Läs chatten om rätten till din identitet

Moderator: Välkomna till dagens chatt! Ni kan börja chatta nu!

Moderator: Idag är det juristen Anna Karin Hildingson Boqvist som chattar med er.

Mahammad ALkreyan:
Barnombudsmannen: Hej! Jag tror att din fråga kräver en lite längre förklaring och vi svarar dig gärna om du ringer till oss på vår barntelefon på telefonnummer 020 231010. Du kan också mejla oss på info@barnombudsmannen.se.

Sofia: Beaktas barnens rätt till sina föräldrar i tillräcklig utsträckning när en förälder beläggs med restriktioner i häktet?
Barnombudsmannen: Hej! Jag tycker att barn alltid ska ha rätt till kontakt med en frihetsberövad förälder om det är det bästa för barnet. Jag tycker att åklagare kan bli bättre på att ta den hänsynen.

Anonym: Vad ska man göra om men inte vill leva längre på grund av att man är mobbad i skolan?
Barnombudsmannen: Hej! Jag tycker att man ska försöka prata med en vuxen om man känner att man inte vill leva. Om man har en vuxen man litar på är det bra, men man kan också ringa till BRIS som har telefonnummer 116111. Du kan också prata med någon i skolan till exempel en kurator. I de flesta kommuner finns det också ungdomsmottagningar där man kan prata med en kurator. Det finns också en organisation som heter Mind som man kan ringa till som är öppen dygnet runt. Numret dit är 901 01.

Karlex: Varför drabbas vissa barnfamiljer av barnfattigdom?
Barnombudsmannen: Hej! Det kan bero på många olika saker, kanske att föräldrarna inte har ett jobb eller är sjuka. Det kan också bero på att föräldern är ensamstående. Alla barn ska ha rätt att få hjälp så man får det man behöver som kläder, mat och någonstans att bo.

Karlex: vilken individs ansvar är det att hjälpa de som är drabbade av barnfattigdom?
Barnombudsmannen: Hej! Föräldrar har i första hand ansvar för sina barn, men om inte föräldrarna har några pengar så kan barnet få hjälp. Kommunen (socialtjänsten) där barnet bor har ansvar för att barnet har det bra.

Kurtis: är det kommunens ansvar att hjälpa mig om jag lever i en fattig familj?
Barnombudsmannen: Se svar på förra frågan.

Jörgeno: min identitet påverkas av att min familj är fattig så jag kan inte ha de kläder jag vill t.ex. vem kan hjälpa mig?
Barnombudsmannen: Hej! Som jag skrev i förra frågan har kommunen ett ansvar för att barnet får det han eller hon behöver. Då handlar det framförallt om att få kläder och skor för alla årstider.

tjej: Hej! Jag har ett jättefult namn, hur gör jag för att byta?
Barnombudsmannen: Hej! Om du vill byta namn krävs det att din föräldrar är med på det. Då ska man vända sig till Skatteverket med sin ansökan.

Noa: Var ska alla flyktingar bo?
Barnombudsmannen: Hej! Din fråga är inte helt lätt att svara på. Jag tycker att det är viktigt att alla barn har ett bra ställe att bo på oavsett var man är född. Vi träffar just nu barn som nyligen har flytt till Sverige för att lyssna på deras erfarenheter. Vi pratar också mycket med andra myndigheter och kommuner om hur vi ska se till att alla barn ska få ett bra ställe att bo på och en trygg vuxen som de kan få hjälp av och kan lita på.

Grundsärskolan, Sjöbo: Om man är adopterad, var får man hjälp att ta reda på vem sina biologiska föräldrar är?
Barnombudsmannen: Hej! På Myndigheten för internationella adoptioner, www.mia.eu under fliken Ursprung finns en massa information om hur du som adopterad kan söka efter ditt ursprung.

Bob: Vad händer när barnkonventionen blir lag? vilken fråga blir den största skillnaden för barn i Sverige?
Barnombudsmannen: Hej! Jag tror att det blir många förändringar när barnkonventionen blir lag. Till exempel tror jag att vuxna kommer att lyssna mer på barn och unga. Jag tror också att många lagar kommer att förändras så det blir tydligare vad barn har rätt till.

Git: Vad är identitet egentligen?
Barnombudsmannen: Hej! Identitet betyder självbild och handlar om massa olika saker. Till exempel vem du är, vad du heter, vilken kultur du kommer ifrån och vad du tycker om att göra. En människas identitet kan förändras under livet och alla har rätt till sin identitet.

Jesper: är det ok att få bilder man inte vill ha?
Barnombudsmannen: Hej! Om någon skickar bilder till dig som gör dig ledsen kan det vara olagligt. Du har så klart rätt att slippa att få bilder som du inte vill ha.

sofia: Vad händer med ensamkommande barnen som inte får stanna här?
Barnombudsmannen: Hej! De allra flesta ensamkommande barnen får stanna i Sverige. De som inte får det får åka tillbaka till det land som de kom ifrån. Inget barn ska tvingas åka tillbaka till ett land där det är farligt för dem att vara.

Benny: Varför får man inte ha mobiler i skolan det är ju en del av ens identitet?
Barnombudsmannen: Hej! Varje skola kan ha regler kring mobiler. Det är bra om eleverna får vara med och prata om hur reglerna ska se ut.

Jack: Får mobbare straff när bankonventionen blir lag?
Barnombudsmannen: Hej! I barnkonventionen sägs ingeting om straff för en person som mobbar någon. Det är skolans ansvar att barn inte mobbas i skolan. Om ett barn mobbas i skolan och inte får hjälp kan man anmäla det till huvudmannen (kommunen eller det företag som driver skolan) och Barn- och elevombudet (BEO) www.beo.skolinspektionen.se.

Oskar: Jag orkar inte med skolan, varför måste man?????
Barnombudsmannen: Hej! När man går i grundskolan har man något som heter skolplikt. Det betyder att man måste gå i skolan. Det är för att du ska kunna lära dig saker som är viktiga för dig. Jag tycker till exempel att det är viktigt att gå i skolan för att man får lära sig om barnkonventionen och vilka rättigheter man har som barn.

My: Är det ok att en lärare ger en elev sämre betyg för att den har varit sjuk länge?
Barnombudsmannen: Hej! Du får inte straffas för att du har varit sjuk, men för att kunna få ett visst betyg måste du kunna vissa saker. Det är läraren i skolan som har ansvar för att hjälpa dig att ta igen det som du missat när du varit sjuk.

grundsärskolan i sjöbo: Vilka rättigheter har jag som fjortonåring att bestämma över mitt liv?
Barnombudsmannen: Hej! Dina föräldrar har ansvar för dig tills du fyller 18 år. Men det är viktigt att dina föräldrar lyssnar på dig och vad du vill. Vi har en flik på vår webbplats www.barnombudsmannen.se där du kan läsa mer om olika åldersgränser.

Linn: Vad händer med alla flycktingar som tappar sina papper i havet? hur kan de visa vad de heter? Om man inte tror på dom ? eller om de är så små att de inte kan sitt efternamn?
Barnombudsmannen: Hej! Det är föräldrarnas ansvar att visa vad ni heter och var ni kommer ifrån. Det bästa sättet att visa sin identitet är att visa sina papper men om man inte har papper kan det räcka med att man berättar vem man är och var man kommer ifrån. Du kan läsa mer på Migrationsverkets webbplats www.migrationsverket.se/privatpersoner

Jenni: Finns det barnhem i Sverige?
Barnombudsmannen: Hej! I Sverige finns det inga barnhem. Det finns familjehem som betyder att man bor hos en annan familj än sin biologiska. Det finns också instituioner som kallas Hem för vård eller boende, där flera barn bor tillsammans med personal.

1+1: Vad gör ni för alla flyktingbarn som kommer hit, hjälper ni dom?
Barnombudsmannen: Hej! Vi jobbar just nu med att träffa barn som nyligen har kommit till Sverige och bor på så kallade ankomstboenden. Vi pratar med dem om deras erfarenheter och försöker påverka så att kommuner och myndigheter ska se till att dessa barn så fort som möjligt får ett bra boende och en trygg vuxen som kan hjälpa. Jag tycker också att det är viktigt att alla barn ska få börja skolan så fort som möjligt. Vi jobbar för att det ska bli så och då är det viktigt att prata med de barn och unga som det handlar om.

Bredbybo: tycker du det är okej att vi i Bredbyn går på en mögelangripen skola, där lokaler har behövts stängas av? Skolan håller på atta rasa, det går inte att undervisa i HKK, och flera lokaler har stängts men inga åtgärder görs med tanke på att det har hållit på i 15 år.
Barnombudsmannen: Hej! Det är inte okej att det finns mögel på skolan. Enligt en lag som heter arbetsmiljölagen ska skolan vara en bra och hälsosam miljö att vara i. Om det finns mögel kan du som elev ta upp det med rektor, lärare, elevskyddsombudet eller elevrådet. Om skolan inte tar tag i problemet kan du vända dig till Arbetsmiljöverket www.av.se/teman/ung.

danni: Hur ska de ensamma barnen få vanliga liv hur får de pengar så att de kan göra saker?
Barnombudsmannen: Hej! Socialtjänsten har ansvar för ensamkommande barn och de ansvarar för att barnet får det han eller hon har rätt till. Det är till exempel att de har någonstans att bo, mat och kläder anpassade efter olika årstider.

grundsärskolan i sjöbo: Har jag samma rättigheter som barn i ett familjehem som om jag bor hos mina biologiska föräldrar?
Barnombudsmannen: Hej! Alla barn har samma rättigheter oavsett om de bor med sina biologiska föräldrar eller inte.

Saga: Vår lärare delar alltid upp oss i tjej och killag på fotbollen fast jag är mycket bättre en många killar. Är det bra eller dåligt i barnkonventionen?
Barnombudsmannen: Hej! Det står inget särskilt i barnkonventionen om det här. Men inget barn får diskrimineras och det är viktigt att barn och unga får vara med och påverka till exempel om hur lagen delas upp på fotbollen.

Rut: Vad händer med dom barn som inte får stanna här?
Barnombudsmannen: Hej! De barn som inte har rätt till asyl i Sverige måste återvända till det land som de kom ifrån. Inget barn ska behöva återvända till ett land där det kan vara farligt för barnet att vara.

Grundsärskolan Sjöbo: Vad för rättigheter har man på LSS?
Barnombudsmannen: Hej! LSS är till för att personer med funktionsnedsättningar ska få samma möjligheter till ett bra liv som andra. I LSS sägs till exempel att man som funktionsnedsatt kan ha rätt till rådgivning, personligt stöd, assistent, korttidsboende och boende i familjehem.

Tereza: Vilken rättigheter har man på LSS
Barnombudsmannen: Se mitt förra svar.

Grundsärskolan, Sjöbo: Om man bor i ett familjehem, hur mycket kan man som barn påverka kontakten med sina biologiska föräldrar själv?
Barnombudsmannen: Hej! Jag tycker att det är viktigt att barn i fanmiljehem får vara med och påverka hur mycket han eller hon ska träffa sina biologiska föräldrar. Ibland kan det vara så att socialtjänsten inte tycker att det är bra för barnet att träffa sin föräldrar och då kan de fatta beslut om det, men det är viktigt att du som barn ändå får säga hur du vill ha det.

grundsärskolan i sjöbo: Tack för alla svar! Vi hörs igen 3 december.
Barnombudsmannen: Tack själva för era frågor! Vi hörs!

Moderator: Chatten är nu stängd. Välkomna till nästa chatt den 3 december. Tack för att ni var med!