Läs chatten om barnkonventionen

20 november 2014

Moderator: Välkomna till dagens chatt! Idag fyller barnkonventionen 25 år! Chatten är nu öppen!

Barnombudsmannen: Hej! Barnombudsmannen Fredrik Malmberg har fått förhinder så jag svarar i hans ställe. Jag heter Ellionor och jobbar också på Barnombudsmannen. Välkomna! 

Jesper: Kommer alla barn att få det bra när barnkonventionen blir lag eller vad betyder det annars? 
Barnombudsmannen: Hej Jesper! Barnkonventionen är inte lag idag, men Sverige har redan lovat att följa den. De flesta barn i Sverige har det bra, men det finns barn som lever i utsatta situationer och som inte får sina rättigheter tillgodosedda. Sverige måste bli bättre på att genomföra rättigheterna i Barnkonventionen och följa det som står där. Ibland överensstämmer inte Sveriges lagar med det som står i Barnkonventionen. När Barnkonventionen blir svensk lag kommer det bli tydligare att barn har egna särskilda rättigheter. 

Jenna: Vilka barn kommer få det bättre när det blir lag på att barn har rättigheter?
Barnombudsmannen: Hej Jenna! Många barn har det bra i Sverige men inte alla. Vi arbetar mycket för att barn i utsatta situationer ska få det bättre, tex de som har blivit vräkta från sina hem och de som blir mobbade i skolan. 

Rod: När får man flytta hemifrån i Sverige?
Barnombudsmannen: Hej Rod! Det är dina föräldrar som är ansvariga för dig tills du är 18 år. Om dina föräldrar och du kommer överens om att du ska flytta hemifrån tidigare, tex om du går på gymnasiet på annan ort, så går det bra. 

Sanna: Hur många fattiga barn finns det i Sverige och vad räknas som fattig?
Barnombudsmannen: Hej Sanna! Sverige har ingen allmän defintion av fattigdom. Det finns flera sätt att mäta fattigdom. På vår hemsida finns statistik Max18, där du kan läsa om olika mått på fattigdom. 19% av alla barn lever i vad man kallar för ekonomiskt utsatta familjer. 

bibi: Kan barn som har det svårt hemma få bestämma om de tillexempel hellre vill bo hos mormor?
Barnombudsmannen: Hej Bibi! Barn har rätt att vara trygga. Det är viktigt att först försöka hjälpa barnet och barnets föräldrar om de har det svårt hemma. Men ibland klarar inte föräldrarna av sin egen situation och kan inte heller ta hand om sitt barn. Då måste barnet få hjälp och bo någon annanstans, i alla fall ett tag. Det är viktigt att lyssna på var barnet vill bo. 

Ellis: Vad är det viktigaste med barnkonvnetionen i Sverige och vad är det viktigaste med barnkonventionen i fattiga länder?
Barnombudsmannen: Hej Ellis! Alla rättigheter i Barnkonventionen är viktiga! För olika barn kan olika frågor i konventionen vara extra viktiga. Men en sak som vi på Barnombudsmannen kämpar mycket för är barns rätt att komma till tals, att få säga vad man tycker och bli lyssnade på. Det är lika viktigt i Sverige som i andra länder! 

Nora: Om man inte har eget rum räknas man som en fattig familj då?
Barnombudsmannen: Hej Nora! I Barnkonventionen står det ingenting om eget rum. Hos myndigheterna Socialstyrelsen och Boverket kan du hitta information om när man anses bo för trångt i en familj. www.boverket.se och www.socialstyrelsen.se

Astrid: Hej BO! Vi skulle vilja skicka våra gosedjur till barn i krig hur gör vi då?
Barnombudsmannen: Hej Astrid! Ni kan kontakta någon frivilligorganisation så kanske de kan hjälpa till, tex Röda Korset, www.redcross.se

Selma: Vilken regel i barnkonventionen tycker du är viktigast?
Barnombudsmannen: Hej Selma! Alla regler är viktiga men vi på Barnombudsmannen tycker att artikel 12 är väldigt betydelsefull där det står att alla barn har rätt att få komma till tals och få sin röst hörd. 

Sofie: Hej! Jag gör ett skolarbete och undrar vad grundskolor i Sverige gör för att förhindra mobbning och vad resultatet har blivit/vad har det resulterat i?
Barnombudsmannen: Hej Sofie! Alla barn har rätt till en lugn och trygg skola! I Sverige måste alla skolor följa skollagen och enligt den ska skolorna arbeta för att ingen ska bli mobbad. Om någon blir mobbad är skolpersonalen skyldig att anmäla det till rektorn. Rektorn måste utreda det som hänt och se till att mobbningen slutar. 

Sofie: Jag undrar även hur/ om man kan förbättra barns och ungas utsatta situationer genom att ändra/ lägga till ny lag. Vad för exempel på lagar skulle Sverige då instifta? 
Barnombudsmannen: Hej Sofie! Sverige skrev på Barnkonventionen 1990. I konventionen finns det regler och den regeringen som skriver på lovar att följa reglerna. Konventionens rättigheter ska gälla för alla barn i alla länder. Barnkonventionen är inte lag i Sverige ännu men regeringen har lovat att den ska bli det. När den blir det tror vi att fler kommer ta barns rättigheter på allvar. 

Elias: Vem bestämmer när för barn i Sverige?
Barnombudsmannen: Hej Elias! Dina föräldrar bestämmer över dig tills du fyller 18 år. Regeringen har ansvar för att alla barn har det bra i Sverige. 

Laila: Vilka barn har det sämst i Sverige?
Barnombudsmannen: Hej Laila! De flesta barn har det bra i Sverige. Men det finns tex barn som inte har ett eget hem och de som blir mobbade. Vi jobbar för att alla barn ska få det bra! 

Sandra : Vad kan vi i klassen göra för att barn ska få det bättre?
Barnombudsmannen: Hej Sandra! Ni kan börja med att försöka göra så att alla i klassen har det bra. Om ni vill göra något för att hjälpa andra barn kan ni till exempel ta kontakt med någon välgörenhetsorganisation för tips och idéer. 

Lydia: Hur gör man om man vill träffa dom som bestämmer på riktigt. Kan man få träffa statsministern ordnar ni det? 
Barnombudsmannen: Hej Lydia! Om du vill träffa de som bestämmer där du bor kan du till exempel ta kontakt med kommunen. Vill du träffa statsministern kan du kontakta regeringen. www.regeringen.se

Julius: Får man samla pengar i Sverige på gatan för att ge till fattiga eller är det förbjudet? Kan jag och mina kompisar tigga pengar?
Barnombudsmannen: Hej Julius! Det är inte förbjudet att tigga i Sverige. Barn ska inte behöva tigga pengar, alla barn i Sverige har rätt till bostad, skola, mat och kläder. Om ett barn tigger måste socialtjänsten göra något. 

Harry: Hej! Hur firar du barnkonventionen idag? Äter du tårta?
Barnombudsmannen: Hej Harry! Barnombudsmannen Fredrik Malmberg har bland annat firat genom att vara i TV och pratat om att Barnkonventionen fyller 25 år! 

Neo: Hur många länder finns egentligen i världen?
Barnombudsmannen: Hej Neo! Det beror lite på hur man räknar. Fn räknar att det finns omkring 200 st självständiga stater. 

Uranienborgs skolan: Är det gratis med sjukvård för barn? 
Barnombudsmannen: Hej Uranieborgs skolan! Alla barn har rätt till gratis sjukvård i Sverige. 

Bill: Nät blir barnkonventionen lag?
Barnombudsmannen: Hej Harry! Det vet vi inte ännu, men regeringen har lovat att det ska gå fort! 

Uranienborgs skolan: Hur många procent av barn blir misshandlade?
Barnombudsmannen: Hej Uranieborgs skolan! Det finns olika statistik på det. Bland annat gör Allmänna Barnhuset undersökningar om det, titta på www.allmannabarnhuset.se

Uranienborgs skolan: Får alla barn mat och om inte kan vi göra någonting åt det?
Barnombudsmannen: Hej Uranienborgs skolan! Alla barn har rätt till mat, men däremot finns det tyvärr många barn i världen som svälter. Kanske kan ni prata i er klass om olika sätt att hjälpa till. 

Silvia: Hej! Vi går i 3:an. Hur jan vi hjälpa barn?
Barnombudsmannen: Hej Harry! Det finns många sätt att hjälpa andra barn. Ni kan börja att prata i klassen vad ni kan göra för att hjälpa varandra. 

Uranienborgs skolan: Tycker du att flyktingar ska få gå i skolan även om de inte kan svenska?
Barnombudsmannen: Hej Uranienborgs skolan! Vi tycker att alla barn ska få gå i skolan, både i Sverige och i resten av världen. Barn har rätt att få stöd och undervisning i svenska om de inte kan det. 

Uranienborgs skolan: Hur många föräldrar är det som ger sig in i barnets privatliv?
Barnombudsmannen: Hej Uranienborgs skolan! Dina föräldrar har ansvar för dig tills du fyller 18 år och har rätt att bestämma många saker. Det är svårt att svara på hur många föräldrar som lägger sig i, men vi tycker det är viktigt att barn har rätt till privatliv. 

Uranienborgs skolan: Vilka länder är med i barnkonventionen och varför är vissa inte?
Barnombudsmannen: Hej Uranienborgs skolan! Nästan alla världens länder har ställt sig bakom Barnkonventionen, men det fattas tre: Usa, Somalia och Sydsudan. Det beror på lite olika saker att de här länderna inte har anslutit sig, till exempel har man i Somalia under många år inte haft någon regering som har kunnat bestämma att man ska ansluta sig. 

Uranienborgs skolan: Hur privat liv får ett barn ha?
Barnombudsmannen: Hej Uranienborgs skolan! Föräldrar har rätt att bestämma över sina barn tills de fyller 18 år. Men alla barn har rätt till ett privatliv, det står i Barnkonventionen. Föräldrar får till exempel inte läsa sina barns dagböcker. 

Isac: Varför mobbas man
Barnombudsmannen: Hej Uranienborgs skolan! Det är aldrig ok att mobba! Tyvärr händer det i alla fall och det är olika anledningar till att man blir mobbad. Om det händer ska man genast prata med en vuxen på skolan och de är skyldiga att ta tag i det på en gång! 

Isac: Hur många flyktingar flyr från andra länder varje år?
Barnombudsmannen: Hej Uranieborgs skolan! Det skiljer sig mellan olika år. FN uppskattar att ungefär 50 miljoner var på flykt förra året. Många av dem var barn. 

Uranienborgs skolan: Hur kan du påverka länder som inte är med i barnkonventionen?
Barnombudsmannen: Hej Uranienborgs skolan! Vi på Barnombudsmannen arbetar för barn i Sverige. Men regeringen försöker påverka andra länder att jobba för barns rättigheter. 

Viktor: Hur många barn kan mer än ett språk när de kommer till Sverige?
Barnombudsmannen: Hej Uranienborg skolan! Vi vet inte hur många barn som talar mer än ett språk när de kommer till Sverige. Det finns mycket statistik på denna sida. www.scb.se. Vi har också statistik om barn i Sverige på vår webbplats Max18.

Uranienborgs skolan: Har alla barn rätt att sova med sina föräldrar om de vill?
Barnombudsmannen: Hej Uranienborgs skolan! Det står inget i Barnkonventionen om det. Ni får prata i familjen om hur ni vill ha det hemma hos er. 

klass 2 Ljungbyhedsskolan: Finns det barn som tigger i Sverige? 
Barnombudsmannen: Hej klass 2 Ljungbyhedsskolan! Ja, det finns tyvärr barn som tigger i Sverige. Men inga barn ska behöva göra det, alla barn i Sverige har rätt till mat, bostad, kläder och skola. 

Silvia: Hur många barn mobbas i Sverige? Hjälper ni dom?
Barnombudsmannen: Hej Harry! Det beror på hur man räknar men Skolverket säger att ca 50 000 barn blir drabbade. I år arbetar vi särskilt med barn som blir kränkta i skolan och vi har samtalat med många barn om detta. Vi ska presentera arbetet och våra förslag för regeringen i mars nästa år. 

Uranienborgs skolan: Hur många flyktingbarn kommer till Sverige varje år?
Barnombudsmannen: Hej Uranienborgs skolan! Enligt Migrationsverket kom förra året 4000 ensamkommande barn till Sverige. Dessutom kom många tillsammans med sina familjer. 

klass 2 Ljungbyhedsskolan: Hur många människor finns det i hela världen?
Barnombudsmannen: Hej klass 2 Ljungbyhedsskolan! Enligt FN finns drygt sju miljarder människor i världen. På www.globalis.se hittar ni mer statistik om världens befolkning. 

Uranienborgs skolan: Jobbar barn konventionen med BRIS?
Barnombudsmannen: Hej Uranienborgs skolan! Både BRIS och Barnombudsmannen jobbar med barns rättigheter. Man kan ringa till BRIS på 116 111. Vi samarbetar mycket med BRIS. 

Klass 2 Ljungbyhedsskolan: Hur många barn flyr till Sverige?
Barnombudsmannen: Hej klass 2 Ljungbyhedsskolan! Enligt Migrationsverket kom förra året 4000 ensamkommande barn till Sverige. 

Uranienborgs skolan: Hur många barn har tillgång till elektricitet?
Barnombudsmannen: Hej Uranienborgs skolan! Enligt Världsbanken lever över en miljard människor i världen utan elektricitet, många av dem är barn. 

Moderator: Chatten är nu stängd, men vi svarar på frågorna som vi har fått hittills. Tack för att ni var med! Välkomna till nästa chatt den 4 december.

Uranienborgs skolan: Hur många barn blir bra utbiltade
Barnombudsmannen: Hej Uranienborgs skolan! Enligt SCB är 90% av världens barn inskrivna i skolan. Men i många länder är det fortfarande en stor andel barn, speciellt flickor som inte får gå i skolan. 

Klass 2 Ljungbyhedsskolan: Hur många barn är ensamma i världen?
Barnombudsmannen: Hej klass 2 Ljungbyhedsskolan! Det är svårt att svara på det, det beror på vad man menar med ensam. Men i många länder är det ett stort antal barn som har förlorat föräldrar i krig eller sjukdomar. 

klass 2 Ljungbyhedsskolan: Hur många barn finns det i hela världen?
Barnombudsmannen: Hej klass 2 Ljungbyhedsskolan! Enligt UNICEF som är FN:s barnfond finns det drygt två miljarder barn i världen. 

Uranienborgs skolan: Hur många barn som tigger fins det i Sverige?
Barnombudsmannen: Hej Uranienborgs skolan! Vi vet inte hur många barn det är som tigger i Sverige, men Barnombudsmannen tycker att det är viktigt att få reda på mer om det. Därför har vi samlat ihop några myndigheter som vet mycket om det här för att prata om vad man kan göra för att barnen ska få sina rättigheter. 

Klass 2 Ljungbyhedsskolan: varför finns det barn som blir plågade?
Barnombudsmannen: Hej klass 2 Ljungbyhedsskolan! Alla barn har rätt att ha det bra. Ingen får slå eller plåga barn på något sätt. Om det händer ska man genast prata med någon vuxen i närheten som man litar på. Man kan också ringa till polisen. 

Klass 2 Ljungbyhedsskolan: hur går det för de ensamma barnen t ex hur de växer?
Barnombudsmannen: Hej klass 2 Ljungbyhedsskolan! I Sverige har alla barn rätt till någon vuxen som tar hand om dem. Vuxna har ett ansvar för att de ska ha det bra och utvecklas. Det kan gå barn för alla barn om man får rätt till sjukvård, skola och trygg uppväxt. I skolan gör man kontroller för att se att barn växer. 

Uranienborgs skolan: Hur många föräldrar lämnar sina barn och varför?
Barnombudsmannen: Hej Uranienborgs skolan! I Sverige är det ovanligt att barn överges av sina föräldrar, men det finns barn som inte kan bo med sina föräldrar av olika anledningar. Det är mellan 20 000-30 000 barn som inte bor med sina biologiska föräldrar i Sverige. 

Klass 2 Ljungbyhedsskolan: Var får de fattiga sina kläder ifrån?
Barnombudsmannen: Hej klass 2 Ljungbyhedsskolan! Socialtjänsten har ansvar för att barn i Sverige får kläder, mat och någonstans att bo. 

Uranienborgs skolan: Hur många barn är det som bara har en förälder tillgänglig?
Barnombudsmannen: Hej Uranienborgs skolan! I Sverige bor ungefär en av fem barn med en ensamstående förälder. 

Elin & Cathrine: Kan vi hjälpa dem som blir mobbade? Och hur?
Barnombudsmannen: Hej Elin & Catherine! Alla barn har rätt till en trygg skola och fritid. Om man ser att någon blir mobbad ska man prata med en vuxen på skolan. De är skyldiga att genast göra något åt det. Som barn kan man alltid försöka vara en snäll och bra kompis! 

Isac: Hur många barn dör av misshandel?
Barnombudsmannen: Hej Uranienborgs skolan! Det är väldigt få barn som dör av misshandel i Sverige. Varje år dör ungefär tio barn till följd av övergrepp av annan person. 

Uranienborgs skolan: Hur många barn får ha en bra jul?
Barnombudsmannen: Hej Uranienborgs skolan! Vi hoppas att alla barn får en bra jul, men vi vet också att vissa barn har det jobbigt under julen. BRIS har öppet så att man kan ringa dit under julhelgerna, på 116 111. Det finns också många barn som inte firar jul. 

Uranienborgs skolan: Hur många barn vill lära sig att skriva när de kommer till Sverige?

Barnombudsmannen: Hej Uranienborgs skolan! Alla barn i Sverige har rätt att gå i skolan och lära sig att läsa och skriva. Alla barn är olika och tycker olika saker är roligt. Om man tycker att det är svårt att skriva har man rätt att få extra hjälp av skolan. 

Moderator: Hej! Chatten är nu stängd.  Mer information om kommande och tidigare chattar hittar du här. Vi ses!