Läs chatten om rätten till information

21 november 2013

Moderator: Hej och välkomna till chatten om rätt till information! Fredrik Malmberg, barnombudsman, har idag fått förhinder och Cecilia Sjölander, chef för Program- och utredningsenheten kommer att chatta med er. Välkomna!!

lena: Vilken lag och/eller konvention kan jag hänvisa till när socialtjänst och tingsrätt inte vill lyssna på ett barn som är 12 år, trots att han varit inblandad i vårdnadstvister sedan 2007? Om han vill ha ett eget ombud/kontaktperson som kan företräda Honom i tingsrätten (utan inblandning från varken mamma, pappa eller socialtjänst) vad kan han då hänvisa till? vänligen lena

Fredrik Malmberg: Hej Lena!
Både barnkonventionen och föräldrabalken säger att barn har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Man ska ta hänsyn till barnets åsikter utifrån barnets ålder och mognad. Idag finns ingen lag som ger barn rätt till ett eget ombud i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Max: Kommer jag alltid hetta max?

Fredrik Malmberg: Hej Max!

Om du vill byta namn måste dina föräldrar godkänna det om du är under 18 år. När du är 12 år har du rätt att säga nej om du inte gillar ett namn som dina föräldrar föreslår.

Teo: Finns det statistik över hur barn påverkar varandras fritid?

Fredrik Malmberg: Hej Teo!
Tack för din fråga om statistik. Det finns ingen statistik om hur barn påverkar varandras fritid. 
Barn har rätt lek, vila och fritid. 

Jesper: Hej! Jag vill inte gå med på min lillebrors matcher tidigt på lördagsmornar, måste jag det om mina föräldrar tycker det? JAg är 12 år.

Fredrik Malmberg: Hej Jesper!
Det är viktigt att ni pratar med varnadra i familjen om hur du vill ha det på lördagsmornar. Kanske kan ni hitta en lösning som passar dig men det är dina föräldrar som har ansvar för dig.

sanna: Hur ska jag gör aom jag inte vill vara med en kompis som vill vara med mig i skolan?

Fredrik Malmberg: Hej Sanna!

Vad bra att du berättar för mig om något som du funderar över. Det kan vara bra att tala med en vuxen som du litar på om kamratskap. Det är viktigt att ingen blir ensam på skolan och känner sig utanför.

Jocke: JAg går i fyran vilken tid tycker du att jag ska gå och lägga sig på kvälllarna?

Fredrik Malmberg: Hej Jocke!

Det är svårt att svara på vad som är bäst för dig. Det är viktigt att du sover ordentligt så att du orkar nästa dag. Berätta gärna för dina föräldrar hur du tänker om dina sovtider.

Dina: Hur mycket inflytande skall eleverna ha i skolan tycker du och vad skall man vara med och bestämma över?

Fredrik Malmberg: HeJ Dina!

I skolan ska du få berätta om hur du vill ha det. Det kan vara hur du lär dig bäst, om skolans mat eller vad man kan göra på rasterna. Skolan ska lyssna på dig, det brukar vi kalla för elevinflytande.

10:26, 21 november 2013

 

Sylvia: Hur ser arbetet ut med att göra barnkonventionen till lag?

Fredrik Malmberg: Hej Sylvia!
Just nu finns en utredning som tittar på om barnkonventionen ska bli lag. Den heter Barnrättighetsutredningen. Fredrik Malmberg som är barnombudsman är med i den.

Jonnie: När får jag börja jobba på helgerna t.ex dela ut reklam?

Fredrik Malmberg: Hej Jonnie!
Det finns regler om när man får arbeta. Du kan läsa mer om detta i broschyren, Så får barn och ungdomar arbeta. Du hittar broshyren på arbetsmiljöverkets webbplats, av.se.

Ylva: Alla har ju rätt att må bra och känna sig trygga i skolan men så är det ju inte vad gör du åt det?

Fredrik Malmberg: Hej Ylva!
Varje barn som går i skolan har rätt att känna sig trygg. Jag och mina medarbetare är ute och träffar barn som upplevt mobbning. Vi lyssnar på barn och deras förslag till förändring. Vi kommer att berätta för barnminister Maria Larsson om alla förslagen.

Ellen: Hur många barn mobbas i skolor?

Fredrik Malmberg: Hej Ellen!

Tack för din fråga. Varje år utsetts ungefär 50 000 barn och unga för mobbning.

Sylvia: När räknar ni med att barnkonventionen blir lag i Sverige? om ett år fem år eller tio år?

Fredrik Malmberg: Hej Sylvia!

Det finns en Barnrättighetsutredning som tittar på frågan om barnkonventionen ska bli lag. Den ska vara klar i början 2015.

Vivian: Vad är det vikitgaste i barnkonventionen tycker du?

Fredrik Malmberg: Hej Vivian!

Alla rättigheter är lika viktiga tillsammans men vi arbetar mycket med artikel 12, barns rätt att komma till tals i frågor som berör dem.

Samir: När hamnar man i fosterhem vad ska man ha gjort då?

Fredrik Malmberg: Hej Samir!

Ibland kan det vara så att det inte går att bo kvar i sin familj. Det kan handla om våld i familjen. Det kan handla om att de vuxna inte mår bra och inta klarar av att ge stöd till sitt barn.
Barn behöver stöd och skydd under sin uppväxt.

Jessica: Varför får man var elak på nätet när det är förbjudet annars?

Fredrik Malmberg: Hej Jessica!

Det är aldrig okej att vara elak och kränka någon annan. Det gäller även på nätet. Om man blir kränkt på nätet, kan det vara bra att tala med någon vuxen som man litar på.

Lilylee: Jag vill ha en hund. mina föräldrar vill inte ha hund för dom har inte tid men jag vill ju ta hand om den?

Fredrik Malmberg: Hej Lilylee!
Tack för din fråga om att få ha en hund. Det är ett stort ansvar att ta hand om en hund. Därför är det viktigt att man är överens i familjen om att köpa och ta hand om en hund.

jazzz: Vad händer om man bryter mot barnkonventionen i ett land? händer nåt eller ingenting?

Fredrik Malmberg: Hej Jazzz!

Om ett land inte följer barnkonventionen kan barnrättskommittén i Genève rikta kritk mot landet. Sverige har fått kritik om bland annat mobbning i skolan.

Tessie: Vi har så trågig skolgård vad tycker du att vi ska göra då?

Fredrik Malmberg: Hej Tessie!

Det var tråkigt att höra. Du kan berätta om skolgården för din lärare eller rektor på skolan. Det är bra om de får reda på hur du vill ha det.

Laila: jag vet att några lillar i min klass snattar i affären ska jag berätta det för nån eller får de hamna i fengelse då?

Fredrik Malmberg: Hej Laila!

Vad modig du är som berättar för mig. Kanske kan du tala med någon annan vuxen i din närhet. Det är viktigt att du får stöd för din oro om killarna och att killarna får hjälp att sluta snatta.

Gustav: Hur många timmar i veckan får man sitta vid datorn utna att del är farligt? Min mamma säger att det är farligt att sitta för mycket? Varför säger vuxna det. Min pappa sitter framför datorn hela dagarna på sitt jobb?

Fredrik Malmberg: Hej Gustav!

Tack för din fråga om hur länge man får sitta framför datorn. Det finns inga regler för det. Det kan vara bra om du och familjen kommer överens om datortider och vad som är bäst för dig.

Minna: Kommer dt nya regler inom barnkonventionen, eller hur finkar det?

Fredrik Malmberg: Hej Minna!

Det finns idag 54 artiklar i barnkonventionen. Ibland tar barnrättskommittén fram hjälp om hur man ska tolka artiklarna. På vår webbplats kan du läsa mer om detta. De heter då Allmänna kommentarer.

Moderator: Chatten är nu stängd. Tack för att ni var med! Välkomna till nästa chatt den 5 december på vår webbplats:www.barnombudsmannen.se