Läs chatten om rätten till delaktighet och inflytande

28 maj

Moderator: Välkomna till Barnombudsmannens chatt. Chatten är nu öppen!

Elisabeth : Hej, Hur bra tycker du att Sverige följer barnkonventionen?
Barnombudsmannen: Hej Elisabeth! Sverige är på många sätt ett bra land för barn att växa upp i. Men för barn som är i utsatta situationer, till exempel om det inte är bra hemma, finns det mycket kvar att göra.

Omar: Hello, any advice on if my 4month old kid is already taken by the social services?
Barnombudsmannen: Hello Omar, This chat is for children below the age of 18. Please contact us on info@barnombudsmannen.se or 08-6922950

Amanda : Hej, jag undrar hur jag kan få tag på sammanfattningar av rapporter från lika organisationer där det stor hur vida Sverige följer barnkonventionen?
Barnombudsmannen: Hej Amanda! Här hittar du Sveriges rapporter och Barnombudsmannens tilläggsrapporter till FN:s barnrättskommitté: http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/fns-barnrattskommitte/sveriges-rapporter-till-kommitten-och-barnombudsmannens-kommentarer/ Flera frivilligorganisationer, till exempel Rädda Barnen och Unicef, skriver egna rapporter. Kontakta dem direkt!

ellen: Hej jag har ett väldigt ovanligt problem det är så att en lärare jag har i svenska och so håller på hela tiden har gjort sen sjuan, hon säger att jag inte kommer få betyg för att jag är så himla dålig, uppgifter jag har lämnat in typ berättelser säger hon att namnen är helt fel typ fast det är en berättelse man ska skriva helt av sig själv, jag vette fan vad jag ska göra, samt har jag ingen läsförståelse fast jag har klarat allt nationellt i engelska med högsta betyg, jag får inte göra nationella var sjuk när det gjordes i svenska men får inte göra dom i efterhand, hon säger att jag är dålig och kan inte skriva mina uppsatser suger, ingen lärare elr rektor tror på mig för allt har jag inbillat mig och hittat på hon har även gjort värre saker och nu får jag inte ens arbete i svenska och so och måste ha för att komma in på gymnasiet har anmält detta men kommer det tas på allvar av dom som man kan anmäla om sånt här ?
Barnombudsmannen: Hej Ellen! Vad tråkigt. Utbildning är en rättighet. Om skolan inte hjälper dig att lösa detta kan du vända dig till din kommun eller den som äger skolan. Om du tycker att skolan har gjort fel kan du också vända dig till Skolinspektionen: http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/ Ta hjälp av en vuxen!

Kim: Hur påverkar cannabis hjärnan och varför?
Barnombudsmannen: Hej Kim! Cannabis kan öka risken att drabbas av psykos, särskilt om man missbrukar i unga år. Det kan också göra kroppen mer mottaglig för cancer och infektioner. Mer information finns på 1177.se

A: Min son har blivit utsatt för krönkande behandling, utfrysning och mobbning från och till under flera år. Skolan har satt in sin trygghetsgrupp och pratat med berörda elever men det har bara hjälpt ett tag. Sedan har det uppkommit sityuationer igen och igen med olika långa perioder emellan. Ska jag anmäla skolan? Min son slura skolan nu om några veckor och börjar på en ny skola. Är det någon idé att göra en anmälan?
Barnombudsmannen: Hej A! Inget barn ska behöva utstå det du beskriver. Skolhuvudmannen (dvs kommunen eller en fristående ägare) ansvarar för att utreda och sätta in åtgärder. Om det inte blir bättre kan ni vända er till Skolinspektionen: http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/

cevin: Får jag som 12 åring hållas inlåst isolerad från jämnåriga av vuxna på något som heter neuropsyk pga att jag sitter här med lvu
Barnombudsmannen: Hej Cevin! Du har rättigheter även om du tvångsvårdas. Det gäller både om du är placerad på ett hem och inom psykiatrin. Socialstyrelsen har information om detta: http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/LPT-testversion-A5.pdf IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har ett telefonnummer som du kan ringa för att få svar på dina frågor: 020-120 06 06. Du kan också kontakta oss på 020-23 10 10 eller info@barnombudsmannen.se

Oskar: Får lärarna ta min mobil?
Barnombudsmannen: Hej Oskar! Ja, om det stör undervisningen. Men det är viktigt att ni pratar i klassen om vad ni ska ha för gemensamma regler för att skapa en bra miljö för alla. Vill du veta mer om vad som gäller kontakta någon av elevorganisationerna: www.svea.org eller www.sverigeselevrad.se

Mohammed: Skolavslutning i moske är väl ok?
Barnombudsmannen: Skolan bestämmer själv var man har skolavslutning. I skollagen står det att man kan ha skolavslutning i en kyrka, en moské eller synagoga. Eller på skolgården. Om eleverna inte vill vara i kyrkan är det bra att prata med lärare och rektor om det.

Salma: Måste vi ha skolavslutning i kyrkan?
Barnombudsmannen: Nej, se mitt förra svar.

Tommy: Ibland vill jag inte äta lunch men måste sitta med i matsalen. Varför?
Barnombudsmannen: Hej Tommy! Prata med dina lärare om varför ni har en sådan regel och berätta hur du skulle vilja ha det.

Hanna: Gäller barnkonventionen för barn till tiggare?
Barnombudsmannen: Hej! Barnkonventionen gäller alla barn som finns i vårt land. Barns lika värde är en av barnkonventionens viktigaste punkter.

Jimmy: Vad händer med barn till tiggare? Går de i skolan eller?
Barnombudsmannen: Barn som kommer från andra länder i Europa och är i Sverige mer än 3 månader har rätt att gå i skolan. Men kommunerna gör ändå olika. Barnkonventionen gäller alla barn som finns i Sverige. Därför tycker Barnombudsmannen att alla kommuner borde ge barnen utbildning.

Kicki: Vad blir den största skillnaden när barnkonventionen blir lag i Sverige jämfört med nu?
Barnombudsmannen: Vi hoppas att de som bestämmer får mer kunskap om barns rättigheter. När barnkonventionen blev lag i Norge fick till exempel de som jobbar i domstol, socialtjänsten och skolan utbildning för att bli bättre på att arbeta utifrån barns rättigheter. Vi hoppas också att barn och unga får bättre koll på sina egna rättigheter.

Nino: Kan man vända sig till er om man behöver hjälp med nåt?
Barnombudsmannen: Hej! Du kan kontakta oss på 020 - 23 10 10 (vardagar kl 9-15) eller info@barnombudsmannen.se

Elias: Kan man ringa till er om jag vill prata om något?
Barnombudsmannen: Hej! Du kan kontakta oss på 020 - 23 10 10 (vardagar kl 9-15) eller info@barnombudsmannen.se

Moderator: alias: du får ställa en riktig fråga

Edwin: Måste man vara med i skolavslutningen?
Barnombudsmannen: Hej! Oftast är skolavslutningen obligatorisk. Kolla med rektorn på din skola vad som gäller. Men det är viktigt att skolavslutningen utformas så att eleverna kan och vill vara med.

Moderator: Vi har många frågor att svara på och vi svarar i tur och ordning. Vi svarar så snart vi kan.

Pippi: Var bor tiggare? har de inget hem?
Barnombudsmannen: Hej! Människor som tigger har ofta inget hem, utan försöker hitta en sovplats där de har tak över huvudet.

Stellan: Vad är det viktigaste ni jobbar för på Bo?
Barnombudsmannen: Hej! Vårt mål är att alla barn ska få sina mänskliga rättigheter. Det är särskilt viktigt för barn som är i olika utsatta situationer. Barn ska också kunna vara delaktiga i sina egna liv.

Simon: varför är integrationen mellan svenska pojkar och utländska pojkar så bra? när den är så dålig med tjejerna ?
Barnombudsmannen: Hej! Det låter som att man kan lära sig en del av det som funkar bra när det gäller pojkarna. En idé kan vara att satsa på gemensamma fritidsaktiviteter som alla kan vara med i.

dellan: vad händer med barn från andra länder hur går de i skolanP? vad händer med barn från andra länder går de i skolan ?
Barnombudsmannen: Hej! Barn som söker asyl i Sverige och barn som är papperslösa har rätt att gå i skolan. Det gäller också barn från andra länder i Europa som är i Sverige mer än 3 månader.

Moderator: Simon: vi kommer att svara på alla frågor, men vi svarar i tur och ordning, så det kan ta tid.

Simon : är det lagligt med hemundervisning ?
Barnombudsmannen: Hej! Det regleras i skollagen, 24 kapitlet. Det är tillåtet under vissa omständigheter, men det måste finnas starka skäl. Till exempel sjukdom som gör att man inte kan gå i skolan.

JanÅke-Herman: Är det lagligt med hemundervisning i Sverige?
Barnombudsmannen: Hej! Det regleras i skollagen, 24 kapitlet. Det är tillåtet under vissa omständigheter, men det måste finnas starka skäl. Till exempel sjukdom som gör att man inte kan gå i skolan.

dellan, : hur blir det för invandarre som placeras i små städeer där det inte finns någon skoola och då de behöveer skjuts och föreldrar som inte har bil???
Barnombudsmannen: Hej! Kommunen är skyldig att ordna skolskjuts för elever som har långt till skolan eller inte kan ta sig dit på egen hand. Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där du bor!

Fanny: Hej! Jag undrar vad ni gör åt att det finns så mång tiggare. Dom har ju barn, vad händer med barnen?
Barnombudsmannen: Hej! Människor har rätt att röra sig fritt i Europa. Vi tycker att det är viktigt att alla barn som är här får sina rättigheter, till exempel skola och sjukvård.

Birgitta: hej räddar du barn
Barnombudsmannen: Hej! Vi försöker se till så att alla barn får sina rättigher. Vi måste anmäla till socialtjänsten om vi får veta att ett barn far illa. Men vi kan inte hjälpa enskilda barn som har det svårt.

Birgitta: kan man ha skolavslutningen inne i en gympasalen
Barnombudsmannen: Ja det är skolan som bestämmer var man ska ha skolavslutningen.

Moderator: Hej! Chatten är nu stängd, men vi fortsätter att svara på frågor som vi fick till klocka 11.00. Mer information om kommande och tidigare chattar hittar du här. Vi ses!

Bruno Karlsson: Är det ok att bära den Svenska fanan på skolavslutningen? Tänker på att detta kan få folk irriterade. Är patriot så vill göra det.
Barnombudsmannen: Ja det är tillåtet att ha flaggor på skolavslutningen.

Fanny: Finns det ett kontor för barnombudsmannen, och får man gå dit?
Barnombudsmannen: Ja vi har ett kontor i Stockholm. Du kan kontakta oss på 020-123 10 10 eller info@barnombudsmannen.se

Birgitta: hej, måste man äta i skolan?
Barnombudsmannen: Hej! Du väljer själv om och hur mycket du vill äta. Men det är viktigt att äta för att orka med skolarbetet.

simon: min bror tar studenten och jag få inte se han springa ut, för jag måste vara med på skolavslutningen? hur ska jag göra ? hur är mina rättigheter?
Barnombudsmannen: Hej! Prata med din lärare och berätta att det är viktigt för dig. Ni kan säkert hitta en lösning.

Fanny: Får en vikarie ta min mobil?
Barnombudsmannen: Ja, om det stör undervisningen. Men det är viktigt att ni pratar i klassen om vad ni ska ha för gemensamma regler för att skapa en bra miljö för alla. Vill du veta mer om vad som gäller kontakta någon av elevorganisationerna:www.svea.org eller www.sverigeselevrad.se

Lagget: vi förtjänar att få mer varierad mat i skolan för vi får fiskgratäng mins 2 gånger i veckan och om det inte är fisk gratäng så är det någona annan maträtt som är exakt densamma fast med ett annat namn.
Barnombudsmannen: Hej! Berätta för dina lärare och rektor vad ni tycker. Ni kanske har något klassråd, elevråd, matråd eller liknande där ni kan ta upp detta.

Lisa: Om ett barn håller på att få tvångsomhändertas av socialen men familjen flyttar till ett annat län. Vad händer då?
Barnombudsmannen: Hej! Ett beslut om tvångsomhändertagande gäller även om familjen flyttar. Men ett barn som är omhändertaget av socialtjänsten ska fortfarande kunna träffa sin familj om det inte är dåligt för barnet.

Lisa: Hej! Vad händer om en vikarie har barn på skolan som den vikarierar på och favoritiserar dem och låter de göra vad de vill på lektionerna och hoppa över prov. Vad kan man göra för att hon ska sluta? Rektorn och lärarna lyssnar inte och är rädda för henne.
Barnombudsmannen: Hej! Finns det någon annan vuxen du kan prata med? Annars kan du vända dig till de som bestämmer i kommunen eller Skolinspektionen: http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/

simon: har papperlösa samma rättigheter i skolan som de som har asyl?
Barnombudsmannen: Papperslösa har precis som asylsökande barn rätt att gå i skolan.

simon: skulle jag kunna hoppa av gymnasiet och börja jobba??
Barnombudsmannen: Skolplikten gäller upp till årskurs 9. Gymnasiet är frivilligt. Men ofta behövs mer utbildning för att få jobb.

Lisa: vi har en lärare som skriker på oss och inte lyssnar. Han svär åt oss och är jättedålig. kan man få honom sparkad?
Barnombudsmannen: Hej! Prata med din rektor. Om det inte hjälper kan du kontakta de som bestämmer i kommunen (eller den som äger din skola). Du kan också vända dig till Skolinspektionen: http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/

Lisa: Hej! Får lärare jobbar när dom är äldre än 65? Vi har en dålig och senil lärare som blir 65 i år.
Barnombudsmannen: Hej! Det finns inget förbud mot att jobba när man är över 65. Prata med rektorn om ni inte tycker att er lärare gör ett bra jobb.

Lisa: hur länge kan man ställa frågor?
Barnombudsmannen: Så länge chatten är öppen, det vill säga till kl 11. Har du fler frågor är du välkommen tillbaka i höst. Då kör vi igen!