbart få information som är anpassad till barn. Få möta en försvarsadvokat. Och barn ska inte isoleras. Personalen ska ha kunskap om barns utveckling. Detta är krav som Sverige förbundit sig att respektera egentligen. Om det sker ökar rättssäkerheten för frihetsberövade barn.

#Angel: Vad händer om en ungdom hotar att ta sitt liv under häktade tiden? Släpps dem då eller får de några dagars "frihet?"

Barnombudsmannen: Nej, de släpps inte. Är risken överhängande kan de hamna i en observationscell där barnet observeras genom en glasruta dygnet runt.

Tristan: Självklart låter isolering i en cell i 22 timmar ohumant och det tycker nog alla men som Viggo skrev så undrar vi vad anser du att man bör göra istället? Frågan är inte om det är rätt att sitta isolerad i 22 timmar eller inte utan vad du anser är rätt sätt att gå tillväga.

Barnombudsmannen: Hej Tristan! Det är att låta barnet få umgås med personal och göra aktiviteter som exempelvis skolarbete.

Hej Fredrik: Får man tillgång till t.ex böcker eller liknade i häktet eller är det bara ett helt tomt rum de sitter i?

Barnombudsmannen: I häktet får du tillgång till böcker. Beroende på dina restriktioner kan du få titta på tv också.

NN: Hej! Jag är bög, inte öppet ännu. Och jag gillar en annan kille , som dock inte är homosexuell. Jag vet att det finns hundratals andra chattforum då man kan få hjälp med detta, men har du något unikt tips på hur jag ska hantera dessa känslor?

Barnombudsmannen: Gå gärna in på UMO:s hemsida där kan få bra tips! http://www.umo.se/

V: Hur bör man förebygga att ungdomarna återfaller till brott, enligt er?

 Barnombudsmannen: Hej! Det är oerhört viktigt att tidigt upptäcka barn som far illa. Det handlar om att socialtjänsten måste vara känd och tillgänglig för barn och unga. Skolan är också viktig. Om barn misslyckas i skolan så ökar riskerna betydligt. Har barn väl dömts för brott så är det viktigt att göra insatser som inte leder till att barnet fastnar i en kriminell identitet. Även här är skola och insatser som ger framtidshopp avgörande.