Läs chatten om rätten till lika värde

6 mars 2014

Moderator: Hej! Välkomna till Barnombudsmannens chatt. Chatten är nu öppen!

Sandro: Om en lärare gör fel vad får han för straff då? t.ex om han mobbar en elev?

Barnombusmannen: Hej Sandro! Om en lärare mobbar en elev är det allvarligt. I första hand ska rektorn ingripa. Men det kan också bli en fråga för Barn- och elevombudet. Eleven kan få upprättelse och om skolan inte ingripit kan det handla om att eleven får skadestånd. Man kan kontakta Barn och elevombudet vid Skolinspektionen på 08-58608000.

Jossi: Vad ska man göra för att skolan ska bli bättre i Sverige. T.ex varför har man inte råd med nåt i skolan. Alla böcker är begagnade och fula och allt är smutsigt och äckligt i skolan.

Barnombudsmannen: Hej Jossi! Det låter inte bra. Ibland kan det hjälpa att ta upp kritiken i elevrådet. Hur mycket pengar en skola får avgörs ofta av utbildningsnämnden i kommunen. Dit kan man också vända sig med förslag och kritik!

Ibro: Hej vad betyder Lika värde

Barnombudsmannen: Hej Ibro! Att alla barn oavsett bakgrund har samma rättigheter i exempelvis skolan. Det ska inte vara skillnad beroende på föräldrarnas bakgrund.

elisa: Mina föräldrar har flyttat isär och min pappa är arbetslös. Måste man bo där varannan vecka eller får jag bestämma själv?

Barnombudsmannen: Hej Elisa! Dina föräldrar har ansvar för dig. Det betyder att de kan bestämma en hel del, men också att de ska lyssna på dig och tänka vad som är bäst för dig. Ju äldre man är desto mer ska man få ha inflytande som barn.

Hjalmar: Hur mycket dataspel tyker du att man ska få spela?

Barnombudsmannen: Hej Hjalmar! Det finns ingen enkel regel. Det viktiga är att man mår bra och att man kan hinna med skolan.

Jane: Varför är det ok att alla mobbar varndra på internet. Alla håller på och är tskiga och man mår dåligt hela tiden men ingen gör nåt. Det verkar vara okej vad tycker du?

Barnombudsmannen: Hej Jane! Det är inte alls okej med mobbning. Jag har pratat med många barn som berättar om hur dåligt man mår av mobbning på nätet. Skolan har ett ansvar att stoppa mobbning som har med skolan att göra även om mobbningen är på nätet. Om man är utsatt har man rätt till hjälp. Prata med en vuxen du har förtroende för om du är utsatt!

noah: Varför får inte tejer lika i lön som killar?

Barnombudsmannen: Hej Noah! Du har rätt att det finns orättvisa löneskillnader mellan killar och tjejer. Det beror nog på flera olika saker. Men det är inte okej. En bra lösning är om killar och tjejer i framtiden tar lika mycket ansvar för barn och hem.

anonym: HEj Bo! Vad gör Bris om man ringer dit och vad gör du om man ringer till dig.

Barnombudsmannen: Hej! Om man ringer till Bris så lyssnar dom och man kan få tips och stöd. Bris når man på 11611. Om man ringer till oss lyssnar vi också. Vi försöker också se om det är något som rör fler barn och något vi kan förändra genom att tala med kommuner, landsting eller myndigheter. BO:s barntelefon har nummer 020-231010.

rasmus: om en lärare sejer att du måste äta mat i skolan och du inte äter får dom strafffa med att tvinga en att sitta kvar?

Barnombudsmannen: Hej Rasmus! Straff låter inte okej. Däremot kan det vara okej att alla i en klass får vara en stund i matsalen så att det inte blir så oroligt och mycket spring.

Jenny: Vad är det viktigaste med barnkoventionen tycker du?

Barnombudsmannen: Hej Jenny! Jag tycker att det allra viktigaste handlar om att barn ska ha rätt att komma till tals och bli hörda.

Jens: När får man bestämma hemma när man ska sova tex

Barnombudsmannen: Hej Jens! Föräldrarna har ett ansvar för sina barn. Och sömn är viktigt. Det bästa är dock alltid om föräldrar och barn kan prata och resonera om saker tillsammans. Då kan man komma överens om bra läggtider exempelvis.

Lily: Jag vill byta klass men rektorn säger nej. Alla mina kompisar går i B jag får i D. Vad ska jag göra?

Barnombudsmannen: Hej Lily! Det är viktigt att vuxna lyssnar på dig om varför du tänker att du vill byta klass. Det som är bäst för dig är viktigt. Om du upplever att du är orättvist behandlad och inte mår bra i den klass du går i, exempelvis på grund av mobbning, kan du alltid vända dig till Barn- och elevombudet.

Sven: Hej Barnombudsmannen! Vi får bullar en gång i vecka till mellis i matsalen. Nu har några barn tagit för många så alla vi som går i fyran får inte längre ha mellis i matsalen utan får sitta i våra klassrum. Är inte det orättvist när alla får straff av något bara för att några barn har tagit för många bullar?

Barnombudsmannen: Hej Sven! Jag tänker att det är orättvist att straffa alla barn får något som några få har gjort. Vuxna skulle aldrig acceptera att de blev behandlade så.

Ronny: Hur mycket veckopeng tycker du att man ska få när man gå¨r i sexan?

Barnombudsmannen: Hej Ronny! Det beror på hur familjens ekonomi ser ut och kanske också hur mycket man hjälper till hemma. Det finns inget rätt svar. Men en del banker brukar ha statistik på vad barn brukar få i veckopeng.

Alice: Finns det barn som är hemlösa i Sverige?

Barnombudsmannen: Hej Alice! Ja, det finns barn som är hemlösa och bor i tillfälliga boenden. Vi har mött en del av dessa barn och det är ingen lätt situation. Det finns också barn som har blivit utkastade hemifrån.

Laila: Vad säger du om kollektiv bestraffning. Det händer hela tiden i vår skola. Varför kommer du inte till skolor och lära alla lära om barnkonventionen?

Barnombudsmannen: Hej Laila! Det är inte ok med kollektiv bestraffning. Barnombudsmannen besöker skolor ibland, men vi hinner inte till alla!

rasmus: fast om du tycker maten är äckling

Barnombudsmannen: Hej Rasmus! Ingen kan tvinga dig att äta upp maten, även om det förstås är viktigt att äta för att orka.

Jojo: Hur många barn mobbas i Sverige?

Barnombudsmannen: Hej Jojo! Det finns olika sätt att räkna, men enligt Skolverket handlar det om några barn i varje klass i genomsnitt. Det är aldrig okej och väldigt viktigt att man som elev gör allt man kan för att stoppa mobbning. Störst ansvar har förstås de vuxna i skolan!

Gemma ich Sally: Får man jobba i Sverige. Kan vi baka bullar och sälja i vårat park en gång i veckan elr är det förbjudet? Hur kan vi annars tjäna pengar?

Barnombudsmannen: Hej! Som barn får man göra enklare jobb. Alla regler som har med detta att göra finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. Läs där!

noah: varför får inte alla barn den hjälpen de behöver i skolan?

Barnombudsmannen: Hej Noah! Alla barn ska få den hjälp de behöver för att klara skolans mål. Men du har rätt i att det inte är så. Det är viktigt att man tillsammans med sina föräldrar ställer krav. Prata med rektorn. Och om de inte hjälper kan man prata med kommunen eller Skolinspektionen.

rasmus: fast när du sejer att dom får seja att du ska sitta kvar för det blir spring så borde inte det funka om du är in en grp på 9 personer

Barnombudsmannen: Hej Rasmus! Du vet ju bättre än jag hur det är på din skola. Jag tänker att du kan pröva att prata med lärare om hur du tycker att det fungerar och hur du önskar att det borde vara.

Jesper: Vad gör man för alla fattiga barn i Sverige. Kan man inte alla fattiga barn få gå på Gröna Lund gratis en dag i sommar kan du ordna det?

Barnombudsmannen: Hej Jesper! Vi har lyssnat på många barn som växer upp i familjer där pengarna inte räcker till. Som familj ska man kunna få hjälp, men det är inte alltid man tänker tillräckligt mycket på barnen, tycker jag. En bra sak är att det nu ska bli möjligt att få en fritidspeng om familjen får stöd från socialtjänsten. Då blir det lite lättare att göra något kul även för dessa barn.

Ibro: Visa barn blir retade av att det har ADHD och autism varför då

Barnombudsmannen: Hej Ibro! Jag vet och det är inte okej. Vi är alla olika och har rätt att få vara det utan att någon är taskig, Blir man mobbad så ska man inte behöva stå ut med det. Man har rätt att få hjälp då.

Jojo: Finns barnkonventionen i Ryssland och Ukraina, tänk om det blir krig?

Barnombudsmannen: Hej Jojo! Ja, Ryssland och Ukraina har skrivit på barnkonventionen. Men det finns mycket mer att göra för att barns bästa ska förverkligas.

Zeb: hej! Kan ett barn få fängelse om det snattar i Sverige t.ex tuggummi och sånt?

Barnombudsmannen: Hej Zeb! Nej, barn kan inte få fängelse för snatteri. Det som kan hända är att socialtjänsten pratar med barnet och barnets föräldrar. Kanske mår barnet inte bra och behöver stöd?

Jesper: Vad är det viktigaste som du vill göra för barn i Sverige?

Barnombudsmannen: Hej Jesper! Mycket! Vuxna måste bli bättre på att lyssna på barn. Just nu har vi mött barn som mår dåligt psykiskt. De barnen behöver få veta var man kan få hjälp och hjälpen måste bli bättre på att på allvar lyssna på barnen.

Simon: Kan elever i en skoa strejka om det tycker att nåt är orättvist på skolan . vad händer då?

Barnombudsmannen: Hej Simon! Alla barn är tvungna att gå i skolan och man har egentligen inte rätt att strejka. Men samtidigt är det ju viktigt att säga ifrån om något är fel, dåligt eller orättvist. Är det riktigt illa och ingen lyssnar på skolan kan man alltid vända sig till Skolinspektionen.

Leeann: Varför har man ine skoluniform i Sverige då behöver ingen känna sig presad att ha snyggaste kläderna det kan väl du bestämma?

Barnombudsmannen: Hej! Det finns olika åsikter om det här med skoluniform. Vissa tycker säkert att det vore bra, andra tycker att man måste ha rätt att få bestämma själv över vilka kläder man har på sig.

Soledad: Hej! Jag går sista året i gymnasiet och håller på med mitt gymnasiearbete angående ensamkommande asylsökande barn som fått avslag på sin ansökan och ska utvisas från Sverige. Min fråga är om det är Sveriges ''plikt'' eller om det är en lag att Sverige måste se till att barnet tas emot i goda händer? T.ex. om barnet behöver vård, måste Sverige se till att barnet får det när barnet anlänt till det nya landet? Är osäker på om ni kan svara på denna fråga men skulle vara tacksam om ni vet någon annan myndighet eller organisation som jobbar med denna typ av frågor (förutom Migrationsverket) Tack!

Barnombudsmannen: Hej Soledad! Sverige har skrivit på internationella konventioner, bland annat barnkonventionen, som innebär att Sverige är skyldiga att pröva asylskälen för bland annat ensamkommande barn. Barnen ska också tas emot bra. Om barnet inte får stanna i Sverige eftersom skälen inte bedöms vara tillräckliga så får barnet enbart skickas vidare om det finns ett acceptabelt mottagande i det land barnet ska skickas till. Så säger reglerna, men jag är kritisk mot att det inte alltid blir så. Migrationsverket kan ju förstås mycket om detta. Annars har även Unicef och Rädda Barnen jobbat med frågan.

Reza: Vad gör du åt mobbing i skolan. Om en vuxen mobbas så kan han ju sluta på sitt jobb men barn kan ju ine sluta på sin skola. Det är ju skit att vissa ska behöva må illa varje dag.

Barnombudsmannen: Hej Reza! Håller med dig. BO har kallat kommuner till möte om mobbning. Vi har lyssnat på barn i många kommuner om detta och kommer snart att ge regeringen förslag på vad som måste göras. Vi kommer i år också att ha mobbning som vårt viktigaste område och göra många skolbesök. Viktigast är att aldrig ta lätt på mobbning. Det får allvarliga konsekvenser och jag tycker att vuxna i skolan måste vara aktiva och göra mer.

Emma: i vår klass är det en tjej som bestämmer över alla. Om man vill vara med måste man lyda henne. Om jag känner att jag är utanför för att jag inte gillar när hon är taskig hur ska jag vara då. om jag struntar i henne så har jag ju ingen att va med för alla vill vara med henne. Hur skulle du ha gjort?

Barnombudsmannen: Hej Emma! Vad jobbigt det låter. Jag tänker att det inte får vara så som du beskriver situationen. Jag skulle nog prata med en vuxen som jag har förtroende för och försöka få råd och stöd från den personen. Jag skulle också fundera på om det kan hjälpa att prata med några av de andra eleverna eller med någon lärare.

Jon: jag har hört att barnkonvetione ska bli lag nästa år. hur kommer vi barn att märka det, Händer nåt särskilt då?

Barnombudsmannen: Hej Jon! Sverige har redan nu lovat att följa barnkonventionen. Mitt jobb är att driva på så att det blir så! Samtidigt är den inte lag ännu. Just nu utreds det. Och du har rätt; nästa år kan det bli så att utredningen föreslår att barnkonventionen ska bli lag. Det tycker jag vore bra! Jag tror att fler vuxna skulle ta den på ännu större allvar då.

Linnea: Vi är flera tjejer iklassen och en är alltid utanför. Ena dagen är jag BFF med två av dom nästa dag är dom två BFF med någon annan och jag får inte höra vad de viskar om, vad ska jag göra åt detta?

Barnombudsmannen: Hej Linnea! Jag möter många barn som pratar om hur jobbigt det är att vara utanför och i värsta fall känna sig utfryst, Det är många som känner så och det är inte okej, Jag tänker att det är viktigt att prata med någon vuxen om hur man har det. Man måste få vara trygg och ha det bra i skolan.

Zorro: Vad gör ni åt rasism i skolan?

Barnombudsmannen: Hej Zorro! Rasism är en diskriminering som inte får finnas. Det är aldrig okej. Barnombudsmannen har drivit på så att det står i skollagen att alla barn ska få kunskap om sina rättigheter. Det betyder att man ska få veta att man har rätt att behandlas lika, att rasism inte är okej och att det finns stöd att få.

noah: Ska läran tvinga ett barn att jobba hårt

Barnombudsmannen: Hej Noah! Tvinga låter inte bra. Men en bra lärare ska ju inspirera och ha höga förväntningar. Jag har mött många barn som är ledsna över att läraren inte ser barnet eller bara tror att barnet inte kan klara något. Så förväntningar, uppmuntran och bra stöd tror jag på!

Mickan: Vad är det bästa du har gjort för barnen?

Barnombudsmannen: Hej Mickan! Vi är stolta över alla de barn och unga som vi lyssnat på och som också har mött makten och faktiskt bidragit till viktiga förändringar. Barn som är omhändertagna har mött regeringen och det blev ändring! Socialtjänsten ska nu bli mer tillgänglig för barn. Det finns många andra exempel också! Kort sagt; jag har världens roligaste jobb med ett bra team av duktiga medarbetare.

Peggy: Hej barnombudsmannen! Jag vill börja rida men mina föräldrar har inte råd, kan man få hjälp med sånt?

Barnombudsmannen: Hej Peggy! Det är tufft för många barn att inte ha råd med dyra sporter. Om familjen har långvarigt ekonomiskt bistånd kan den nya fritidspengen hjälpa lite, men den räcker inte jättelångt. Ibland kan man som barn, beroende på ålder, hjälpa till i stallet eller jobba extra och på så sätt själv få råd.

Zorro: Hur länge kommer du jobba som barnombudsman ska du bli en minister sen finns det nån minister som tänker extra på barn i Sverige eller är det bar du som gör det?

Barnombudsmannen: Hej Zorro! Som barnombudsman har man jobbet i sex år och sen bestämmer regeringen om man får fortsätta en liten stund till. Sen vill jag gärna jobba internationellt igen någon gång. Jag har jobbat för Rädda Barnen i Afrika och Asien tidigare. Det finns faktiskt redan en barnminister och hon heter Maria Larsson.

Reza: Har du nån kurs i barnkonventionen som vi kan skicka våra lärare till?

Barnombudsmannen: Hej Reza! På vår hemsida finns materialet Jag vill säga något med en lärarhandledningen. Ladda ner det på barnombudsmannen.se Det finns också ett material som handlar om hur det ser ut för barn i Sverige - Max18 skolan. Barnrättsakademin i Örebro har också en del kurser för vuxna. Det har även Bris.

Ibro: Kan barn hamna i fängelsä för mord på någån

Barnombudsmannen: Hej Ibro! Barn över 15 år är straffmyndiga. Om barn begår allvarliga brott så kan de dömas till sluten ungdomsvård. Det är hem som är inhägnade och låsta där man får vård. I extrema undantagsfall kan barn mellan 15 och 18 år även dömas till fängelse, men det är mycket ovanligt i Sverige.

Moderator: Chatten är nu stängd. Mer information om kommande och tidigare chattar hittar du här. Vi ses!