Läs chatten om rätten att må bra

11 april 2013

Moderator: Hej! Chatten är nu öppen. Ni kan börja ställa era frågor nu.

jenni: hejsan! jag undrar vad ångest är?

Fredrik Malmberg:
Hej Jenni! Ungdomsmottagningen på nätet får många frågor om fysisk och psykisk hälsa.Så här svarar UMO på frågan om vad ångest är och hur det kan kännas: http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Angest-kan-kannas-olika/

Kalle: Om jag inte tycker skolan är kul vad gör jag då jag är 12.

Fredrik Malmberg: Hej Kalle! Bra att du kan vara tydlig med vad du tycker! Har du försökt prata med dina lärare om hur du tycker? DIna föräldrar kan kanske också prata med lärarna om det inte hjälper när du berättar hur du tänker. Lycka till!

Anna: Hur vet man när man mår bra?

Fredrik Malmberg: Hej Anna! Det är nog olika för oss alla, men om tillvaron känns bra och man mår bra så är det ju toppen. Men ibland är det inte så enkelt. Och då är det viktigt att veta att man har rätt att få stöd som barn.

Sofia: Hej! Jag har något viktigt att säga, varför får man mobbas i skolan. Vad händer om vuxna mobbas då får dom väl sparken eller nåt men när barn mobbas så händer ingenting varför det? Varför kan man inte ge ett straff till dom som mobbar?

Fredrik Malmberg: Hej Sofia! Ingen får mobbas i skolan, men ändå händer det ju precis som du skriver. Det är aldrig okej och skolan är skyldiga att göra allt de kan för att stoppa mobbningen. Det är till och med så att ett barn som inte får rätt stöd har rätt till skadestånd, så sträng är lagen! Om det inte hjälper att prata med sin lärare så kan man alltid vända sig till barn- och elevombudet för att få stöd.http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/

Emma: När blir barnkonventionen lag i Sverige?

Fredrik Malmberg: Hej Emma! Regeringen har bestämt att man ska fundera på om barnkonventionen ska bli lag också i Sverige. Jag hoppas att de bestämmer att det ska bli så. Redan i dag så är dock Sverige skyldiga att följa barnkonventionen.

Jim: Finns det barnombudsmän i alla länder. är ni kompisar?

Fredrik Malmberg: Hej Jim! Det finns faktiskt barnombudsmän i de flesta europeiska länder. Vi är över 40 ombudsmän i dag. Jag känner faktiskt de flesta och är kompis med en del av dem.

Anna: Vad är det viktigaste i ditt jobb?

Fredrik Malmberg: Hej Anna! Allra viktigast är att lyssna på de barn och unga som hör av sig till oss.

Hjalmar!: OM man vill komma in på en skola som man inte kommer in på för att den är full vad gör man då?

Fredrik Malmberg: Hej Hjalmar! Det låter verkligen inte kul. Ibland kan det hända att en plats blir ledig lite senare under terminen så det kan vara värt att hålla kontakt med skolan man är intresserad av. Annars får man väl försöka leta efter det nästbästa alternativet.

Liam: Kan du hjälp barn som inte mår bra, hur gör du då?

Fredrik Malmberg: Hej Liam! Vi lyssnar på alla barn som hör av sig till oss och ger råd om vart man kan vända sig för att få det stöd man har rätt att få. Om vi får veta att ett barn far illa, exempelvis utsätts för våld hemma, så är vi skyldiga att anmäla det till kommunens socialtjänst så att de kan ge stöd.

Pia: Om man känner sig ledsen vem tycker du man ska prata med då?

Fredrik Malmberg: Hej Pia! Jag tänker att man bör prata med någon som man litar på. Det kan vara en kompis, en förälder eller någon vuxen i sin närhet. Ibland kan det också vara väldigt bra att prata med någon som är van att prata med barn som har det svårt. Det kan vara en kurator, någon på ungdomsmottagningen eller så kan man ringa till Bris på 116 111.

Sebbe: Bestämmer du vilka lagar och regler som ska gälla i skolan eller vem bestämmer det?

Fredrik Malmberg: Hej Sebbe! Nej, det är riksdagen som bestämmer alla lagar. Barnombudsmannen får dock ofta säga vad vi tycker när nya lagar tas fram.

Pyret: Har en vän som inte mår bra men jag får inte berätta för nån

Fredrik Malmberg: Hej Pyret! Det är tufft att bära ett svårt förtroende. Det finns vuxna personer som i sitt yrke har tystnadsplikt som man kan vända sig till. Det är exempelvis psykologer som finns på ungdomsmottagningar eller i elevhälsan. Du kan också ringa till Bris och prata vidare. Där kan du vara anonym när du ringer. 116 111.

Malva: Vad tycker du om Instagram är det bra för barn?

Fredrik Malmberg: Hej Malva! Instagram kan som så mycket annat vara både bra och dåligt. Det beror ju på hur det används. Man får aldrig kränka eller mobba andra.

Joel: Vi ska alltid vara ute på rasterna men jag tycker det är tråkigt för vi har inget att göra. Skolgården är liten och det finns inka roliga grejer där.

Fredrik Malmberg: Hej Joel! På nästan alla skolor finns det ett elevråd, pröva att ta upp detta där. Även om man som barn inte får bestämma, så är det viktigt att de vuxna lyssnar på barnens synpunkter. Jag har många gånger hört hur skolgårdar har blivit bättre efter att barn och vuxna tillsammans har diskuterat hur det borde vara.

Sebbe: Vi får inte vara inomhus på rasten är det rätt?

Fredrik Malmberg: Hej Sebbe! Det är lite samma fråga som den Joel ställde. Hoppas det svaret är ok även för dig!

Nadia: Hej Fredrik! Våran klass ska delas och jag vill inte komma ifrån mina kompisaaaar, vad tycker du att vi ska jag göra?

Fredrik Malmberg: Hej Nadia! Det är viktigt att skolan lyssnar på alla barn och att de vuxna ser till det som är barnets bästa. Mitt tips till dig, om du inte redan har gjort det, är att prata med dina föräldrar och dina lärare. Vilka är skälen? Och vad tänker du och dina klasskompisar? Finns det något som kan göras så att det blir en lösning ni alla gillar?

Noel: Hur mycket tycker du att man ska träna närman går i 6:an?

Fredrik Malmberg: Hej Noel! Jag tänker att man som barn ska träna så att det känns bra. En del barn vill träna oftare och andra mera sällan. Det är olika helt enkelt. Det är dock aldrig bra när det blir en press istället för något roligt.

Ibrahim: Alla barn ska må bra om mobbning förbjuds!

Fredrik Malmberg: Hej Ibrahim! Alla barn har rätt att vara trygga och mobbning är aldrig okej. Precis som du skriver så är mobbning förbjuden enligt lag. Om man blir utsatt för mobbning så är skolan skyldig att få stopp på den.

Saga: Vad betyder yttrandefrihet när det gäller barn?

Fredrik Malmberg: Hej Saga! Alla barn har yttrandefrihet. Enligt barnkonventionen så har alla barn rätt att säga sin mening i frågor som handlar om dem. Vuxna ska lyssna!

Tyra: Hur mycket veckopeng tycker du att man ska ha när man går i femman?

Fredrik Malmberg: Hej Tyra! Ingen enkel fråga att svara på. Det ser olika ut för olika familjer. Om det finns möjlighet så är det förstås bra att ha lite egna pengar att ta ansvar för. Ibland räknar de olika bankerna ut vad som är genomsnitt i veckopeng.

Sanna: Hej! Hur kan man mobba på nätet utan att det händer nåt. Man får ju skriva vad man vill . kan du inte bestämma att det blir förbjudet?

Fredrik Malmberg: Hej Sanna! Mobbning är aldrig okej. Vare sig på nätet eller på skolgården. Och det är lika förbjudet. Vuxna har alltid ansvar att ingripa. Om ett barn mobbas på nätet av andra elever på skolan så är det skolans ansvar att ingripa. Även för detta är det nolltolerans. Så lagarna är rätt bra, men det som behöver bli bättre är hur de följs. Alla skolor ska ha en likabehandlingsplan och eleverna ska vara med och ta fram den.

Sanna: Varför har man inte internet på shemat iskolan om hur man beter sig?

Fredrik Malmberg: Hej Sanna! Bra idé! Alla elever och lärare behöver prata om hur mobbning kan stoppas och undvikas både på skolgården och på nätet.

Moderator: Chatten är nu stängd. Besök vår webbplats (www.barnombudsmannen.se) för mer information om nästa chatt-tillfälle. Tack för den här gången!