Läs chatten om rätten till information

16 oktober 2014

Moderator: Välkomna till Barnombudsmannens chatt. 
Chatten är nu öppen! Fredrik Malmberg har fått förhinder men vår medarbetare Anna-Karin kommer att chatta med er. 

Sixten: Vad menas mes information och att det r barns rättighet?
Fredrik Malmberg: Hej Sixten! Du som barn har som alla andra rätt att få information om sånt som är viktigt för dig. Vi hos Barnombudsmannen tycker att alla barn ska få veta exempelvis var man ska vända sig om man undrar något.

Fredrik Malmberg: Hej Lollo! Du har rätt att aktiviteter många gånger är dyra och alla familjer har inte råd. Det är illa. Nu har det dock införts nåot som heter fritidspeng som man kan få om man har ekonomiskt bistådn. Sen tycker jag att kommuner ska tänka sig för när de sätter priser på vad fritisdaktiviteter ska kosta. Jag tycker du eller din mamma kan prata med föreningen om det här. 

Fredrik Malmberg: Hej Jonathan! Vi har något som heter skolplikt i Sverige som betyder att man måste gå i skolan. Jag tycker du ska prata med de som bestämmer på skolan. Om de inte lyssnar kan du prata med de som bestämmer i skolan. 

Fredrik Malmberg: Hej Bobo! Det finns inga regler som säger hur många barn som får gå i en klass. Även barn har rätt till en bra arbetsmiljö. Vi tycker att skolan ska anpassa klassens storlek utifrån vad barnen har för behov och hur många vuxna som finns i klassrummet. Hur klassrummet ser ut har ju också betydelse. Du kan vända dig till den som är huvudman för skolan, i kommunala skolor är det kommunen, i fristående skolor är det skolans ägare. 

Fredrik Malmberg: Hej Jonie! Jag tycker att du ska prata med en vuxen som du har förtroende för. Det kan till exempel vara en skolsköterska eller kurator. 

Fredrik Malmberg: Hej Nina! De som bestämmer över skolan kallas huvudman. Det kan vara en kommun om du går i en kommunal skola eller en friskoleägare. Du kan vända dig till den som bestämmer över skolan du vill gå i och fråga hur du kan gå till väga om du vill ställa dig i kö till exempel. Skolverket kan ge information om vad du har rätt till när det gäller skolval.

Fredrik Malmberg: Hej Evalena! Vi lyssnar på barn och unga och ser till att vuxna tar till vara barns rättigheter. Om vuxna lyssnade mer på barn och unga skulle mycket bli bättre. Det tycker jag är det viktigaste jag gör på jobbet!

Fredrik Malmberg: Hej Utsäljeskolan 4B! Det finns en myndighet som heter Statens medieråd där det finns information om åldersgränser för spel och filmer. 

Fredrik Malmberg: Hej Utljeskolan 4B! Barn har rätt att få information som de förstår. Barn ska få veta sånt som är viktigt för dem själva, men ibland är det dina föräldrar som får informationen. Dina föräldrar ska se till att du får veta sånt som är viktigt. Dina föräldrar har ansvar för dig tills du fyller 18 år. 

Liwan: När får man barnbidraget själv?
Fredrik Malmberg: Hej Liwan! Det är dina föräldrar som får barnbidraget tills du är 16 år. Du kan prata med dina föräldrar om hur mycket pengar du ska få av barnbidraget.

Kinna: När får man flytta hemifrån I Sverige, jag går i nian?
Fredrik Malmberg: Hej Kinna! Det är dina föräldrar som har ansvaret för dig tills du är 18 år. Om dina föräldrar och du kommer överens om att du ska flytta hemifrån tidigare, till exempel om du går på gymnasiet på en annan ort, så går det bra. 

Fredrik Malmberg: Hej Utäljeskolan 4B! Enligt barnkonventionen så har alla barn rätt till att ha en meningsfull fritid. Det är viktigt att de som bestämmer i kommunen erbjuder detta till alla barn.

Molly: Vad är en fosterfamilj, hur hamnar man där?
Fredrik Malmberg: Hej Molly! En fosterfamilj kommer man till för att föräldrarna av olika skäl har fullt upp med att klara sin egen situation och därför inte kan ta hand om sig själva. En fosterfamilj är andra vuxna som man får bo med under en kortare eller längre tid. Kommunen ska se till att alla barn får en trygg familj.

Utsäljeskolan 4B: Vad gör ni om någon hör av sig om någon är utanför/ mobbad, men skolan inte gjort något? 
Fredrik Malmberg: Hej Utsäljeskolan 4B! Om man är mobbad ska man vända sig till någon på skolan. Om de inte lyssnar kan man vända sig till de som bestämmer om skolan. Om de inte heller lyssnar kan man vända sig till Barn- och elevombudet. Vi har också pratat med många barn och unga i år som har varit mobbade. Vi kommer att berätta om det för regeringen nästa år. 

Malmaskolan 5B: Vad gör man med länder som anslutit sig till barnkonvetionen men inte följer den?
Fredrik Malmberg: Hej Malmaskolan 5B! Om ett land inte följer barnkonventionen får man kritik från FN:s barnrättskommitté. De granskar just nu Sverige och nästa år kommer regeringen få en rapport från dem. Vill du veta mer kan du gå in på vår webbplats.

Malmaskolan 5B: Vem grundade barnkonventionen? 
Fredrik Malmberg: Hej Malmaskolan 5B! Barnkonventionen grundades inom FN systemet. Nästan alla länder i världen är överens om att barn ska ha rättigheter. Vi har mycket information om barnkonventionen på vår webbplats.

love: ibland säjer min mamma att jag måste städa mitt rum måste ja det då 
Fredrik Malmberg: Hej Love! Det är viktigt att man i en familj pratar med varandra om vem som ska göra vad där hemma. Du har också rätt att säga vad du tycker.

Fredrik Malmberg: Hej Malmaskolan 5B! Det beror på olika saker att USA och Somalia inte har anslutit sig. I Somalia har man under många år inte haft någon regeringen som kan bestämma att de ska ansluta sig. I USA finns det flera saker som gör att man inte kan ansluta sig till konventionen. Bland annat finns det lagar som inte stämmer överens med barnkonventionen. De lagarna måste ändras innan USA kan ansluta sig.

love: hon säjer att barnens rätt inte gills på sånnt
Fredrik Malmberg: Hej Love! Dina föräldrar har ansvar för dig tills du är 18 år. Det betyder att dina föräldrar kan bestämma vissa saker, men vi tycker att det är viktigt att lyssna på vad du har att säga också.

Utsäljeskolan 4B: Vad tycker du är för mycket eller för lite information? 
Fredrik Malmberg: Hej Utsäljeskolan 4B! Det beror på vad det handlar om. Det är viktigt att barn får information som de behöver och förstår. Men ibland kan information vara skadlig för barn eller så kan den vara svår att förstå. Då är det vuxnas ansvar att se till att du får den information du har rätt till.

Axel: Min lillasyster har löss varje vecka. Nu har inte mamma råd med mer lusmedel. borde inte det vara gratis?? 
Fredrik Malmberg: Hej Axel! Jag tycker att det är viktigt att alla barn får medicin som de behöver. Landstinget ska se till att alla barn får rätt till hälso- och sjukvård och medicin som är nödvändig.

Utsäljeskolan 4B: Vad gör du när du inte får frågor från barn? 
Fredrik Malmberg: Hej Utsäljeskolan 4B! Vi svarar till exempel på brev från vuxna, vi föreslår förändringar i lagar och vi träffar vuxna och berättar vad de borde göra för att bli bättre på att jobba med barns rättigheter.

Moderator: Chatten är nu stängd. Välkomna till nästa chatt den 20 november!

Utsäljeskolan 4B: Vad tycker du att den viktigaste artikeln är i Barnkonventionen
Fredrik Malmberg: Hej Utsäljeskolan! Det kan man nog tycka lite olika om, men jag tycker det viktigaste är det som står i artikel 12. Om barns rätt att komma till tals och bli hörda. Om vuxna lyssnade på barn skulle mycket förändras.

Noah: Är det Ok om jag sätter mig på trottoaren och tigger pengar eller är det förbjudet om an är barn?
Fredrik Malmberg: Hej Noah! Alla barn i Sverige har rätt att få mat, bostad och kläder. Inget barn ska behöva tigga för att få råd med detta. Socialtjänsten ansvarar för att alla barn har detta. Så om ett barn skulle sitta på gatan och tigga så måste socialtjänsten göra något.

Erik: Vår skolmat är superäcklig kan man klaga hos er, vad gör ni då?
Fredrik Malmberg: Hej Erik! Vi får inte bestämma om skolmaten, men vi tycker att det är viktigt med bra skolmat. Ta upp det med din skola, till exempel med elevrådet eller rektorn

Tindra: Varför får man inte ta ledigt från skolan när man går i mellanstadiet? Det är för dyrt att åka bort på loven säger mi föräldrar?
Fredrik Malmberg: Hej Tindra! Det är för att man som barn har skolplikt. Det betyder att man måste gå i skolan och inte kan ta ut ledighet när man vill. Rektorn bestämmer när man får vara ledig, förutom på loven. 

Dino: Vad är BUP och vad gör dom där?
Fredrik Malmberg: Hej Dino! BUP är en förkortning för barn- och ungdomsspsykiatri. De ska hjälpa barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du kan läsa mer på UMO.s webbplats. www.umo.se.

Filip: Jag tycker skolan suger vad ska jag göra?
Fredrik Malmberg: Hej Filip! Alla barn har rätt att trivas i skolan. Rektorn har ansvar för det. Jag tycker du ska prata med någon vuxen om hur du känner det.

Mimmi: Vem har ansvaret på en skola där ett barn mobbas? Vad finns det för regler som man ska följa om man känner till att någon mobbas? 
Fredrik Malmberg: Hej Mimmi! Inget barn ska mobbas i skolan. Alla skolor ska ha en likabehandlingsplan där det står hur man ska göra om någon mobbas. Planen ska tas fram av barn och vuxna tillsammans. Det är rektorn som har ansvaret på skolan.

Sigge: Kan ni bestämma hur det ska vara för barn i Sverige?
Fredrik Malmberg: Hej Sigge! Vi kan inte bestämma hur det ska vara för barn i Sverige, det gör regering och riksdag. Men vi kan berätta för dem om vad som behöver göras för att barn ska få det bättre. 

Josefin: När blir barnkonvnetionen lag i Sverige?
Fredrik Malmberg: Hej Josefin och Raz! Vi vet inte exakt när men regeringen vill att barnkonventionen ska bli lag. 

Axel: Får jag byta namn om jag vill fst mina föräldrar säger nej hur gör jag?
Fredrik Malmberg: Hej Axel! PÅ Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om när man får byta namn. Jag tycker du ska prata med dina föräldrar om detta. 

Sanna: När får man börja jobba och tjäna pengar i Sverige?
Fredrik Malmberg: Hej Sanna! På Arbetsmiljöverkets hemsida finns information om vilka jobb man får ha när man är barn och när man får börja jobba. 

Moa: Hur mycket är normalt att få i fickpeng när man går i fyran, femman och sexan?
Fredrik Malmberg: Hej Moa! Det finns inget rätt svar på det. Det är viktigt att man kan komma överens i familjen om hur mycket man ska ha i fickpeng. Bankerna brukar ha rekommendationer för detta.

marcus: Varför sitter du inte i riksdagen om man nu tycker att barn är så viktiga?

Fredrik Malmberg: Hej marcus! I riksdagen sitter personer som har blivit valda av folket. Jag har ett jobb som är jätteroligt och jag tror att vi kan påverka de som bestämmer.

Moderator: Hej! Chatten är nu stängd.  Mer information om kommande och tidigare chattar hittar du här. Vi ses!