Läs chatten om rätten till delaktighet och inflytande

17 maj 2013

Moderator: Hej och välkomna till chatten om delaktighet och inflytande! Fredrik Malmberg, barnombudsman, har idag fått förhinder och Cecilia Sjölander, chef för Program- och utredningsenheten kommer att chatta med er. Välkomna!!

Cecilia Sjölander: Hej Cecilia, roligt att dina elever vill chatta med Barnombudsmannen idag om inflytande.

bobo: Hur mucket ska man få man bestämma hemma och om vad och i skolan?

Cecilia Sjölander: Det är viktigt att de vuxna hemma och i skolan lyssnar på vad du vill och kommer överens med dig om hur det ska vara. Det är viktigt att du förstår vilka beslut som fattas i familjen och skolan.

Elin 4a: Hur många barn blir mobbade i Sverige?

Cecilia Sjölander:Hej Elin!

År 2009 upplevde 7 procent av alla barn i årskurs 4-6 att de blev mobbade.

Cecilia Sjölander: Du ska veta att du har rätt att få säga vad du tycker i frågor som handlar om dig. Kanske kan du prata med en annan vuxen som du litar på.

fjärdingskolan: vad gör en barnombudsman?

Cecilia Sjölander: Hej Fjärdingskolan!
Barnombudsmannen lyssnar på barn och ungdomar. Vi berättar för dem som bestämmer till exempel Regeringen, vad som måste ändras för att barn ska få det bättre i Sverige.

Moderator:

Hej Tim! Du får ställa relevanta frågor.

Elin 4a: Hur många föräldrar blir arga på sina barn

Cecilia Sjölander: Hej Elin!

Jag har ingen siffra på det. Men jag vet att föräldrar kan bli arga och då är det bra om man pratar om det som har hänt så att det slipper hända igen.

Philip 4a: Hur många barn har dödats av sina föräldrar?

Cecilia Sjölander: Hej Philip!

Vi har ingen ingen siffra på hur många barn som dödats av sina föräldrar.

Pol 4a: Jag tänker om barn i sammhället får bestämma hema. Svara så fort du kan.

Cecilia Sjölander: Hej Pol!

Det är viktigt att de vuxna i familjen lyssnar på dig och vad du tycker. Det är de vuxna som bestämmer men du har rätt att säga vad du tycker.

Thea 4a Lovisedakskolan: Hur lyssnar Sverige på barnen?

Cecilia Sjölander: Hej Thea!

Vi hos Barnombudsmannen lyssnar på barn och ungdomar och arbetar för att fler ska göra det. Det är varje barn som bäst vet hur han eller hon har det och vad som behövs ändras på..

Moderator:

Hej Viggo. Du får ställa relevanta frågor.

fjärdingskolan: En annan fråga är: hur mycket inflytande skall eleverna ha i skolan och vad skall man vara med och bestämma över?

Cecilia Sjölander: Hej Fjärdingskolan!

Det är viktgt att skolan frågar er vilka områden ni vill vara med och påverka. Alla elever har rätt att få säga vad de tycker om skolan och skolans arbete. De vuxna i skolan ska lyssna på er.

Elin F 4a Lovisedal: Får jag framföra kritik till lärarna?

Cecilia Sjölander: Hej Elin!
Om du vill berätta för din lärare om något som behöver förändras, kan du prata med din lärare eller prata med rektorn på skolan.

Tim 4a: Hur tycker du att ditt jobb är ?

Cecilia Sjölander: Hej Vigg!

Jag tycker om mitt jobb, särskilt när jag träffar barn och ungdomar och får lyssna på deras tankar och idéer.

Harald 4a: Varför misshandlar föräldrar sina barn? Svara så fort du kan.

Cecilia Sjölander: Hej Harald!

Jag har träffat barn som har blivit misshandlade hemma, nästan ingen av barnen visste om att det är förbjudet att misshandla barn i Sverige.
Om man blir slagen hemma eller att man vet om en kompis som blir slagen hemma är det bra om man pratar med en vuxen som man litar på.
Man kan också vända sig till socialtjänsten i sin kommun där man bor.
En del barn tycker om att ringa till BRIS 116 111.

Fjärdingskolan: Man får säga vad man vill om man inte bryter mot lagen,vilka lagar får man inte bryta mot,och vad kan hända som barn bryter mot lagen?

Cecilia Sjölander: Hej Fjärdingskolan!
Barn har rätt att säga vad de tycker i olika frågor men man får aldrig kränka eller diskriminera någon annan person.

Tim: Hur mycket veckopeng ska en 10åring få?

Cecilia Sjölander: Hej Tim!

Jag tänker att det är bra om man kommer överens om man ska ha veckopeng och vad den i så fall ska räcka till.

Adam och Simon 4a: vad tycker du är Max på veckopeng

Cecilia Sjölander: Hej Adam och Simon!

Det är svårt att svara på. Jag tycker att det är viktgt att man kommer överens om man ska ha veckopeng och vad den ska räcka till.

Tuva: Hur många barn ungefär dör av svält?

Cecilia Sjölander: Hej Tuva!

Ungefär 2.6 miljoner barn under 5 år dör i sjukdomar till följd av svält varje år.

fjärdingskolan: vad skall man göra om man inte får E i betyg?

Cecilia Sjölander: Hej Fjärdingskolan!

Det viktigt att man pratar om betyg i utvecklingssamtalet. Då kan man se om man behöver mer hjälp eller stöd för att nå sina mål.

Emily 4a: Hur många timmar om dan jobbar barn i Sverige???

Cecilia Sjölander: Hej Emily!

I Sverige får den som är under 13 år göra lättare arbeten inom familjen som till exempel lätta trädgårdsarbeten och frukt och bär plockning.
Äldre barn får bara ha ett lätt och ofarligt arbete.
Det finns regler för hur många timmar barn får arbeta under en skolvecka. Du kan läsa mer om detta på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Cecilia Sjölander: Tack alla barn för era frågor.

Moderator: Chatten är nu stängd. Besök vår webbplats för mer information om kommande chattar. Tack för den här gången!!