Läs chatten om kränkande behandling i skolan

16 april

Moderator: Chatten är nu öppen! Idag chattar Anna Karin Hildingson Boqvist som är chef och jurist hos oss.

Ella: Vad ska man göra om någon frågar: vart bor din pappa/mamma? (Den bor i fängelset)
Barnombudsmannen: Hej Ella! Du bestämmer själv vad du vill berätta om din mamma/pappa och för vem du berättar det. Men det kan vara skönt att prata med någon om att din förälder sitter i fängelse. Har du någon du litar på som du kan prata med om det? Det finns en förening som heter Bryggan som jobbar för barn som har föräldrar som sitter i fängelse. Du hittar deras kontaktuppgifter på www.bryggan.a.se.

Marie: Hej, jag undrar om barnombudsmannen kan ingripa när barn kränks inom idrotten?
Barnombudsmannen: Hej Marie! Till Barnombudsmannen kan barn ringa/mejla om vilken fråga som helst. Du kan nå oss på info@barnombudsmannen.se eller på vår barntelefon 020 23 10 10. Barn får inte kränkas inom idrotten och barnkonventionen gäller inom hela föreningslivet.

Hella: Hej jag är 13 år och har ofta ont i magen och har ont i halsen. Har magont sedan liten. Doktorn säger att jag har stora mandlar. Nu säger socialen att jag inte får bo hos min mammas fast jag vill det även om jag försöner göra mitt bästa att gå i skolan. De vill att jag flytta till helt nya människor. Fårman göra så. Hjälp!!!
Barnombudsmannen: Hej Hella! Vad tråkigt att höra att du ofta har ont i magen och i halsen. Det är jätteviktigt att socialtjänsten pratar med dig om hur du mår och vad du vill innan de bestämmer om viktiga saker som rör dig. Har du berättat för någon hur du känner det? Om du vill kan du ringa till en myndighet som heter IVO, det står för Inspektionen för vård och omsorg. IVO har en barntelefon som har telefonnummer 020 120 06 06. På IVO jobbar personer som kan mycket om vad socialtjänsten får göra och inte. Om du bor i Stockholm så finns det något som heter Barnrättsbyrån, de hjälper barn som behöver det i kontakter med myndigheter som socialen. Du kan ringa till dem på telefonnummer 072 565 33 16.

Axel: Vad jobbar man med inom barnkonvertionen?
Barnombudsmannen: Hej Axel! Barnkonventionen innehåller rättigheter som alla barn ska ha och gäller alla upp till 18 år som bor eller vistas i ett land. Du kan läsa mer om barnkonventionen på vår webbplats www.barnombudsmannen.se.

Tom: Är mobbning och trakasserier samma sak?
Barnombudsmannen: Hej Tom! Nej mobbning och trakasserier är inte samma sak. Mobbning är när någon utsätts för upprepade negativa handlingar som gör att man skadas. Mobbning finns inte som begrepp i någon lag. Trakasserier finns som begrepp i lagen och betyder att någon utsätts för kränkningar på grund av till exempel funktionsnedsättning, etnicitet, sexuella läggning, kön och religion.

Sanna: Vad har ni för tips till den som mobbar?
Barnombudsmannen: Hej Sanna! Jag tycker att det alltid är bra om man pratar med någon vuxen som man har förtroende för. Kanske finns det någon lärare på skolan som den som mobbar känner att han eller hon kan prata med.

Lilly: Varför måste jag gå i skolan om jag mår dåligt när jag är där?
Barnombudsmannen: Hej Sanna! I Sverige har vi något som heter skolplikt och det betyder att man måste gå i grundskolan. Om du mår dåligt av att gå till skolan måste skolan hjälpa dig för att du ska må bättre. Har du någon vuxen du kan prata med om hur du mår? Om du vill kan du ringa på vår barntelefon 020 23 10 10.

Alex: Jag känner mig utanför i skolan men är inte mobbad, vem ska jag prata med om detta?
Barnombudsmannen: Hej Alex! Jag tycker du ska prata med någon du har förtroende för. Det kan vara vem som helst, kanske en lärare, dina föräldrar, syskon eller någon annan på din skola.

Jossan: Vad är det viktigaste med barnkonventionen?
Barnombudsmannen: Hej Alex! Det viktigaste med barnkonventionen tycker jag är att den ger barn rättigheter. Den gäller nästan alla barn i världen och vuxna måste ta den på allvar. Jag tycker att artikel 12 i barnkonventionen är särskilt viktig eftersom den handlar om att barn ska ha rätt att uttrycka sina åsikter och bli tagna på allvar.

Seb: Finns det någon rättighet att man ska få ha husdjur?
Barnombudsmannen: Hej Seb! Nej det finns ingen rättighet att få ha husdjur, men om du hemskt gärna vill ha det tycker jag att du ska prata med dina föräldrar och berätta hur du känner.

Nihal: Finns det barnhem i Sverige? Kan man lämna bort sitt barn om man inte vill ha det?
Barnombudsmannen: Hej Nihal! I Sverige finns det inget som heter barnhem, men barn som inte kan bo tillsammans med sina föräldrar kan bo hos ett familjehem eller på något som heter HVB (hem för vård eller boende). Det är ovanligt i Sverige att föräldrar lämnar bort sitt barn men ibland kan inte föräldrarna ta hand om sina barn till exempel för att de själva mår dåligt. Då får barnet bo i familjehem eller HVB.

Mirre: Vad gör ni egentligen åt rasism i skolan?
Barnombudsmannen: Hej Alex! Rasism är förfärligt och vi möter många barn som berättar hur jobbigt det är för den som drabbas. Vi har precis lämnat en rapport till regeringen om kränkningar där vi har pratat med barn som upplevt rasism. Du kan läsa mer på vår webbplats www.barnombudsmannen.se.

Ana: Hej. Det är en i min klass som blir mobbad av några. Vad kan jag göra?
Barnombudsmannen: Hej Ana! Alla barn har rätt till en trygg skola och fritid. Om man ser att någon blir mobbad ska man prata med en vuxen på skolan. Som barn kan man alltid försöka vara en snäll eller bra kompis.

Moa: Vad betyder skyddat boende?
Barnombudsmannen: Hej Moa! Ett skyddat boende är en plats där man kan bo om man är utsatt för hot eller våld. Att det är skyddat betyder att adressen är hemlig så ingen ska kunna hitta dem som bor där.

Angelika: Om man inte gillar en förälders nya Kille/tjej kan man vägra att bo där då?
Barnombudsmannen: Hej Angelika! Om man inte gillar sin förälders partner är det viktigt att man pratar med sin förälder om det. Som barn ska man få vara med och tycka till om hur det ska vara hemma hos en själv. Men det är alltid vuxna som bestämmer var barn ska bo. Om du vill prata med någon utanför din familj kan du ringa BRIS barntelefon på 116 111.

Elsa: En i min skola är dum mot mej. vill inte gå dit mer. vet inte vad ska jag göra...
Barnombudsmannen: Hej Elsa! Vad tråkigt att höra att det är en som är dum mot dig på din skola. Vuxna i skolan har en skyldighet att hjälpa barn som inte har det bra i skolan. Så jag tycker du ska prata med någon du har förtroende för på skolan, det kan vara skolsköterskan, kuratorn, en lärare eller rektorn till exempel. Har du pratat med dina föräldrar om hur du känner?

Grundsärskolan i Sjöbo: Kan du hjälpa alla barn som är mobbade?
Barnombudsmannen: Hej Grundsärskolan i Sjöbo! Vi hos Barnombudsmannen pratar med många barn och unga runt om i Sverige. Vi berättar sedan för de som bestämmer vad barn och unga tycker och tänker. Alla barn kan också ringa eller mejla till oss för att få svar på frågor eller bara prata. Det finns också en annan myndighet som heter BEO (barn- och elevombudet) som jobbar med fall där barn har blivit mobbade och kränkta. De jobbar också för att barn ska få skadestånd om de blivit kränkta eller mobbade. Deras kontaktuppgifter finns på www.skolinspektionen.se/beo.

Måns: Min lärare säger taskiga saker till mig. Vad ska jag göra?
Barnombudsmannen: Hej Måns! Det är aldrig okej att lärare säger taskiga saker till elever. Det är viktigt att du pratar med någon vuxen om det du varit med om så att läraren slutar. Du kan prata med någon vuxen på din skola, men du kan också kontakta Skolinspektionen eller BEO (barn- och elevombudet) på 08-586 080 00. De har till uppgift att se till att skolor tar kränkningar mot elever på allvar och agerar när kränkningar finns på skolan.

Majken: Vad är fosterhem, när hamnar man i fosterhem?
Barnombudsmannen: Hej Majken! Fosterhem kallas i Sverige för familjehem. Ett familjehem är ett hem för barn som inte kan bo hos sina egna föräldrar. Det kan bero på att ens egen förälder mår dåligt eller slår sina barn. Familjehemmet ska vara som ett hem och man ska få sina rättigheter tillgodosedda på samma sätt som om man bodde med sina biologiska föräldrar.

Nadia: Jag är mobbad ingen lyssnar, vad ska jag göra på riktigt??????
Barnombudsmannen: Hej Nadia! Jag blir arg när jag hör att ingen lyssnar på dig. Det är vuxnas ansvar att göra något när barn blir mobbade. Om ingen på din skola eller i din närhet lyssnar på dig kan du vända dig till BEO (barn- och elevombudet) eller Skolinspektionen på 08-586 080 00. De har till uppgift att se till att skolor tar kränkningar mot elever på allvar och agerar när kränkningar finns på skolan.

Ella: Har killar och tjejer samma rättigheter?
Barnombudsmannen: Hej Ella! Killar och tjejer har samma rättigheter enligt barnkonventionen. Att behandla tjejer och killar olika är diskriminering.

Jonte: När vet man om man är mobbad?
Barnombudsmannen: Hej Jonte! Det är bara du som vet om du är mobbad. Ingen annan kan bestämma hur du upplever en situation och om du känner dig mobbad så ska vuxna ta det på allvar och göra något åt det.

Cicci: Varför görs ingenting mot nätmobbing?
Barnombudsmannen: Hej Cilla! Nätmobbning är minst lika allvarligt som mobbning som sker IRL. Det görs en del mot detta men inte tillräckligt. Jag tror att många vuxna inte riktigt vet hur de ska göra. Friends jobbar mycket med frågor som rör nätmobbning och du kan läsa mer på www.friends.se,.

Moderator: Chatten är nu stängd men vi fortsätter att svara på frågor som vi har fått hittills. Mer information om nästa chatt hittar ni på www.barnombudsmannen.se. Tack för att ni var med!!

Emma: Vad krävs för att få skadestånd om man blivit mobbad på sin skola?
Barnombudsmannen: Hej Emma! Skadestånd kan vissa elever få om de utsatts för kränkningar och en skola inte har agerat för att stoppa detta. BEO (barn- och elevombudet) är den myndighet som jobbar med frågor som rör skadestånd. Du kan läsa mer på www.skolinspektionen.se/beo .

Leila: Får man lägga ut bilder på andra på instagram utan att fråga först?
Barnombudsmannen: Hej Måns! Jag tycker alltid att man ska fråga innan man lägger ut bilder av andra på Instagram, så ingen blir ledsen eller skadas på något sätt. Men det är inte olagligt att göra det.

Nino: Hur kan du hjälpa barn som mår dåligt?
Barnombudsmannen: Hej Nino! Jag och mina medarbetare jobbar med att prata med barn som är i olika situationer. Vi hjälper barn genom att vi berättar för de som bestämmer vad barn och unga tycker. Det gör att samhället kan bli bättre i framtiden för alla barn. Man kan också ringa till vår barntelefon 020 23 10 10 och prata eller få svar på frågor.

Teres: Hur står man emot grupptryck, vad skulle ni vilja säga till alla barn om hur man säger ifrån?
Barnombudsmannen: Hej Teres! Det är en viktig men svår fråga du ställer. Jag tror att det är olika för olika personer hur man ska kunna stå emot grupptryck. Det bästa är om man vågar säga ifrån själv om man tycker något är fel, men man kan också behöva ha en vuxen eller en kompis till hjälp.

Laila: Varför har man inte mobbning som ämne på skolan. Det är ju uppenbarligen ett stort problem i alla svenska skolor så då måste man ju PRATA om det MYCKET!! Hur svårt kan det va??
Barnombudsmannen: Hej Laila! Alla skolor är skyldiga att ha en likabehadnlingsplan och den ska genomsyra allt arbete som görs. Jag tycker att det är viktigt att diskutera hur man kan förebygga mobbning och kränkningar hela tiden och inte bara i ett visst ämne.