"Hur många fattiga barn finns det i Sverige?"

Torsdagen den 15 september gick det att chatta med Barnombudsmannen om ekonomisk utsatthet och barnlöshet. Här kan du läsa hela chatten!

Hand vid dator

Barnombudsmannen: Hej och välkomna till dagens chatt om ekonomisk utsatthet och bostadslöshet! Idag är det juristen Anna Karin Hildingson Boqvist som svarar på era frågor!

Paooo: jag har hört att skolan inte får låta eleverna betala för skolresor själva. stämmer det??
Barnombudsmannen: Hej! Reglerna säger att föräldrar som vill och kan får betala till exempelvis skolresor. Men de barn vars föräldrar inte har möjlighet att betala måste också få följa med på resan.

hej: Varför är inte barnkonventione lag redan?
Barnombudsmannen: Hej! Det är riksdagen som bestämmer vilka lagar som ska gälla i Sverige och jag vet inte varför det har dröjt att göra barnkonventionen till lag i Sverige. Men det är viktigt att komma ihåg att barnkonventionen redan gäller i Sverige eftersom vi har lovat internationellt att följa konventionen, det kallas att vi har ratificerat den. Nu har regeringen föreslagit att barnkonventionen ska bli svensk lag under år 2018.

hej: när räknas man som fattig?
Barnombudsmannen: Hej! Det finns olika sätt att räkna ut om en person är fattig. De vanligaste två är: 1. Om man inte har pengar att köpa det mest nödvändiga såsom mat och kläder. Detta brukar kallas absolut fattigdom. 2. Om man har mycket mindre pengar än medelbarnet i landet där man bor. Detta är EU:s mått och brukar kallas relativ fattigdom.

Språkresan: Eleverna i år 9 vill åka till Spanien och vill att läraren ska åka med. Skolan har inga pengar till sånt. Får eleverna själva samla ihop till en sådan resa, ta ledigt från skolan under ett par dagar och åka tillsammans med läraren - eller räknas det som en skolaktivitet ändå? Skulle det göra skillnad om läraren inte åker med? Eller är det själva idén att flera elever åker tillsammans som gör det en skolaktivitet, även om det sker utanför skoltid? Vi vill gärna komma iväg, men undrar om vi kan???
Barnombudsmannen: Hej! Barn får frivilligt själva samla ihop till en skolresa. Det är bara viktigt att tänka på att alla måste få följa även om inte alla har samlat in lika mycket pengar. Om det är en skolresa är det alltid att se som en skolaktivitet.

mmood: kan man få bidrag om mamma inte har råd med mat..?
Barnombudsmannen: Hej! Det finns något som heter försörjningsstöd och det kan familjen få om föräldrarna tillexempel är inte har ett arbete eller är sjukskrivna och därför inte har råd med mat.

mewo: vad behöver man gå för utbildning för att jobba på barnombudsmannnen?
Barnombudsmannen: Hej! De som jobbar hos Barnombudsmannen har olika utbildningar. Vi har bland annat jurister, socionomer, kommunikatörer och statistiker. Du kan prata med din studie- och yrkesvägledare om hur du ska tänka kring utbildning.

Lucas: Hej! kan läraren tvinga en att bertta vad man gjort på sommarlove tinför hela klasssen? min familj brukar inte ha råd att åka till thailand eller så och då känns de tinte kul att berätta för alla
Barnombudsmannen: Hej! Jag tycker att det är viktigt att lärare tänker igenom hur det kan kännas för alla elever att prata om sitt sommarlov. Kanske kan man göra det på ett annat sätt, så att man inte fokuserar på utlandsresor och andra dyra aktiviteter. Kanske kan du prata med din lärare om det här?

Lucas: hur många barn är hemlösa här?
Barnombudsmannen: Hej! Det finns ingen statistik över hur många hemlösa barn vi har i Sverige. Det tycker inte vi är bra. Det har blivit många fler de senaste åren, men det är fortfarande väldigt få barn som lever på gatan. En del barn bor i tillfälliga boenden såsom hotelljourer, campingar och vandrarhem. Andra bor på soffan hos släktingar och vänner.

pella: hur mycket tycker ni man ska få i månadspeng när man är 14 år?
Barnombudsmannen: Hej! Det beror på föräldrarnas ekonomiska situation så det går inte att säga exakt.. De flesta storbanker har statistik på sin webbplats om du är nyfiken på att jämföra med andra 14-åringar.

Språkresan: Man får frivilligt betala till en resa men alla måste få följa med. Men om inte alla hjälper till så räcker inte pengarna, är det då ok att ställa in resan om vi inte får ihop pengar till alla? Och måste då alla dela på de ihoptjänade pengarna, även de som inte varit med och jobbat ihop dem? Eller kan man betala tillbaka till var och en vad de tjänat in?
Barnombudsmannen: Hej! Det är givetvis okej att ställa in resan om man inte får ihop tillräckligt med pengar. Jag tycker att att man sedan kan ta en diskussion gemensamt i klassen om vad pengarna ska användas till. Det kanske finns något att annat ni vill göra tillsammans, såsom en klassfest.

pella: mina kompisar får sitt efet barnbidrag men inte jag kan man inte tvinga föräldrarna att ge det?
Barnombudsmannen: Hej! Det är dina föräldrar som bestämmer hur mycket du ska få i vecko- eller månadspeng. Det finns ingen regel som säger att ett barn har rätt att själva få bestämma över barnbidraget. Men pengarna ska gå till saker som barnet behöver.

ludwig: är de tkul att jobba på barnombudsmannen? vad gör ni på jobbet?
Barnombudsmannen: Hej! Jag tycker att det här jobbet är det bästa i världen. Vi gör många olika saker men det bästa jag vet är när vi är ute och pratar med barn och unga om hur de upplever sitt eget liv och sin situation. Men sedan jobbar vi också mycket på kontoret med att skriva rapporter, ta fram statistik om barn och ger information barn och vuxna i telefon.

Språkresan: Vi behöver tjäna minst 80 000 till vår språkresa. Vi kan inte bara festa upp så mycket om vi inte kommer iväg. Då är det lika bra vi inte ens börjar spara. =( Tråkigt, men tack för svar.
Barnombudsmannen: Hej! Jag förstår att det kan känns lite överdrivet att ha fest för alla pengarna. Hoppas att ni gemensamt kommer fram till någon annan bra lösning.

Anna-Lena: Hörde på radion häromdagen att det fortfarande vräks barn i sverige trots att regeringen sagt att det inte ska hända med nollvision. Hur är det möjligt i sverige 2016??
Barnombudsmannen: Hej! Ja det vräks fortfarande barn i Sverige och det borde självklart inte hända. Många ensamstående föräldrar vräks för obetalda små hyresskulder och vi tycker att kommunerna borde ta ett ansvar att jobba mer aktivt för att det inte ska hända. Vi har lagt sådana förslag till regeringen och hoppas att de lyssnar på oss.

barnombusmannen: vem bestämmer vem som ska vara barnombudsmann? :))
Barnombudsmannen: Hej! Det är regeringen som bestämmer vem som ska vara barnombudsman.

André: Hur många fattiga barn finns det i Sverige?
Barnombudsmannen: Hej! Ungefär 160 000 barn har inte råd med det absolut mest nödvändiga (absolut fattigdom). Ungefär 380 000 barn har mycket mindre pengar än medelbarnet (relativ fattigdom). Den relativa fattigdomen bland barn har ökat den senaste tiden, men den absoluta har minskat.

barnombusmannen: varfför heter det inte barnombudsperson? :)
Barnombudsmannen: Hej! I många länder heter det ombudsperson, men i Sverige har vi valt att använda det här lite ålderdomliga begreppet. Vi har haft tre barnombudsmän i Sverige och två av dem har varit kvinnor. I Norge heter det barneombudet.

Robi: Vad gör ni för att hjälpa fattiga barn?
Barnombudsmannen: Hej! Vi pratar med barn som är fattiga om hur de upplever sin situation. Det gör vi för att sedan berätta för de som bestämmer i regeringen och i kommunerna hur barn påverkas av fattigdom. Vi tror att det är viktigt för dem som bestämmer att höra barns egna röster för att deras beslut ska bli bra för barn.

Barnombudsmannen: Dagens chatt är nu slut. Stort tack för alla bra och intressanta frågor! Vi är tillbaka igen den 13 oktober. Välkomna då!

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd
ungdomar

Här kan du läsa om några viktiga åldersgränser i Sverige!

Viktiga åldersgränser