"Har asylsökande barn rätt till samma sjukvård som medborgare?"

Den 15 december 2016 gick det att chatta med Barnombudsmannen om rätten till hälsa och sjukvård. Här kan du läsa hel chatten!

Ungdom i gymnastikhall

Barnombudsmannen: Hej och välkomna till dagens chatt! Idag är det juristen Julia Nordin Johansson som chattar. Temat är rätten till hälsa och sjukvård, men det går förstås bra att ställa frågor om annat också!

lis: Har asylsökande barn rätt till samma sjukvård som medborgare?
Barnombudsmannen: Hej! Alla barn som befinner sig i Sverige har lika rätt till hälso- och sjukvård. Det gäller både barn som är svenska medborgare och barn som söker asyl i Sverige.

lis: Får man välja att få sjukvård någon annanstans om man inte är nöjd med där man bor?
Barnombudsmannen: Hej! Ja, man kan ha rätt att få vård någon annanstans men då måste det finnas plats på det sjukhus eller den vårdcentral där man vill få hjälp.

siri: Vem bestämmer om det ska läggas till något i barnkonventionen?
Barnombudsmannen: Hej! Barnkonventionen är ett dokument som har beslutats av FN (Förenta Nationerna) och det är också FN som bestämmer om något i barnkonventionen ska ändras. Det är väldigt ovanligt att man ändrar i barnkonventionen. Istället finns det ett antal experter från olika länder som kallas FN:s barnrättskommitté som hjälper till med hur man ska förstå och tolka barnkonventionen. Om du vill läsa mer om barnkonventionen kan du gå in på vår webbplats: https://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/barnkonventionen/.

Sara: Har alla länder skrivit under barnkonventionen?
Barnombudsmannen: Hej! Alla länder utom USA har bestämt att de ska följa barnkonventionen.

Ahmad: Är det gratis med psykolog om man är under 18?
Barnombudsmannen: Hej! All sjukvård som drivs av landstinget är gratis för barn och unga under 18 år. Det finns också psykologer som har egna företag och som inte hör till landstinget. Går man till en sådan psykolog kan man behöva betala själv. Om man vill komma i kontakt med en psykolog kan man i första hand vända sig till vårdcentralen där man bor. Här kan du hitta mer information om frågor som rör hälso- och sjukvård: http://www.1177.se/Hitta-vard/?er=00&;q=V%C3%A5rdcentral&search=V%C3%A5rdcentral.

pär: Måste man vara jurist för att jobba hos er?
Barnombudsmannen: Hej! Nej, det behöver man inte vara. Några av de som jobbar här är jurister, men det finns också till exempel kommunikatörer, socionomer, pedagoger, statistiker, forskare, ekonomer som arbetar här.

siri: jag vill lära mig mer om barnkoventionen i skolan kan jag tvinga min rektor att fixa det?
Barnombudsmannen: Hej! Vad roligt att du vill lära dig mer om barnkonventionen. Man kan inte tvinga rektorn att ordna undervisning om barnkonventionen. Sverige har skrivit på barnkonventionen och i den står det att Sverige ska se till att alla barn och unga ska få information om barnkonventionen. Kanske kan du ta upp frågan med elevrådet på skolan?

Sara: Vilket land är bäst på barnkonventionen?
Barnombudsmannen: Hej! Det är svårt att säga vilket land som är bäst på att följa barnkonventionen. Men det finns en grupp experter som kan mycket om barn och barns rättigheter. De kallas för FN:s barnrättskommitté och de granskar alla länder som har skrivit på barnkonventionen och säger vad länderna behöver göra för att bli bättre på att genomföra barnkonventionen.

Sara: Vilket land var först med att skriva under barnkonvenionen?
Barnombudsmannen: Hej! FN (Förenta nationerna) beslutade att barnkonventionen ska gälla år 1989. Strax efter det var det flera länder som samtidigt skrev under barnkonventionen, ett av dessa länder var Sverige. Det går därför inte att säga vilket land som var först.

karin: Jag tycker bup är värdelösa. får aldrig hjälp där! känns konstigt att sverige som är så rikt land inte kan ge ordentlig vård till barn.
Barnombudsmannen: Hej! Vad tråkigt att höra att du känner att du inte får den hjälp du behöver. Barnombudsmannen har träffat barn och unga som har liknande erfarenheter. Enligt barnkonventionen har varje barn rätt att få den vård de behöver. Därför tycker Barnombudsmannen att BUP och andra behöver bli bättre på att se till att barn får den vård de har rätt till. Det har vi sagt till de som bestämmer i Sverige. Om du inte är nöjd med vård som du har fått kan du kontakta något som heter Inspektionen för vård och omsorg (IVO). De kan berätta mer om dina rättigheter och vad du kan göra för att klaga på vården. De har en särskild telefon för barn och unga som du kan ringa på telefonnummer 020-120 06 06.

Plommonskolan: Har ni förslag på någon kul övning man kan göra i skolan om barnkonventionen? :)))
Barnombudsmannen: Hej! På vår webbplats finns det förslag på sådant man kan göra skolarbeten om gällande barnkonventionen: https://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/gor-du-ett-skolarbete/. Det finns också en webbplats som heter http://lyssna.nu/ där det finns skolmaterial med texter och filmer som du kanske kan tipsa din lärare om att ni kan använda i skolan.

lis: Har alla barn rätt till gratis medicin?
Barnombudsmannen: Hej! Nästan alla läkemedel är gratis för barn och unga upp till 18 år. Det har regeringen bestämt.

Plommonskolan: Vi tycker att det borde finnas en kurator på skolan hela tiden. Kan man kräva det av sin rektor+
Barnombudsmannen: Hej! Enligt lagen ska alla barn som går i skola i Sverige ha möjlighet att få träffa en skolkurator. Den som driver skolan bestämmer hur ofta skolkuratorn ska vara på skolan. Kanske kan ni ta upp frågan med elevrådet på er skola?

kiki: Vad jobbar ni med och vem bestämmer vad ni ska göra?
Barnombudsmannen: Hej! Vi på Barnombudsmannen jobbar med att lyssna på barn och unga och ta reda på vad de tycker i olika frågor. Det de berättar för vi sedan vidare till de som bestämmer i Sverige. Den som bestämmer på myndigheten är barnombudsmannen Fredrik Malmberg. Vem som ska vara barnombudsman bestäms av regeringen. Om du vill läsa mer om vad vi gör kan du gå in på vår webbplats: https://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/om-oss/.

Lucas: Vad gör Sverige bra respektive dåligt vad gäller barns rättigheter?
Barnombudsmannen: Hej! Sverige är ett bra land att bo i för de allra flesta barn, men vi kan bli bättre. Vi tycker till exempel att barn som mår dåligt psykiskt, barn som är omhändertagna och inte kan bo hemma och barn som utsatts för våld behöver bättre stöd.

hallåååå: varför är de tint högre strafff för dom som slår och våldtar barn?
Barnombudsmannen: Hej! Det är de som sitter i Sveriges riksdag som bestämmer hur långa straff det ska vara för olika typer av brott. De har kommit överens om vilka straff som ska gälla för de som slår och våldtar barn. Här kan du hitta mer information om hur riksdagen gör när de beslutar om olika lagar: http://www.regeringen.se/lattlast-information-om-regeringen-och-regeringskansliet/lagstiftningsprocessen/

Sindy: Vilka rättigheter är viktigast för oss i Sverige förutom att vi ska må bra och få mat och inte bli mobbade?
Barnombudsmannen: Hej! Alla rättigheter i barnkonventionen är viktiga, men om jag måste välja bara en rättighet skulle jag säga artikel 12 som handlar om att barn har rätt att komma till tals. Den är så viktig eftersom vi inte kan förändra för barn om vi inte lyssnar på vad barn har att säga. Här kan du läsa mer om artiklarna i barnkonventionen: https://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/barnkonventionen/.

Barnombudsmannen: Dagens chatt är nu slut. Stort tack för alla bra och intressanta frågor! Nu tar chatten jullov men är tillbaka igen i januari. Välkomna då!

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10
Telefontid: måndag och onsdag 13.00-15.00
tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00
Se våra tips!

Under perioden 20 - 31 juli är telefonen stängd

Här kan du också få hjälp och stöd
ungdomar

Här kan du läsa om några viktiga åldersgränser i Sverige!

Viktiga åldersgränser