Läs chatten om barnkonventionen

10 oktober 2013

Moderator: Välkomna till Barnombudsmannens chatt. Ni kan börja ställa era frågor nu!

För barnen: Hej, OM Barnets Bästa vore utgångspunkten i beslut som rör barnen - så skulle det inte se ut som det faktiskt gör när det gäller resurser i förskolan och skolan! Vi kan långt ifrån påstå att resurserna är tillräckliga när antal barn per pedaogog och lärare är som det är idag. Vi kan långt ifrån också påstå att ALLA barn omfamnas av ett rättssäkert skolsystem som säkerställer utbildning, trygghet, studiero och möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt utifrån den egna förmågan. Våra barn får många gånger stå ut med mycket eftersom de antingen inte har förmågan att uttrycka tankar och önskemål - eller helt enkelt inte ens ges chansen att uttrycka sig - eller därför att den som har möjligheten att påverka vad som är BÄST för barnen, inte ens undrar hur de har det! Det handlar i de flesta fallen om dåliga resurser. Men visst, det kan handla om mindre lämpliga pedagoger, lärare och skolchefer med. Barnkonventionen borde bli lag i Sverige!! och följas upp kontinuerligt!!

Fredrik Malmberg: Hej! Du tar upp problemet med att det ibland förekommer stora barngrupper och låg personaltäthet. Det är en fråga som Barnombudsmannen har uppmärksammat regeringen på. Nu senast i remissen om barnsäkerhet i förskolan.

Tom: hej, gäller barnkonventionen i alla länder?

Fredrik Malmberg: Hej Tom! Nästan alla världens länder har ställt sig bakom barnkonventionen. Men det fattas tre. USA, Somalia och Sydsudan.

Svea: Hej! När blir barnkonventionen lag ungefär?

Fredrik Malmberg: Hej Svea! Sverige har redan lovat att följa barnkonventionen. Men sen förs det en diskussion om det inte också vore bra om barnkonventionen blev en egen lag. Just nu funderar regeringen på det och det finns en utredning som ska ge förslag. Jag håller tummarna för att barnkonventionen blir lag även i Sverige, men när det kan bli så vet jag inte.

Jonas: Varför får den mobbade ofast byta skola och inte dom som mobbar?

Fredrik Malmberg: Hej Jonas! Mobbning är fruktansvärt. Jag har lyssnat på många barn som berättar om hur jobbigt det är. Skolan ska ha nolltolerans och ingripa direkt. Den som är mobbad har rätt till skydd. Den som mobbar andra kan också må dåligt och behöva stöd. Samtidigt är det som du säger: den som är mobbad ska inte behöva byta skola för att få trygghet. Hjälper inget annat så är det i så fall bättre att den som mobbar får hjälp någon annanstans, även om det inte är en enkel lösning.

alex: har alla länder en barnkonvention

Fredrik Malmberg: Hej Alex! Världens länder kom överens om att även barn ska ha rättigheter - en barnkonvention. Den gäller i de länder som sagt att de accepterar barnkonventionen. Men tre länder har inte gjort det ännu!

Klara: hej, jag får inte va ute lika sent som mina kompisar, vad tycker barnkonvensjonen om de

Fredrik Malmberg: Hej Klara! Eftersom du är barn är det dina föräldrar som har ansvar för dig. Och barn är ju olika, olika gamla och med olika behov. Om du tycker att du har bra skäl för att få vara ute längre tycker jag att du ska prata med dina föräldrar.

Janne: Om barnkonventionen var så viktig så skulle alla barn som kommer hit få stanna men så är det ju inte så barnkonventionen gäller ju inte eller hur?

Fredrik Malmberg: Hej Janne! Barnkonventionen säger att Sverige och andra länder ska titta nog på de skäl flyktingbarn har. Man ska också tänka på barnets bästa och att man ska alltid få skydd om man behöver det. Det är inte alltid säkert att det bästa är att stanna i Sverige. Ibland kan det vara bättre att få vara med sina föräldrar eller släktingar i ett annat land. För mig är det viktigt att man i alla fall noga tänker på vad som är barnets bästa.

Sanna: Vad är viktigast för barn i Sverige

Fredrik Malmberg: Hej Sanna! De barn jag mött brukar ofta säga att det viktigaste är att man blir lyssnad på när man har något viktigt att säga. Men självklart kan det vara olika för olika barn vad som är viktigast för just honom eller henne.

Jonie: Om man vill prata med dig i telefon vilket nummer ringer man då?

Fredrik Malmberg: Hej Jonie! Vi har ett särskilt barntelefonnummer. Det är 020-231010. Det syns inte på telefonräkningen och kostar inget att ringa. Den är öppen mellan 9-15. Jag eller någon hos mig svarar. Det är inte alltid man kan tala med just mig!

Elias: Jag har ett förslag till dig barnombudsmannen. Bestäm att det ska finnas en skolpolis i varje skola så att ingen får mobba mera. alltså att det blir förbjudet på riktigt!

Fredrik Malmberg: Hej Elias! Spännande idé! Vi lyssnar just nu på barn om mobbning och vad man ändra på. Vi funderar vidare på din idé!

Sara: Hur länge har du varit barnombudsman?

Fredrik Malmberg: Hej Sara! Sedan 17 november 2008!

Sanna: Jag har två kompisar som inte kan vara sams så jag är alltid orolig när jag leker med ena och inte den andra vad ska jag göra?

Fredrik Malmberg: Hej Sanna! Vad bra att du bryr dig om dina kompisar! Jag tänker att du måste få vara dig själv och att du inte ska behöva känna att du väljer mellan dina kompisar. Du får vara med de du vill. Om det är svårt för dig att prata med dina kompisar och det är jobbigt för dig så tycker jag att du kan prata med en vuxen du har förtroende för så kanske du kan få stöd och råd!

Cornelia: Vad är det bästa du har gjort för barn?

Fredrik Malmberg: Hej Cornelia! Svårt för mig själv att svara på men de barn jag har lyssnat på brukar säga att det är väldigt bra att jag och de som jobbar hos mig lyssnar och låter barnen tala till punkt utan att bli avbrutna.

Tom: vad händer med barnen där då?

Fredrik Malmberg: Hej Tom! Din fråga handlar om barn i de länder som inte ställt sig bakom barnkonventionen. Problemet är att de länderna inte behöver bry sig om barnkonventionen. Det finns inte heller någon i FN som granskar om länderna gör det de ska för barns rättigheter. Då blir det svårare att förbättra för barn.

Fredrik Malmberg: Hej! Nu ska jag möta barn som är i sjukvården och jag tackar för mig. Nu tar Cecilia över och svarar på era frågor! Cecilia är programchef hos Barnombudsmannen och väldigt bra!

Sebastian: Hur mycket tycker du att man ska få bestämma hemma?

Fredrik Malmberg: Hej Sebastian!
Det är viktigt att de vuxna hemma lyssnar på vad du vill och tänker i olika frågor.

Två bästisar: Varför får man skriva vad man vill på internet och vara taskig. et är ju också kränkningar. Det borde vara förbjudet! Vad tycker du? Kan du inte bestämma en lag om det

Fredrik Malmberg: Hej Två Bästisar!
Vad bra att ni har en fundering om vad man får göra på internet. Det viktigt att alla barn och vuxna känner till att man inte får kränka, trakassera andra personer på nätet.
Det är förbjudet att kränka andra på nätet. Om det händer så kan man anmäla det till Barn- och elevombudet, www.skolinspemktionen.se/beo.

Annelee: Hur ska du göra att den blir lag med barns rättigheter

Fredrik Malmberg: Hej Annelee!

Fredrik som är barnombudsman sitter med i en utredning som kommer att titta på om barnkonventionen ska bli lag. Han gör sitt bästa.

Tom: kan man inte tvinga länderna att följa barnkonventionen?

Fredrik Malmberg: Hej Tom!

I barnkonventionen finns många rättigheter. Varje land ska ta ansvar för att ge varje barn dessa rättigheter. Det finns en grupp som tittar på om landet följer barnkonventionen och då får landet förslag på nya saker att göra för barnen. Det är ett sätt att tvinga landet att följa barnkonventionen.

Mikael: Tycker alla barnombudmän likadant i hela världen? Varför är det bara bra för vissa bar i så fall?

Fredrik Malmberg: Hej Mikael!
Det finns barnombudsmän i flera länder men inte i alla. De tycker ibland olika om barnets rättigheter.

Lily: Jag tränar jympa pch gitarr och hinner inte med kompisar en nu har mamma betalat så mycket pengar så nu måste jag det. HUr mycket ska man träna när man är 9 tycker du?

Fredrik Malmberg: Hej Lily!

Det är viktigt att du och mamma talar med varandra om hur mycket du orkar och vill träna eller spela gitarr. När man växer får man ofta nya intressen och behov av vila. Det är svårt att svara på vad som är bäst för dig. Det kan bara du berätta för mamma.

Li: Varför är du Barnombudsman?

Fredrik Malmberg: Hej Li!
Jag heter Cecilia och arbetar som programchef hos Barnombudsmannen. Fredrik fick jobbet som barnombudsman av regeringen, han var en av flera som sökte det jobbet.

Betty: Finns det nått som du inte är nöjd med för alla barn?

Fredrik Malmberg: Hej Betty!
Jag skulle vilja att fler barn blir lyssnade till. Vi vuxna har mycket att lära av era erfarenheter.

Josefin: Hur många barn blir mobbade i skolan. När man är utanför är man mobbad då?

Fredrik Malmberg: Hej Josefine!
Att känna sig ensam och utanför är väldigt jobbigt. Då är det fint om man kan hitta någon som man kan tala med. Om det inte finns någon person att tala med så kan man till exempel ringa till BRIS 116 111.

Betty: Vad är det viktigaste du gör för alla barnen barmobudsmannen tycker du?

Fredrik Malmberg: Hej Betty!
Vi som arbetar hos Barnombudsmannen lyssnar på barn och ungdomar. Till exempel på barn och ungdomar som inte kan bo hemma längre, känner sig mobbade eller har varit med om våld. Det är det viktigaste vi gör, när vi har lyssnat så för vi fram barnens förslag till de som bestämmer.

Cornelia: Vad ska man få dör skola om man vill bli barnmbudsman?

Fredrik Malmberg: Hej Cornelia!
Man kan säkert gå i olika skolor men 
jag tror att det viktgaste är att man vill och har erfarenhet av att arbeta för barns rättigheter.

Moderator: Tack för den här gången! Chatten är nu stängd. Besök vår webbplats för mer information om nästa chatt.

11:06, 10 oktober 2013