"Vilken är den viktigaste rättigheten för barn på flykt?"

Den 28 mars 2017 gick det att chatta med Barnombudsmannen om barn på flykt. Här kan du läsa hela chatten!

Hand vid dator

Barnombudsmannen: Hej och välkomna till dagens chatt! Idag är det barnombudsman Fredrik Malmberg som chattar. Temat är barn på flykt, men det går förstås bra att ställa frågor om annat också!

juu: Vilken är den viktigaste rättigheten ni tycker bar på flykt har?
Barnombudsmannen: Hej! Viktigast för barn på flykt är att få vara trygga. Det är viktigt att de kan få söka asyl, det betyder att Sverige ska undersöka om barnet behöver stanna här för att inte råka illa ut.

nille: Tycker ni alla barn som kommer till Sverige ska få stanna här?Barnombudsmannen: Hej! Alla barn som kommit till Sverige som flyktingar har rätt att söka asyl. Migrationsverket är den myndighet som undersöker om personer behöver skydd i Sverige. Om de tycker att barnet behöver skydd får det stanna.

mariaskolan: Vi har många barn i vår skola som kommit hit de senaste åren och som inte vet om de får stanna eller inte. De mår inte så bra och är oroliga. Finns det något sätt man kan hjälpa till?
Barnombudsmannen: Hej! Det barn har berättat för oss är att man mår bättre om man får vara med kompisar, spela fotboll, och få tänka på något annat. Ni hjälper till väldigt bra genom att vara bra vänner och bjuda med nyanlända barn i det ni gör på fritiden, på raster. Ser man att något barn mår dåligt är det förstås viktigt att prata med en vuxen, en lärare exempelvis, så att barnet kan få hjälp.

mariaskolan: Skiljer sig rättigheterna mellan svenska medborgare och de som inte har fått asyl på något sätt?
Barnombudsmannen: Hej! Barnkonventionen gäller lika för alla barn. Ändå finns det skillnader. I Sverige har exempelvis alla barn rätt att gå i skolan, men asylsökande barn har inte skolplikt (måste alltså inte gå till skolan, men de får).

mariaskolan: varför finns det inte barnombudsman i alla kommuner som kan hjälpa de barn som bor där?
Barnombudsmannen: Hej! Bra fråga, det finns i en del kommuner. Men i alla kommuner finns det en socialtjänst som ska hjälpa barn som har det svårt. På kollpasoc.se finns det information om hur man kan få kontakt med socialtjänsten.

Lena: Vilka andra områden än barn på flykt jobbar ni med just nu?Barnombudsmannen: Hej! Vi bevakar alla frågor som finns i barnkonventionen, men vi jobbar alltid lite mer med vissa teman. Just nu handlar det om nästa årsrapport som ska ta upp att det ser väldigt olika ut för barn i Sverige beroende på var man råkar bo. Vi jobbar också med att ta fram info om barnkonventionen som alla barn ska få i skolan.

Lena: Vilka länder kommer flest barn ifrån?
Barnombudsmannen: Hej! Flest barn som kommit ensamma har kommit från Afghanistan. Barn som kommit med sina familjer till Sverige har oftast kommit från Syrien.

Belinda: kan man få hjälp av er om man blir mobbad i skolan???Barnombudsmannen: Hej! Mobbing är aldrig okej och skolan ska ha nolltolerans mot mobbning. Om man är drabbad är skolan skyldig att ingripa direkt. Det finns ett särskilt barn- och elevombud hos Skolinspektionen som kan hjälpa barn som är utsatta. De har tfn 08-58608000. eller mejl beo@skolinspektionen.se Det går också bra att ringa till oss på vår barntelefon för att få råd 020-231010. Det är gratis och syns inte på telefonräkningen att ringa till oss.

Lukkkka: vilket land är det bästa på barns rättigheter?
Barnombudsmannen: Hej! Det är svårt att svara på för det kan ju vara olika beroende på vad frågan handlar om. Sverige är på många sätt ett bra land för barn att växa upp i, men även vi får kritik av FN:s barnrättskommitté som granskar hur vi följer barnkonventionen.

Petra: har läst gör mycket om gode man som inte gör sitt jobb ordentligt och inte hjälper barnen, varför är det inte bättre koll på att de är seriösa??Barnombudsmannen: Hej! Barn berättar för oss om både bra och dåliga gode män. En god man är en person som ska hjälpa barn som inte har föräldrar eller andra vuxna som kan ta hand om dom. En bra god man ska lyssna på barnet, finnas tillgänglig och se till att barnet får gå i skolan exempelvis. En dålig god man har inte tid och bryr sig inte om barnet. Vi tycker också att det borde vara mer koll och att barn borde få byta dåliga gode män.

ole: får man vara barnombudsman hur länge som helst? HUR länge får man vara barnombudsman?
Barnombudsmannen: Hej! Nej, det får man inte. Regeringen utser en barnombudsman för en begränsad tid och sedan får dom utse en ny. Jag kommer att sluta i år och då får en ny person chansen att ha världens roligaste jobb!

ole: har alla länder barnombudsmannen
Barnombudsmannen: Hej! Många länder i Europa har en barnombudsman. Hela 34 länder faktiskt!

Belinda: hur många jobbar på barnombudsmannene och vad gör alla där?Barnombudsmannen: Hej! Vi är cirka 30 personer. Det alla gör är att lyssna på barn och unga och prata med vuxna som har makt att bestämma över barns liv så att de blir bättre på barns rättigheter.

juu: Vilka områden kränks barn på flykts rättigheter mest enligt er?Barnombudsmannen: Hej! I vår rapport om barn på flykt berättar vi om hur barn tänker kring att vara på flykt och komma till Sverige. Det största problemet är att barn inte alltid får information om vad som händer, att de inte blir lyssnade på och att det inte tas på tillräckligt allvar när barn berättar om svåra saker de har varit med om.

Miggo: Å ena sidan vill vi att fler ska få skydd, å andra sidan vill vi att Migrationsverket ska skynda på med handläggningstiderna (samtidigt som de ska vara rättssäkra). Hur ska det gå till?
Barnombudsmannen: Hej! Vi tycker att det är viktigast att barn inte får vänta så länge på att få möta Migrationsverket och börja sin utredning. Sedan kan utredningen behöva ta en del tid beroende på hur mycket som behöver tas upp.

ole: vad ska du göra när du går i pension? :P
Barnombudsmannen: Haha! Jag ska jobba i många år till! Innan jag blev barnombudsman jobbade jag för Rädda Barnen i Asien, Afrika och i Sverige. Vem vet? Kanske blir det mer sånt jobb!

jörg: är det verkligen rimligt att sverige tar emot så många flyktingar när svenska ungdomar inte ens får jobb?
Barnombudsmannen: Hej! De allra flesta som flyr undan kriget i exempelvis Syrien hamnar i grannländerna som är fattiga. Men en del kommer också till Sverige. Det är en mänsklig rättighet att få söka skydd.

kkkkk: vad vill ni att man ska göra för att hjälpa barn på flykt?Barnombudsmannen: Hej! Om man är barn och går i skolan så kan man hjälpa till bra genom att vara en bra kompis som låter alla vara med. Det berättar barn på flykt att det kan betyda mycket!

sjlo: finns det lag om hur mycke man ska få veckopeng?Barnombudsmannen: Hej! Barn får olika mycket i veckopeng, det beror ju ofta på hur familjen har det. Det finns ingen lag som säger hur mycket man ska få. Ibland brukar en del banker beskriva hur mycket barn brukar få.

sjlo: jag är 12 och vill jobba får jag de?
Barnombudsmannen: Hej! Om man är under 13 år får man inte jobba men det finns undantag. Om man är yngre kan man få jobba med enklare saker som är ofarliga och det ska vara något som är inom den närmaste familjen. Från 13 års ålder får man jobba mer, men det finns fortfarande särskilda regler eftersom man är ett barn.

lullu: vem bestämmer vem som får stanna i sverige?
Barnombudsmannen: Hej! Om du söker skydd i Sverige så är det Migrationsverket som först tar reda på om de tycker att du har skäl att få stanna. Om de säger nej kan det - om man vill - bli så att en domstol får bestämma om man ska få stanna eller inte.

hunis: ska du hjlpa flyktig barn efter du sluta ?
Barnombudsmannen: Hej! Jag har nästan alltid jobbat med frågor som handlar om barns rättigheter så det kan kanske bli så. Vi får se!

jörg: varför litar ni när "barnen" säger att de är barn när det är uppebart att många är vuxna som ljuger om sin ålder för att få stanna?Barnombudsmannen: Hej! Vi har mött 600 barn och unga när vi har jobbat med vår årsrapport om barn på flykt. De har varit i alla åldrar från 5 till 18 år. I vårt arbete har åldern inte varit ett problem. Om Migrationsverket tycker att någon är uppenbart äldre kan de skriva upp åldern, vilket händer.

lullu: har du‘egna barn?
Barnombudsmannen: Ja, två barn, en pojke som är 11 och en flicka som är 16 år.

lullu: hur kommer barn hit själva?
Barnombudsmannen: Hej! Barn har berättat för oss om att de flytt på väldigt många olika sätt. Många har kommit landvägen, gått eller försökt komma med i bilar. Andra har flytt över havet, ibland i farliga båtar. En del, inte så många, har kommit med flyg till Sverige.

Barnombudsmannen: Till dig som skrev att du mår dåligt och vill ha hjälp. Om du mår dåligt är det alltid bra att prata med någon vuxen som du känner att du kan lita på, tillexempel lärare, skolkurator eller kanske en kompis förälder. Det finns också organisationer som Bris (Barnens rätt i samhället) där du kan få prata med en kurator om det som känns jobbigt. Bris kan du ringa till på telefonnummer 116 111 - det är också gratis att ringa dit och syns inte på telefonräkningen.

Socialtjänsten i din kommun är de som ansvarar för att alla barn har det bra. Om du vill veta mer om vad socialtjänsten gör och hur du kan få hjälp kan du besöka kollpasoc.se.

Du kan också höra av dig till oss på Barnombudsmannen via mail eller telefon om du vill berätta mer. Vår mailadress är info@barnombudsmannen.se och telefonnummer är 020-23 10 10. Det är gratis att ringa till oss och numret syns inte på telefonräkningen.

Alla barn har rätt att må bra och känna sig trygga! På vår hemsida kan du läsa mer om vart du kan vända dig: https://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/om-du-har-det-jobbigt/

lilli: vilket land tar emot flest barn på flykt?
Barnombudsmannen: Hej! De flesta som flyr är flyktingar inom sitt eget land. Länder som tar emot flest flyktingar från andra länder är till exempel Turkiet, Pakistan och Libanon.

lilli: får flyktingar jobba eller hur får dom penga?
Barnombudsmannen: Hej! Barn som bor på boenden där de får mat får 12 kronor per dag. För de pengarna ska de själva betala kläder, skor, schampoo, fritidsaktiviteter m m. Som vuxen kan du få arbeta när du söker asyl, men då måste du ha tillstånd.

lilli: varför måste vissa flyktingar skickas tillbaks till deras hemland.
Barnombudsmannen: Hej! Om Migrationsverket eller en domstol inte tycker att man behöver skydd i Sverige så får man inte stanna i Sverige.

??+: vad är migrationsverket?
Barnombudsmannen: Hej! Migrationsverket har ansvar att ta reda på om den som söker asyl i Sverige behöver skydd.

Barnombudsmannen: Dagens chatt är nu slut. Stort tack för alla bra och intressanta frågor! Vill du veta mer om vårt arbete med barn på flykt kan du läsa här.

Nästa chatt är den 20 april mellan klockan 10-11. Då är temat skola och utbildning. Välkomna tillbaka då! :)

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Sidor för dig under 18

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd