Läs chatten om rätten att må bra

Lucas: Finns barnkonventionen i alla länder?

Barnombudsmannen: Hej Lucas! Alla länder i världen utom två har bestämt att de ska följa barnkonventionen.

Julia: Hej BO! Mina föräldrar har skilt sig så nu ska jag flytta varannan vecka, varför är det barnet som måste flytta runt kan man inte bestämma att föräldrarana får flytta varannan vecka istället?

BarnombudsmannenHej Julia! När man är barn har föräldrarna ansvar för en och de får bestämma en hel del. Men det är viktigt att föräldrar lyssnar på barnen och ju äldre barnet är desto mer ska barnet få vara med och bestämma. Ibland kan det vara bra att skriva ned vad man tänker i ett brev till sina föräldrar.

Viggo: Är det kul att var Barnombudsman

BarnombudsmannenHej Viggo! Ja det är väldigt kul. Både att lyssna på barn och att möta vuxna som bestämmer och få de att bli bättre på barnkonventionen.

Olivia: Vet alla vuxna om vad barnkonventionen är?

BarnombudsmannenHej Olivia! Nej, tyvärr vet inte alla vuxna vad barnkonventionen handlar om. Det är det vi jobbar med, att få vuxna att bli bättre på att lyssna på barn och förstå att barn har rättigheter.

Angela: Vad tycker du är det viktigaste för barn i skolan, att de mår bra eller att de lär sig saker?

BarnombudsmannenHej Angela! Båda delarna är viktiga, tycker jag.

Juvelen 5: Varför blir tjejer kidnappade i vissa länder?

BarnombudsmannenHej Juvelen! I alla länder i världen händer det att brott begås mot barn. Det är aldrig okej och det som nu har hänt i Nigeria som du kanske tänker på är fruktansvärt. Barn har rätt till skydd mot våld.

Juvelen 5: Har vuxna/föräldrar rätt att veta ens lösenord till olika sociala medier?

BarnombudsmannenHej! Föräldrar har ett ansvar för dig som barn. Men det är också viktigt att du som barn har rätt till privatliv. Det bästa man kan göra är att komma överens med sina föräldrar och prata om hur man känner.

Mårten: Vad gör Bris om man ringer dit och vad gör ni?

BarnombudsmannenHej Mårten! Bris kan man ringa på 11611 och de lyssnar på barn. Det gör vi också men vi är ingen hjälporganisation på samma sätt. Vi lyssnar på barn för att förstå vad som måste ändras och sen kontaktar vi de som bestämmer för att påverka.

Lussan: Varför får inte mobbare straff det borde vara olagligt att mobba, vad tycker du att man ska göra med mobbare?

BarnombudsmannenHej Lussan! Det är aldrig någonsin okej med mobbning. Det ska vara nolltolerans. Samtidigt är inte straff någon lösning. Inte sällan har den som mobbar också behov av stöd för att sluta med sitt beteende.

Sally: Hur mycket ska man få bestämma hemma tycker du, om vecko peng, sovtider och sånt?

BarnombudsmannenHej Sally! Det finns ju inget rätt svar på det. Det viktiga är att man kan prata med sina föräldrar och försöka komma överens om något som funkar i just den familj det handlar om.

Dodo: Tycker du att det är rättvist att barn måste städa diska och duka hemma varje dag???

BarnombudsmannenHej Dodo! Det viktiga är att man komma överens om hur alla kan bidra hemma. Föräldrar har ansvar men de ska också lyssna på barnen.

Amelia: Vad gör du för att stoppa nätmobbning?

BarnombudsmannenHej Amelia! Vi jobbar just nu med den frågan och lyssnar på vad barn själva tycker och tänker om bland annat nätmobbning. All mobbning är förstås fel.

Wille: Vad menas med inflytande i barnkonventionen?

BarnombudsmannenHej Wille! Det betyder att barn har rätt att få säga vad de tycker och att vuxna ska ta hänsyn till det när de bestämmer. Man har inte rätt att alltid få som man vill, men vuxna ska lyssna.

Juvelen 5: Om en vuxen slår ett barn, hur "löst" kan den vuxne slå utan att det blir misshandel?

BarnombudsmannenHej Juvelen! Vuxna får aldrig slå barn. Det finns en lag som säger det. Som barn har man rätt att få hjälp om man blir slagen. Då kan man prata med skolkurator, eller någon annan vuxen man litar på.

Stan: Jag blir retat för mitt namn i skolan hur kan jag byta namn?

BarnombudsmannenHej Stan! Det är inte okej att bli retad på det sätt du beskriver. Du har rätt att få hjälp och stöd av vuxna på skolan. Prata med någon du har förtroende för. Vad gäller namnbyte så krävs att dina föräldrar går med på det i så fall om du är under 18 år.

Henke: Får man sommar jobba när man är 13 år?

BarnombudsmannenHej Henke! Om du är 13 år får du göra vissa enklare arbeten som inte går ut över ditt skolarbete. Du kan läsa mer på Arbetsmiljöverkets hemsida: av.se

Liam: Kan svenska barn bli adopterade?

BarnombudsmannenHej Liam! Ja, även svenska barn kan bli adopterade. Men det sker inte så ofta.

undraren: Har barn skyldigheter att lyssna på vuxna som jobbar i skola och omsorg. Varför påvisar inte barnkonventionen barns skyldigheter också?

BarnombudsmannenHej undraren! Mänskliga rättigheter handlar om att vi alla, även barn, har rätt att behandlas på ett visst sätt bara för att vi är människor. Det innebär ju samtidigt att vi ska respektera att andra också har rättigheter. Det sätter en gräns för hur vi är mot andra.

Anonym: Vi har en kille på skolan som är jättejobbig, han slåss och nyps och retar alla vi säger till rektorn hela tiden men det bara fortsätter kan du hjälpa oss

BarnombudsmannenHej anonym! Om det inte hjälper att prata med rektorn så kanske det kan hjälpa om ni pratar med någon annan vuxen på skolan som ni tror lyssnar. Kanske kan föräldrar också hjälpa till. Om inget hjälper så kan man också vända sig till kommunens utbildningsnämnd eller till barn- och elevombudet vid Skolinspektionen.

Moa: Varför är det åldersgräns på vissa konserter i Sverige?

BarnombudsmannenHej Moa! Antingen är det för att den som har konserten vill ha åldersgräns eller så är det för att de säljer alkohol där och då är det inte en bra miljö för barn.

Paola: Jag känner en tjej som har dåliga föräldrar, de bryr sig inte vad kan jag göra åt det?

BarnombudsmannenHej Paola! Som kompis kan man göra skillnad bara genom att lyssna. Sedan kan du tipsa om att din kompis kan ringa till Bris och få prata med någon annan vuxen.

Hanna: JAg tycker det är jobbigt att duscha varför måste jag det varför får jag inte bestämma det själv?

Barnombudsmannen: Hej Hanna! Vet inte om det är hemma eller i skolan. Är det i skolan som dusch-situationen är jobbig så är det viktigt att du pratar med vuxna där. Är det hemma så får du prata med föräldrarna.

Hannes: Vår mat på skolan är jättedålig, när det är köttbullar får vi bara ta tre var vad ska vi göra tycker du?

Barnombudsmannen: Hej Hannes! Du har rätt till god och nyttig mat i skolan. Om du inte får äta dig mätt som du beskriver är det förstås viktigt att du tar upp frågan med lärare, skolans matråd eller elevrådet.

Ebba: I jympan har någon på skolan förstört ett innebandymål så nu får vi inte ha innejympa längre är inte det fel att alla ska bli straffade?

Barnombudsmannen: Hej Ebba! Trist med skadegörelsen. Samtidigt håller jag med dig om att det inte är bra om alla blir straffade för det som någon annan gjort.

Sara: Hur många barn från andra länder kommer ensamma till Sverige, hamnar alla i fosterhem då?

Barnombudsmannen: Förra året sökte ca 4000 ensamkommande barn asyl i Sverige. De flesta barn får bo i särskilda hem som heter hem för vård eller boende. Där bor man tillsammans flera barn. De som är lite yngre kan ibland hamna i familjehem.

Sissi: ...men många länder följer väl inte barnkonventionen för då skulle det inte finnas barns som krigar, jobbar och bor ensamma?

Barnombudsmannen: Hej Sissi! Du har helt rätt, tyvärr. Men det är ändå bra att man kan säga ifrån och att det finns regler om hur barn bör ha det. Vill du veta mer om hur barn har det i världen har Unicef bra fakta.

Juvelen 5: Varför får killar mer i lön än tjejer för samma/likadant arbete?

Barnombudsmannen: Hej Juvelen5! Så är det fortfarande och det är inte okej.

Lucas: Vad är viktigaste i Barnkonventionen har du bestämt det?

Barnombudsmannen: Hej Lucas! Jag tycker att det viktigaste många gånger är att vuxna måste lyssna bättre på barn. Artikel 12.

Juvelen 5: Hur många frågor får du på en vanlig chatt?

Barnombudsmannen: Många!!!

Justin: Varför är alla aktiviteter så dyrt för barn det borde vara gratis tycker inte du det vi har inte råd att jag ska få rida tillex.

Barnombudsmannen: Hej Justin! det är sant att alla barn inte har råd med fritidsaktiviteter. En del kommuner försöker göra det billigare för barn att vara med på olika fritidsaktiviteter. Nu har också regeringen bestämt att barn i familjer som har behov ska kunna få en särskild fritidspeng.

Lina: En kille jag känner säger att han är sverigedemokrat, och kallar vissa på skolan för dumma saker är det ok?

Barnombudsmannen: Hej Lina! Det är aldrig okej att kränka andra i skolan. Man får tycka som man vill, men inte mobba eller kränka någon.

Axel: Hur många barn finns det i Sverige som är fattiga?

Barnombudsmannen: Hej! Det beror på vad man menar med fattig. På vår hemsida finns statistik Max18 och där kan du läsa om barn i familjer som får ekonomiskt bistånd lång tid. (2,7% av alla barn). 19% av alla barn lever i vad man kallar för ekonomiskt utsatta familjer.

Juvelen 5: Varför finns det inga barnpartier?

Barnombudsmannen: Hej! det finns en barnminister i regeringen och de olika partierna jobbar med olika barnfrågor. Flera av partierna har också ungdomsförbund där man kan gå med om man vill.

Teres: Finns det några barnhem i Sverige, kan vuxna komma dit och adoptera barn precis som förr i tiden, går man i skolan på barnhem?

Barnombudsmannen: Hej Teres! Det kallas inte för barnhem längre, men det är hem som kallas för HVB. Barnen som är där är omhändertagna för att få hjälp. Vuxna kan inte komma dit och adoptera. Däremot kan barn ibland gå i skola där de bor, men oftast går man i den vanliga skolan.

Nyyys: Är det bra att vara vegetarian eller ska man äta kött när man växer?

Barnombudsmannen: Det får barnet och barnets föräldrar bestämma själva.

Josefin: JAg ska få tandställning men vill inte men det får inte jag bestämma själv, snyft?

Barnombudsmannen: Hej Josefin! Jag tänker att det är viktigt att man pratar om varför man ska göra någonting. Som barn måste man ju förstå varför tycker tandläkaren att man ska ha tandställning. Sedan är det ju så att dina föräldrar har ansvar för dig tills du är 18, men det är ju viktigt att du är delaktig och får vara med och diskutera det som gäller dig.

Juvelen 5: Har barn rätt till ett privatliv?

Barnombudsmannen: Hej! Ja, barn har rätt till ett privatliv och integritet. Samtidigt har dina föräldrar ansvar för dig och de ska skydda dig. Det viktiga här är att man kan prata med sina föräldrar om vilka regler man ska ha hemma.

BFF: Finns det fler barnombudsmän i Sverige eller finns det bar en, det borde finnas en i varje stad tycker jag eller hur?

Barnombudsmannen: Hej BFF! Det finns bara en barnombudsman på nationell nivå i Sverige. (Men vi är 30 som jobbar här hos Barnombudsmannen). Sedan finns det lokala barnombudsmän i flera kommuner.

Oscar: Varför får inte vi bestämma om vad vi ska göra på rasterna i skolan?

Barnombudsmannen: Hej Oscar! Barn har rätt att få komma till tals och vuxna ska lyssna. Prova att ta upp frågan i elevrådet på skolan eller med lärarna.

Albin: Hur får barn delaktighet i skolan vad menar du med det?

Barnombudsmannen: Hej Albin! Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att vara delaktiga i frågor som handlar om de själva. Och det gäller även i skolan. Du kan läsa mer om det på Skolverkets hemsida: rätt till delaktighet och inflytande.

Lina: Vad behövs göras för att barn ska få det bättre i Sverige tycker du?

Barnombudsamannen: Hej Lina! Mycket! Du kan läsa om våra förslag på vår hemsida barnombudsmannen.se Just nu lyssnar vi mycket på barn som har varit med om mobbning och kränkningar i skolan.

Juvelen 5: Varför får barn inte rösta i valen?

Barnombudsmannen: I Sverige har man bestämt att man ska vara 18 år för att få rösta. I några andra länder är åldersgränsen lägre i lokala val. Argumentet varför barn inte får rösta handlar om att barn inte ska behöva ta lika mycket ansvar som vuxna.

Samir: Vad tycker du att man ska göra efter skolan när man kommer hem?

Barnombudsmannen: Hej Samir! Ja, det beror väl på vad man tycker om att göra, eller hur?

Yazz: När tycker du att man kan få sova över hos en killkompis om man är tjej?

Barnombudsamannen: Hej Yazz! Barnkonventionen säger inget om det, men den säger att föräldrar har ansvar och att man som barn har rätt att få komma till tals. Återigen handlar det alltså om att diskutera med sina föräldrar.

Juvelen 5: Hej! Varför kan inte barn få vara med och bestämma vid skilsmässor?

Barnombudsmannen: Hej! Man kan inte tvinga vuxna att leva ihop om de inte vill det. Däremot blir ju barnet påverkat. Det handlar om var barnet ska bo osv. Då tycker vi att barnet borde få mer hjälp så att vuxna som är ledsna också hör mer vad barnet tycker och tänker.

Juvelen 5: Vet du varför det kommer sig att barn retas med varandra?

Barnombudsamannen: Ibland blir man osams, både barn och vuxna. Det viktiga är ju att man inte kränker varandra. Men alla kan göra fel och då är det ju bra om man säger förlåt.

Carla: Jag vet att min kompis snodde pengar av mig när hon var hemma hos mig men vågar inte fråga vad kan jag göra?

Barnombudsmannen: Hej Carla! Det du beskriver är inte okej. Jag tycker att du ska prata med någon vuxen du litar på och få stöd.

Elis: Min mamma säger att det är farligt att sitta vid datorn för länge och att mobilen ger strålning så at jag inte får använda den när jag kommer hem! är det sant?

Barnombudsmannen: Hej Elis! Du kan läsa mer om strålning på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. De säger att det idag inte finns något vetenskapligt stöd för att avråda från att använda mobil. Men man vet inte vad som händer på lång sikt och de råder att man är försiktig. Sedan kan det ju finnas andra skäl till varför det är bra att inte sitta för länge vid exempelvis datorn. Återigen är det vä lbäst att ni kan prata och försöka komma överens om bra regler.

Lisa: Varför får man inte lyssna på musikom man vill på lektionerna jag koncentrerar mig bättre då, är inte det inflytande?

Barnombudsmannen: Hej Lisa! Här gör skolor olika. En bra idé är att ta upp frågan i elevrådet eller med sin lärare så kan kan komma överens om gemensamma regler.

Hilma: Jag och min bästis vill vara ensamma på rasterna men vår fröken säger att vi måste leka med de andra också, det känns inte ok har du nåt tips hur vi ska göra?

Barnombudsmannen: Hej Hilma! Det bästa man kan göra är att ta upp frågan i skolan och diskutera vilka regler man ska ha. Inget barn ska ju vara utanför på rasten, men samtidigt kanske det går att hitta lösningar som blir bra för alla.

Lussan: Men om man pratar med en vuxen om man vet att nån mobbas och dom inte gör nåt vad ska man göra då? ringa polisen kan man väl inte göra va?

Barnombudsmannen: Hej Lussan! Mobbning är aldrig okej och man ska alltid ta kontakt med en vuxen för att få stöd. Om det handlar om misstänkta brott, som exempelvis våld, så kan man alltid kontakta polisen även som barn. Om inte skolan gör det de ska mot mobbning så kan man också kontakta barn- och elevombudet vid Skolinspektionen på 08-58608000. skolinspektionen.se/beo

Juvelen 5: Mina föräldrar har olika regler hemma hos sig, är det okej? (De är skilda)

Barnombudsmannen: Hej! Föräldrar får ha olika regler, men det är ju viktigt att de lyssnar på hur barnen tycker att det blir och hur man som barn önskar ha det. Ibland om det är svårt att nå fram när man pratar kan det vara bra att skriva ett kort brev till sina föräldrar om hur man tänker.

heje: hur många svenska barn finns adopterade i andra länder?

Barnombudsmannen: Hej, vi vet inte det och jag tror inte att det finns några siffror om detta.

Barnombudsmannen: Tack för denna gång! Många frågor! Vi ses på nästa chatt!

Moderator: Hej! Chatten är nu stängd.  Mer information om kommande och tidigare chattar hittar du här. Vi ses!